kalp temizliği

İlm-i ledün tahsili ve tarikat mensubiyeti, nefis tezkiyesine ve ruh terbiyesine ulaşmak için en hayırlı ve en kestirme yoldur. Çünkü ilm-i ledün, iç dünyamızın ıslahını ve faziletlerle beslenmesini sağlar.

Haram ve sakıncalı işlere devam etmekten Allah rızası için uzaklaşmak olan takva; dünyanın harama ve haksızlığa sürükleyen her türlü kötü etkisinden uzak durmak olan zühd; şüpheli şeyleri terk etmek olan verâ; takdir edilen her şeyi kalbin sükunetle karşılaması olan rıza; Allah’tan gafil olmaktan duyulan derin pişmanlık olan tevbe; pişmanlığını Cenâb-ı Hakk’a itiraf edip af dilemek olan istiğfar; İslam’ın emir ve yasaklarına uymada neticenin hayırlı ve faydalı olacağı konusunda Allahu Teâlâ’ya sımsıkı sarılmak ve O’na itimat etmek olan tevekkül; elde bulunanla yetinmek ve dünyevi şeylerin etkisinde kalarak harama düşmekten korunmak olan kanaat; kötülerden ve kötü hallerden uzak kalmak olan uzlet; her türlü zorluğa ve sıkıntıya tahammül etmek olan sabır gibi hususlar, ilm-i ledünün konularından bazılarıdır. Bu hususların önemi, izah etmeye gerek görülmeyecek kadar açıktır. İşte ilm-i ledün ve tarikatlar, müminlere bunların eğitimini vermeye çalışır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Reklamlar