avuçtaki topraklı çiçek

Teyemmüm; hicretin beşinci senesinde, Şaban ayının ilk günlerinde Ben-i Mustalık gazasında Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizin bin kadar askerle beraber bir yerde gecelemek zorunda kalıp, sabah namazını kılmak için abdest alacak su bulamadığı zaman sabaha yakın nazil olan ayet-i kerime ile farz ve meşru kılındı. Bunun üzerine Sahabi efendilerimiz son derece sevindiler ve teyemmümle namazlarını eda ettiler.

Teyemmüm bu ümmetin özelliklerindendir. Bir kolaylık eseridir. Rabbine ibadet edecek bir müslümanın alışmış olduğu taharetten mahrum olduğu bir durumda ibadet edebilmesini sağlar. Ruhi ihtiyacını giderir. İnsanın tevazu ve tazim duygularını canlandırır. Abdest ve gusülün bilmediğimiz başka hikmetleri teyemmümde tahakkuk eder. Allah’a kulluk için ruhun hazırlanması gerekir, bu da abdest ve gusül ile olur. Bundan dolayıdır ki, abdest ve gusülün yerine teyemmüm ikame edilmiştir.

Cenâb-ı Zül-Celâl füyuzatına nâil eyleye. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd