ZEKAT

Bir kişinin alacaklı olduğu şeyler üç gruba ayrılır:

1- Kuvvetli Alacaklar: Borç verilen paralar, veresiye verilen malların bedeli olup, borçlu ödeyeceğini itiraf ediyorsa kuvvetli alacaklardır. Bunlar tahsil edildiğinde geçmiş yıllara ait zekatları verilir.

2- Orta Kuvvetli Alacaklar: Ticaret için olmayan malın bedeli, sattığı kendi elbisesinin, ev eşyasının bedeli, kira alacakları orta kuvvette alacaklardır. Bunlar da tahsil edildiğinde geçmiş yıllara ait zekatları verilir.

3- Zayıf Alacaklar: Bir şeyin karşılığı olmadan başkasının zimmetinde kalan alacaklardır. Varisin elinde kalan vasiyet parası ve kadının kocası üzerinde kalan mihri zayıf alacaktır. Bu tür alacaklar ele geçtiğinde geçmiş yılların zekatı verilmeyeceği gibi, üzerinden bir yıl geçmeden bunlara zekat düşmez.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar