Ravzanın üstündeki bulutlar

Hz. Ali (Kerremallâhu veche) demiştir ki:

“Allah Resûlü bir gün dedi ki: ‘Ya Ali, Cebrâil bana beş kelime bildirdi. Onları sana öğretmemi ister misin? Şayet istemiyorsan, emredeyim sana beş keçi versinler. Onları mı seversin, beş esmayı mı?’

Hz. Ali efendimiz, ben beş esmayı severim, dedi.

Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) yine keçileri övdü. Hz. Ali Efendimiz yine, ben beş esmayı isterim, dedi. O zaman Peygamberimiz şu esmaları söyledi:

Ya rezzâka’l-mahlûkîn (Ey mahlukatı rızıklandıran)

Ya erhame’l-mesâkîn (Ey çaresizlere merhamet eden)

Ya mucîbe’l-muddarrîn (Ey yalvaranlara icabet eden)

Ya veliyye’l-mü’minîn (Ey müminlerin dostu)

İrhamnî yâ erhame’r-râhimîn (Ey merhametlilerin en merhametlisi bana yardım et.)”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1