çiçek dalındaki salyangoz

Tefekkür kişinin aynasıdır. Bununla iyilik ve kötülüklerini görür. Denildi ki, bir kimse semanın yıldızlarına bakar, onların harikulade durumlarını seyreder ve:

“Ey Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.” (Âl-i İmran Sûresi, 191) ayetini okursa ona yıldızlar sayısınca sevap yazılır.

Hz. Ali (ra) demiştir ki:

“Tefekkür edilmeden yapılan kıraatte beklenen hayır yoktur. Fıkıh olmayan ibadette (çok) hayır yoktur. Fakihlerin fakihi, halkı Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen ve Allah’ın azabından emin kılmayan ve insanları Kur’an’dan başka şeye rağbete sevk etmeyen kimsedir.” Bu sebeple tefekkür, mümin için bir aynadır; ona iyi ve kötü amellerini gösterir.

Ebû’d-Derdâ (ra) dedi ki:

“İnsanların bazısı hayrın anahtarı, şerrin kilididir. Bu iş için onlara ecir vardır. Yine insanların bir kısmı şerrin anahtarı, hayrın da kilididir. Bunun için de onların büyük günahı vardır. Şerre kilit olup hayra anahtar olanlara ne mutlu..Benim için bir saatlik tefekkür, bir gece namaz kılmaktan hayırlıdır. “

Bir habere göre bu rivayet, merfu olarak Resûl-i Ekrem (sav)’den rivayet edilmiştir. (Tenbihu’l-Gafilin, s.616)

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl