yedi lale

“Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allahu Teâlâ, yedi insanı, Arş’ının gölgesinde barındıracaktır:

1- Adil devlet başkanı,

2- Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

3- Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,

4- Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

5- Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım.” diye yaklaşmayan yiğit,

6- Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

7- Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.”

Hadis Kaynak: Buhari, Ezan 36; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bkz. Tirmizi, Zühd 53; Nesai, Kudat 2

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2