dört gül

İbni Abbâs’tan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki Allah, iyilikleri ve kötülükleri yazar; sonra onları beyan eder. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Allah onu kendi katında tam bir hasene olarak yazar. O, hayırlı bir iş yapmaya niyet eder de yaparsa Allah Azze ve Celle onu kendi katında on mislinden yedi yüz misline ve daha pek çok katlayarak hasene yazar.Şayet bir kötülük yapmak ister de yapmazsa, Allah onu kendi katında tam bir hasene olarak yazar. O kötülüğü yapmak ister de yaparsa onu tek bir seyyie (günah) olarak yazar.” (Müslim Kitabu’l-iman, c.1, s.118, h.207 (131))

Azizim, ancak iki hal vardır ki, bunlar nezd-i ilahi’de saklanır. Bunlardan biri niyet, biri de kelime-i tevhiddir

Kaynak: Nübüvve Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar