şık gül

“Doğru yolu bulanlara Allah hidayetini artırır. Onlara takva ihsan eder.” Allahu Teâlâ, bir kuluna ibadet ve itaatte bulunmayı nasip eylerse onu günah işleme zilletinden kurtarır. Ona kanaat zenginliği verir. Tevbeye sıkıca sarılabilecek güç ihsan eder. Bu hasletlere ulaşanlara dünya ve ahiret hayrı verilmiş olur.

Kişi dünyada zikirle meşgul oldu mu, Allahu Teâlâ kendine vekaleten bir melek gönderir. Bu melek o kulun kalbine hikmet fidanını diker. Çünkü böyle kimseler dünyaya rağbet etmez. Arif olmaya gayret edenler, tevhidden başkasını kalpten yok ederler.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1