yerdeki güller

İzzet ve Celâl sahibi Rabbimiz Arş üstüne istivâ etmiş, bütün kainat üzerinde hakimiyetini kurmuştur. O’nun ilmi bütün eşyayı kuşatmıştır. Kainatı bütünüyle O var etmiştir. Kuran’da yedi ayet bu manadadır, bu hususları ifade etmektedir. Sırf senin cehaletin ve hamâkatın yüzünden onları yok addetmek benim için imkansızdır. Beni kılıcınla korkutmaya çalışıyorsun fakat ben asla korkmam. Beni malınla satın almaya çalışıyorsun, senin malında asla gözüm yoktur. Ben sadece ve ancak İzzet ve Celâl sahibi Allah’tan korkarım, O’ndan başkasından asla korkmam. Yalnız O’na ümit bağlarım, O’ndan başkasına asla ümit bağlamam. O’ndan başkasından hiçbir şey beklemem. Yalnız O’na kulluk ederim, O’ndan başkasına asla kulluk etmem. Yalnız O’nun için amel ederim, O’ndan başkası için asla amel etmem. Benim rızkım O’nun katındadır, O’nun elindedir. Her şey O’nundur. Kul da, kulun sahip oldukları da Mevlâsına aittir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar