türkkuşu uçuşu

Allahu Teâlâ Hazretleri Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Düşmanlarınızdan korunacak şeyleri alın ve savaş mühimmatını hazırladıktan sonra fırka fırka veya topyekün düşmana karşı savaşa çıkın.” (Mâide sûresi, ayet 35)

Ayet-i kerimede korunma şekli beyan ediliyor. Bunlar ise günümüzün topu, tüfeği ve benzeri şeylerdir.

Çünkü İslam alemi düşmanın şerrinden ancak silah gücü ile korunabilir. Düşmanın ahvalini araştırmak, gafil avlanmamak, harp için daima hazırlıklı bulunmak hep bu “hızr” kelimesinin şumülüne girer. Bu ayet-i kerimede Yüce Allah (cc) iman sahiplerini askerliğe ve savaşa teşvik edip düşmana fırsat vermemeyi tavsiye etmektedir. Her zaman düşmana karşı yeterli asker bulundurmak, ayet-i kerimenin hükmü gereğince lazımdır.Fırka fırka ve topluca harbe çıkmak Allah’ın yüce emridir. Bu ise ancak yeterli asker ve yeterli silah bulundurmakla olur. Bu ayet-i kerime aynı zamanda askeri teşkilatın esaslarını da getirmiş olmaktadır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar