çiçekli yol

Abdullah b. Amr (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Bir mümin şu dört şeyi kendinde bulundurursa o kişi Müslümanlardandır ve Allah, onun için cennette, dünyadan ve onun içindekilerden daha geniş bir ev yapar:

1- “Lâ ilâhe illallah” kelimesi, kendisini her türlü kötülükten koruyan bir kalkan olan kimse.

2- Bir günah işlediği zaman “Estağfirullah” diyen kimse.

3- Herhangi bir nimete nâil olduğunda “Elhamdülillah” diyen kimse.

4- Bir musibetle karşı karşıya kaldığı zaman ise “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” (Muhakkak ki Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz.) diyen kimse. “

(Kenzü’l-Ummâl, c.15, h.43457, Firdevs, c.1, h.1522)

Resûlullah (sav) efendimiz buyurdular ki:

“Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’tan talep edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği şey afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.”

(Tirmizi, c.5, Deavât 101, h.3548)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar