gül ve kum saati

Ruhta birbirine zıt iki irade vardır. Bunlardan biri masivayı yani Allah’tan başka şeyleri irade etmek, Allah’tan başka şeyleri dilemektir. Diğeri de Allah’ı irade etmek, Allah’ı dilemektir. Birincisi hep Allah’tan başka şeylere yönelmek ister. İkincisi ise hep Allah’a yönelmek ister. Bunlar kırk yaşına gelinceye kadar birbirleriyle kah ittifak eder, kah ihtilaf eder, kah birlik olur, kah ayrılığa düşerler. İşte Nebi sallallâhu aleyhi ve sellemin şu hadisleri bu hususa delâlet etmektedir:

“Kimin kırk yaşına geldiği halde hayrı şerrine galip gelmezse cehenneme hazırlansın.”

Kaynak: Fethu’r-Rabbâni / Abdülkadir Geylani (ks)