çay ve gül

Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular ki:

“Dikkat et ey Ebu Hureyre! Cebrâil Aleyhisselâm’ın şifa için bana okuduğu bir duayı ben de sana öğreteyim. Şöyle dersin:

Bismillâhi erkîke vallâhü yeşfîke min külli dâin ye’tîke min şerri’n-neffâsâti fil ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.

(Allah’ın adıyla her türlü hastalıktan şifa bulman için sana okuyorum. Düğümlere üfürenlerin şerrinden, hasedini ortaya koyduğunda hasetçinin şerrinden, sana gelen her dertten ancak sana Allah şifa verir.)

Bunu üç defa okursun.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2