zarif lale

İbni Ömer (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Selam vermeden söze başlamayın. Biriniz selam vermeden önce söz söylerse, siz ona cevap vermeyiniz.”

Hadis Kaynak: Kenzü’l- Ummal, c.9, s.126, h.25320

Selam vermenin sevabı kalpte bir nur, yüzde bir süs, amelde bir kuvvettir. Selam vermemenin günahı da kalpte karanlık, yüzde çirkinlik, amelde de zayıflıktır.

“Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam, sonuncudan daha üstün değildir, (her ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir.)”

Hadis Kaynak: Tirmizi, c.5, s.63, İsti’zan 15, h.2706; Ebu Davud, Edeb 139, h.5208

“Resulullah’a: ‘İslam’ın hangi ameli daha hayırlıdır?’ diye soruldu. Buyurdular ki:

“Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir.”

Hadis Kaynak: Ebu Davud, c.5, Edeb 131, h.5194

“Bir cemaat giderken, yeri gelince içlerinden bir kişinin selam vermesi hepsi için yeterlidir. Oturanlar adına da bir kişinin mukabelesi yeterlidir.”

Hadis Kaynak: Ebu Davud, c.5, Edeb 141, h.5210

Kaynak: Miftahu’t-Tevhid Ve’t-Takva

Reklamlar