üşüyen kuş

Abdullah b.Enis (ra)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Nebi (sav) şöyle buyurdu:

“Yemin eden bir kimse (yeminine) sivrisineğin kanadı kadar (bile olsa) bir yalan karıştırırsa, (bunu) kıyamete kadar kalbinde siyah bir nokta olarak taşır.”

Hadis Kaynak: Camiü’l – Ehadis, h.19158; Kenzü’l – Ummal, c.16, h.46396

“Kim (mahkeme gereği yapması icap eden) bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur.”

Hadis Kaynak: Ebu Davud, c.9, İman 1, h. 3242

Resulullah (sav) buyurdu ki:

“Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse, (Kıyamet günü) Allah’la karşılaştığında O’nu kendisine karşı gazaplanmış bulur!” 

Sonra Resulullah (sav), Allahu Teala’nın kitabından bu sözlerini tasdik eden şu ayetleri okudular:

“(Ahir zaman peygamberine iman hususunda) Allah’a verdikleri ahdi ve ettikleri yemini az bir dünya malı karşılığında değiştirenlere gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde Allah onlara ne bir hitapta bulunur, ne rahmetiyle nazar eder ve ne de onları temize çıkarır. Onların hakkı pek acı bir azaptır.” (Al-i İmran Suresi, ayet 77)

Hadis Kaynak: Müslim, c.1, s.122, İman 220 (138); Buhari, Eyman 17; Ebu Davud, c.3, Eyman 2, h. 3243; Tirmizi, c.5, Tefsir, Al-i İmran 3, h.2996

Kaynak Kitap: Miftahu’t – Tevhid ve’t – Takva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamlar