iki pembe lale

Enes b. Mâlik (ra)’dan:

“Rasûlullah (sav)’a bir şey hakkında sual sormaktan nehy olunmuştuk. Bundan dolayı çöl ahalisinden akıllı bir kimsenin gelmesi ve bizler dinlerken Peygamber (sav)’e sual sorması hoşumuza giderdi. Çöl ahalisinden bir kimse geldi ve şöyle dedi:

Ya Muhammed, elçin bize geldi ve bize söyledi ki, sen Allah’ın seni rasûl yaptığını söylüyormuşsun, (doğru mu?). Rasûlullah (sav):

Doğru söylemiştir, buyurdu. Yine adam:

Semâyı yaratan kimdir? diye sordu. Peygamber (sav):

Allah’tır, buyurdu. O zat:

Yeri yaratan kimdir? dedi. Peygamber (sav):

Allah’tır, cevabını verdi. O zat:

Bu dağları diken ve onların aralarındaki mevcut şeyleri yaratan kimdir? dedi. Rasûlullah (sav) yine:

Allah’tır, buyurdu. Bu sefer de o zat:

Semâyı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah’a yeminle soruyorum. Seni Allah mı peygamber yaptı? dedi. Peygamber (sav):

Evet, buyurdu. O zat:

Ve elçin gündüzümüzde ve gecemizde üzerimize beş vakit namazın farz olduğunu söyledi? Peygamber (sav):

Doğru söylemiştir, buyurdu. O zat:

Seni peygamber yapana and veriyorum. Bunları sana Allah mı emretti? dedi. Rasûlullah (sav):

Evet, buyurdu. O zat:

Elçin mallarımızda üzerimize bir zekat farz olduğunu söyledi,dedi. Peygamber (sav) Efendimiz:

Doğru söylemiştir, buyurdu. O zat:

Seni rasûl gönderene yemin ediyorum, bunu sana Allah mı emretti? dedi. Peygamber (sav):

Evet, buyurdu. O zat yine:

Senin elçin, yoluna gücü yetene Beyti hac etmenin üzerimize farz olduğunu söyledi? dedi. Peygamber (sav):

Doğru söylemiştir, buyurdu. Adam:

Seni hak ile gönderene yemin ediyorum ki, bu farzlar üzerine hiçbir ziyade yapmayacağım ve onlardan da hiçbir  şey eksik işlemeyeceğim, diyerek dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamber (sav):

Yemin olsun, eğer doğru söylediyse muhakkak cennete girer, buyurdu.”(Müslim, c.1, s.41, bab3, h.no (12) 10)

Böylece namazın beş vakit, ramazan orucunun bir ay, zekatın yılda bir defa, haccın ömürde bir defa olduğu; diğer taraftan beş vakit namazın vakitleri, cemaatle kılmanın makbuliyeti, ilk imamın Cebrâil (as), ilk cemaatin de Peygamber (sav) Efendimiz olduğu beyan edildi. Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliğine inanan ve yukarıda geçen emirleri tasdike çalışanların cümlesi cennete gider.

Cenâb-ı Zül-Celâl Hazretleri cümlemize bu şerefi nasip eyleye. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar