tekne ve deniz

1- Abdest alırken üzerine su dökülmemesi için yüksek bir yerde almak.

2- Kıbleye karşı durmak veya oturmak.

3- İhtiyacı yokken kimseden yardım beklememek.

4- Çok zaruret olmadan konuşmamak.

5- Niyeti kalp ile beraber dil ile söylemek.

6- Seleften nakledilen duaları okumak.

7- Her uzvu yıkarken niyetle beraber Bismillah demek.

8- Kulağı mesh ederken küçük parmağı kulağın içine iyi sokmak.

9- Dar olmayan yüzüğü iyice oynatmak. (Yüzük dar ise oynatmak vaciptir.)

10- Mazmaza ve istinşakı sağ el ile yapmak.

11- Sahib-i özür olmayan için abdesti vakitten önce almak ve namaza hazır beklemek.

12- Abdest bitince kıbleye karşı durup:

“Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü” demek.

13- Oruçlu olmayanın ayakta durup abdest aldığı sudan içerek:

“Allahümmeşfinî bi-şifâke ve da’vini bi-devâike ve’sımni minel vehli vel-emrâdı vel-câ’i” duasını okumak.

14- Abdestten sonra bir veya üç kere İnnâ enzelnâhü suresini okumak.

15- Abdestte niyeti baştan sona kadar hatırda tutmak.

16- Yüzü yıkarken göz pınarlarını iyice yoklayarak yüz çizgilerini, kolların dirseklerini, ayakların topuklarını geçerek iyice ovalamak.

17- Abdest suyunu güneşte ısıtmamak. Çünkü Peygamber (sav) Efendimiz bu suyun baras hastalığını meydana getireceğini bildirmektedir.

18- Abdestten sonra kerahet vakti değilse abdest için şükür namazı kılmak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd