bavulun üstünde güller

BÜDELÂ (EBDÂL): Ebdal denilen veliler altmış kişidir. Bunların otuzu erkek, otuzu da kadın velilerdendir. Bunlar fazilet, kemâl, istikamet, kerem ve itidal sahibi kimselerdir. Kuruntu ve hayalden uzaktırlar. Büdelânın dört zahir, dört de bâtın olmak üzere sekiz hasletleri vardır:

Zahiri Hasletleri:

1- Az konuşur, çok düşünürler. Bu hasletin esası olan susmak, görünürde Allah’ı zikirden başka gereksiz konuşmaları terk etmektir. Bâtında da, kalbi dıştan gelen lüzumsuz haberlere karşı alakasız kılmaktır.

2- Erken kalkar, az uyur, gecenin çoğunu ibadetle geçirirler. Uykusuzluk hasletinin zahiri uykuyu terk etmek, batını da hiçbir batıl karşısında gaflet etmemektir.

3- Az yerler, açlığa karşı çok sabırlıdırlar. Az yeme hasletinin zahiri iyilerin açlığıdır ki, tarikat usûlünü kemâle erdirmek için az yemektir. Bâtını ise, yakîn mertebesine erenlerin açlığıdır ki, bu da yemeye olan meyli terk etmektir.

4- Uzlet ehlidirler. Halktan uzak, Hakk’a yakındırlar. Bu haslet zahirde insanlara karışmamak, batında da Allah’tan başkasıyla ünsiyeti terk etmektir.

Bâtınî Hasletleri:

1- Tecerrüd ehlidirler, Hakk’tan gayriden soyunmuşlardır.

2- Tefrîd ehlidirler, birlik sırrına ermişlerdir.

3- Cem ehlidirler, Hakk’ı Hakk’ta bulmuşlardır.

4- Tevhid ehlidirler. Tevhidin sırrına ermişlerdir.

Bulundukları yerde eser ve suretini bırakarak sefere çıkmak, aynı zamanda muhtelif yerlerde görünmek büdelânın hasletlerindendir. Kendi içlerinden birisi bu altmış kişiye imamdır. Hepsi ona uyar ve her emri ondan alırlar. O imam aynı zamanda bunların kutbudur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar