çiçekli pencere

Dâvudu’d-Tâî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Her nefis dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahu Teâlâ’yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul, üzerindeki kul borçlarını unutur ve tevbe etmeyi sonraya bırakır. Ey Allah’a inananlar! Sakın siz böyle yapmayın. Dostu Allahu Teâlâ, nasihatçısı Kur’an-ı Kerim olmayan kimse şüphesiz yolunu şaşırmıştır. Başkalarının ayıplarını araştıran kimselerle arkadaş olma. Allahu Zülcelâl Hazretleri’nin emir ve yasaklarını yerine getirebilmek için dünyayı muhabbeti terk eyle.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1