denizdeki adalar

Necmüddin Kübra (ks) Hazretleri şöyle demiştir:

“Şeriat gemiye, tarikat denize ve hakikat inciye benzer. Bu sıralamayı terk eden kişi inciye ulaşamaz! Talibe gereken ilk şey şeriattır. Bundan maksat Allah’ın ve Resûlü’nün emretmiş oldukları abdest, namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Ardından tarikat gelir. Bundan maksat, takvayı ve seni Mevlâ’ya yakınlaştıracak olan derece ve makamları tercih edip buna göre yaşamandır. Hakikat ise, maksada ulaşmak ve tecelli nurunu müşahede etmektir. Şöyle denilmiştir: Şeriat O’na kulluk etmen, tarikat O’nun huzuruna varman ve hakikat O’nu görmendir.”

Gavsu’l-Azam Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri demiştir ki:

“Mahluklara nispetle, Allah’ın veli kulları sağır, dilsiz ve kördürler. Kalpleri Allah’a yaklaştırıldığında başkasını işitmez ve görmezler. Onları, mahlukatın sözlerini işitmekten alıkoyan bir meşguliyetleri vardır. Onlar bir vadide, mahlukat ise başka bir vadidedir. Onlarda, Allah’tan başkası için bir pay yoktur.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2