güllü çinko tabak

Allah (Celle Celâlühû) şöyle buyurmuştur:

“Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah kullarından tevbeyi kabul eder ve sadakaları (eliyle) alır.” (Tevbe Sûresi, 104)

“Allah ribanın bereketini giderir, sadakaların ise bereketini artırır.” (Bakara Sûresi, 276)

“Kim sadaka vermek suretiyle Allah’a borç vermek ister? Kim Allah’a borç verirse Allah onun karşılığını kat kat artırır.” (Bakara Sûresi, 245)

“Sadakaları açıkça da verseniz güzeldir. Fakat onları gizlice fakirlere verseniz daha iyidir. O, bu iki halde de sadakaları günahlarınıza kefaret yapar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Bakara Sûresi, 271)

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık bir şekilde Allah yolunda harcayanlar için Rableri yanında hak ettikleri ücret ve karşılık vardır. Bunlar için kıyamet gününde korku yoktur ve onlar o gün üzülmezler.” (Bakara Sûresi, 274)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2