hurma resmi

Zilhicce, kameri ayların on ikincisi ve sonuncusudur.

Hazreti Âişe-i Sıddıka validemizin rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz şöyle müjde vermişlerdir:

“Kişinin Zilhicce ayının ilk on gününün gecelerinden birini ihya etmesi, bir seneyi hac ve umre ibadetiyle ihya etmesi gibidir. Bu (dokuz) günlerden bir gün oruç tutması, senenin öbür vakitlerinde ibadetle meşgul olması gibidir, o kadar sevap alır.” (Günyetü’t-Tâlibin)

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz: “Salih amellerin Allah (celle celâlühû)’a en ziyade sevimli olduğu günler zilhicce ayının ilk on günüdür.” dedi. Oradakilerden: “Allah yolunda cihattan da mı?” diye soran oldu. O da: “Cihattan da.” buyurdu. Ardından: “Ancak bir kimse canını, malını tehlikeye atarak hiçbir şeyle dönmezse (yani cihatta ölürse) o kimse hariç.” buyurdu. (Et-Terğib ve’t-Terhib, c.3, s.20, h.1)

Diğer bir hadis-i şerifte: “”Ondaki her bir günün orucu (sevapça) bir yıllık oruca eşittir. Ondaki her bir gecenin ibadetle ihya edilmesi Kadir gecesinin ihyasına eşittir.” buyrulmuştur. (Et-Terğib ve’t-Terhib, c.3, s.21, h.5)

Zilhicce ayının ilk dokuz gününü oruçlu geçirmeye, istiğfar, tevhid, tehlil ve salavat okumaya, yakınlarımızı gözetmeye son derece ehemmiyet verilmeli ve gayret gösterilmelidir.

Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruçlu geçirilir. Bunu yapamayanlar 7, 8 ve 9’uncu günü oruçlu geçirir. Onuncu gün yani Kurban Bayramı sabahı mümkünse bayram namazından sonra kurban etiyle birlikte yeme-içme başlar. Kurban kesilmesi ve etinin hazırlanması yeme-içme için yetişmiyorsa, bu durumda Kurban Bayramı namazından sonra yeme-içme başlar.

Rabbimiz Teâlâ hazretleri zilhicce ayını bütün insanlığa mübarek eylesin, on günler hürmetine günahlarımızı mağfur eylesin, dünyevi-uhrevi ve maddi-manevi sıkıntılarımızı gidersin, dargın olanlarımızı barıştırsın. Âmin.

Kaynak: Miftâhu’s-Sâdıkîn