dağlar ve tren

1- Nefs-i Emmâre: Bu nefis zararlı, tehlikeli, azgın ve düşmandır. Terbiyesi şiddetli tevhidle olur.

2- Nefs-i Levvâme: Azıcık başı ezilmiş pejmurde yılan gibidir. Onun terbiyesi ve islahı darbeli tevhidle olur.

3- Nefs-i Mülhime: Zikir istiğfar çok okuyan, kendini beğenen, az da olsa iyi amelde bulunan, Hakk’a yönelmiş gibi görünendir. Bunun terbiyesi istiğfarı çoğaltmak ve halkla ilişkiyi azaltmakla olur.

4- Nefs-i Mutmainne: Sürekli ibadet ve taatte bulunan, bunu muhafaza etmek için namaz, oruç, sadaka, insanlara merhamet ve insanlara hoşgörü sahibi olmakla mümkündür. Bu makamda çok çeşitli mertebeler vardır. Mesela “Hayret” makamı buradadır. Bu makamın hallerine dalıp da olduğu yerde kalmamalı. Rızaya ermek ve “Hayret” makamının harikulade halleri kişiyi şaşırtmamalı, mürşidine sıkı yapışmalıdır. 

5- Nefs-i Râdiyye: Her yönden insana faydalı olan can canân makamıdır. Bu kapıdan merdıyye kapısı açılır.

6- Nefs-i Merdıyye: Velilerde bulunan Allah’a teslimiyet yoludur. Buraya gelen evliya hılkatini giyer.

7- Nefs-i Sâfiyye: Binde bir veli buraya ulaşır. Bu makam büyük rütbeli velilerin makamıdır. Her veli buraya gelemez. Peygamber vekilliği buradan geçer. Buna ise ancak Hz. Ali (kv) Efendimiz’in varisi olan evliyâullah efendilerimiz erişebilir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar