rengarenk laleler

Veda haccında, Arafat esnasında, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz konuşurken bir kişi elini kaldırıp söz istedi, Efendimiz de söz talebini kabul etti. O kişi: ‘Ey Alemlerin Rabbi, biz dilemesini bilmiyoruz, fakat sen vermesini iyi bilirsin.’ dedi. Oradan ayrılırken Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘O kişiyi bulup bana getirin.’ dedi. O kişi Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimizin yanına gelince: ‘Ey insanlar! Cennetlik görmek isterseniz bu şahsın yüzüne bakın. O, öyle bir talepte bulundu ki, talebi kabul olduğu gibi Cenneti de hak etti.”

Ey Rabbimiz! Böylesi kadri yüce kullarının hürmetine Aşure günümüzü mübarek eyle.

Ey Rabbimiz! Dileği kabul olunan sevgili kullarının hürmetine bizleri af ederek bağışla.

Ey Rabbimiz! Aşure gününde kurtulanlar hürmetine bizleri de maddi ve manevi kirlerden kurtar.

Senin ilk kulun, ilk peygamberin, insanlığın ilk babası bir zelle yüzünden derin üzüntüye düşüp ‘Ya Rabbi, bu halimde kalır ebedi hüsran içinde olursam vay halime. Rabbim! Nefsime zulmettim. Sen affedicisin, affetmeyi çok seversin, affeyle Ya Rabbi!’ deyip affa uğradığı gibi bizleri de affa uğrat Ya Rabbi!

Kulun ve peygamberin Nuh Aleyhisselâm’ı selamete çıkardığın gibi bizleri de hem dünyamızda hem de ahiretimizde saadete ulaştır Ya Rabbi!

Kulun ve halilin İbrahim Aleyhisselâm’ı canilerin şerrinden muhafaza ettiğin gibi bizleri de günah kirlerinden arındır Ya Rabbi!

Kulun ve peygamberin İsmail Aleyhisselâm’ı bıçağın altından, yerine vekaleten koç gönderip bağışladığın gibi bizleri de isyan, nisyan kirlerinden koru Ya Rabbi!

Kulun ve peygamberin Musa Aleyhisselâm’a zatınla tecelli edince ‘Görün de göreyim!’ dediği zaman ‘Bu hale takat getiremezsin, karşıki dağa bak ey Musa.’ buyurdun. Celâline dağ takat getiremeyip tuz buz olunca Musa Aleyhisselâm sayha edip baygın düştü. Allah’ın rahmeti ulaşınca hem kendini, hem eşini, hem de çocuklarını selamete erdirdiğin gibi bizleri de düşmanların şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi!

Kulun ve peygamberin İsa Aleyhisselâm’ı kavmi rahatsız etti. Senin yüce rahmetin imdadına yetişti, semaya çıkardı. Ey Rabbimiz, bizlerin bunca günah kirleri var. O imdattan bizleri de hissedar eyle Ya Rabbi!

Kulun, peygamberin, habibin Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz Taif’te nasıl darda kalıp Cebrâil Aleyhisselâm imdadına yetişip ‘Emret Ya Muhammed Aleyhisselâm, şu dağları birbirine kavuşturayım.’ dediği zaman ‘El-aman ya Rabbi, bunlar peygamberlerini bilmiyorlar. Gün gelir burada senin ismin yâd edilir. Bağışla!’ diye yalvarmasından bizleri de faydalandır Ya Rabbi!

Hazreti Meryem anamız, Asiye anamız, Haticetü’l-Kübra anamız, Hayrunnisâ Fatımatü’z-Zehra anamız hürmetine, bizleri günah kirlerinden temize çıkar Ya Rabbi!

‘Ey Muhammed Aleyhisselâm, sana cennetin gençlerini bildireyim mi?’ diyen Cebrâil Aleyhisselâm’a ‘Evet, öğreneyim ya Cebrâil.’ dediğinde, Cebrâil Aleyhisselâm: ‘Bunlar; biri ağzından, diğeri boğazından şehit olacaklar. Topraklarını koklamak ister misin?’ diyerek şeref üstüne şeref kazanan Hasan Müsenna, Hüseyin Şehid-i Kerbela hürmetine, Aşure günü hürmetine bütün inananları bağışla Ya Rabbi!

‘Gel ey mahbubum. Cennetime gir, nimetlerimle seni ağırlayayım.’ diyen Hazreti Allah’a cevaben: ‘Ben tek başıma cenneti, nimeti neyleyim. Bana tâbi olanları da cennetinden, nimetinden hissedar etmedikçe her ikisini de istemem.’ diyen Şah Abdülkadir Geylani hürmetine bizleri de iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi!

Resûl-i Kibriyâ efendimizin şefaat-ı uzmâsına ulaşmaya inanan cümle mümin muvahhid kullarını muvaffak kıl Ya Rabbi!

Kaynak: Miftâhu’s-Sâdıkîn

(Amin. Bi-hürmeti seyyidil mürselin ve bi-hürmeti Ta Ha ve Yâsin, velhamdülillâhi Rabbil âlemin, Ves-salatü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. El-Fâtiha..)