Mescid-i Nebevi'nin şemsiyeleri

Kureyş’ın amansız eziyetlerinde, hatta darplarında Resûl-i Ekrem (sav) şöyle niyazda bulunuyordu:

“Allahümmağfir li-kavmî fe-innehüm lâ ya’lemûn.”

(Allah’ım, kavmimi mağfiret eyle, zira onlar bilmiyorlar.)

Kureyş’in ileri gelenleri Kur’an’ı dinliyorlardı. Fakat kalplerini yumuşatmamak için kendileriyle mücadele ediyorlardı. Etkilenmemesi için fıtratlarını serbest bırakmıyor, dizginliyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah onlarla Peygamber arasına bir gizli perde koydu. Onların kalpleri üzerine bir örtü gerdi. Kulaklarını sağır gibi yaptı. Bundan sonra artık Kur’an’ı anlayamaz oldular.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2