tek gül

İlm-i ledün sahibi kişi; şarkta ve garptaki Müslümanları düşünür, onların sevincine ve tasasına ortak olur. İhtiyaç sahiplerine hizmet eder, bütün halkı koruyup gözetmeye çalışır, herkesin halinden anlar. Gönüllerdeki masivayı temizler, kalpleri Rahman’ın arşı yapar. Peygamber (sav) Efendimizin şeriatını gönüllerde bir delil olarak yaşatır.

İlm-i ledün sahibi kişi, Hz. Süleyman (as)’ın bütün dilleri bildiği gibi yetmiş iki milletin hal dilini bilir. İlm-i ledün erbabı akıl alemine Süleyman (as) gibi tercüman olur.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftahu’l – Usul

Reklamlar