flu güller

Doğruluğu kesin olan üç şey vardır:

1- Sadaka malı eksiltmez.

2- Bir kula eziyet edilir o da sabrederse, Allah (cc) o kişinin gücünü ve şerefini artırır.

3- Geçimini temin için dilencilik edenin Allah (cc) geçimini daraltır, fakirlik kapısını açar.

Bütün dünya ve ahiret işleri üç türlüdür:

1- Sence malum olan iyiliklerdir ki, bunları dosdoğru uygula.

2- Sence malum olan yanlışlar ve kötülüklerdir ki, bunlardan da şiddetle sakın.

3- Doğru veya yanlışlığı sence bilinmeyenlerdir ki, bunları da iyi bilen birisine sor. 

İşte hakiki müslim budur. Vesselam..

Allah’ım! Benim kalbime nur, dilime nur, ayağıma nur, gözüme nur, üstüme nur, altıma nur, sağıma nur, soluma nur, önüme nur, arkama nur, nefsime nur, bana büyük bir nur ihsan eyle. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Vakt-i İlahi

Reklamlar