canlı güller

Tefekkürün faziletine ermek isteyen şu beş şeyi yapsın:

1- Allah’ın varlığına delalet eden ayetleri ve O’nun birliğini belirten alametleri düşünsün.

2- Allah’ın ihsan edeceği sevabı arzulasın.

3- Allah’ın vereceği cezayı unutmasın.

4- Allah’ın ihsanını ve azaplarını düşünsün.

5- O’nun nimetlerini, yüce makamları tefekkür etsin.

Ayet ve alametleri tefekkür, Allah’ın kudretini düşünmek şeklinde olur. Yerin ve semaların yaratılışına, güneşin doğuşu ve batışına, gecenin ve gündüzün değişmesine, bilhassa kendi nefsine bakmak da böyledir.

Cenâb-ı Hak: “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde nice ibretler vardır. Kendi nefislerinde de öyle, göremiyor musunuz?” (Zâriyat Sûresi, ayet 20-21) buyuruyor. Gökyüzündeki varlıklarda, yerlerin yaratılışında, dağlarında, denizlerinde, ağaçlarında, bitkilerinde, madenlerinde ve canlılarında Cenâb-ı Hakk’ın kudret, irade ve birliğine delalet eden alametler açıkça sergilenmektedir. Bir kimse ayetler ve alametler üzerine tefekküre dalarsa imanı şüpheden arınır, bilgisi artar, marifeti ziyadeleşir.

Allahu Teâlâ buyuruyor ki:

“Allah’ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz.” (İbrahim Sûresi, ayet 34)

İnsan görünen veya görünmeyen bütün nimetler üzerine düşünrek muhabbetini artırmış olur. Bu hususta Ömer b. Abdülaziz (ra) der ki:

“Allah’ın nimetleri hususunda düşünmek, ibadetin en faziletlilerindendir.”

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Reklamlar