iki kalp

Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Resûlullah (sav) efendimiz yeni evlenenleri tebrik ettiği zaman şöyle derdi:

‘Bârekallâhü leküm ve bâreke aleyküm ve ceme’a beynekümâ fî hayrin.’

Anlamı: Allah, size (evliliğinizi) mübarek kılsın ve sizin için bereketlendirsin. Bütün hayırlar üzerinize olsun. (İbni Mâce, c.1, s.614, Nikah 23, h.1906)

Resûlullah (sav) efendimiz yeni evlenenleri tebrik ettiği zaman şöyle dua ederdi:

‘Bârekallâhü leke ve bâreke aleyke.’

Bu dua, nişanlanan ve evlenen gençlere okunacak ve aynı zamanda gençlerin de kendilerine okuyacağı duadır.

Kaynak: Mihtâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar