gelincik çiçeği

Müminin ahlakı on şey üzerine kurulmuştur:

1- Kalp selameti.

2- Mal cömertliği.

3- Dilin doğruluğu.

4- Nefsin tevazuu.

5- Şiddetli hallere sabır.

6- Gizli gizli ağlamak.

7- Halka nasihat.

8- Müminlere merhamet.

9- Dünya hayatının geçici olduğunu tefekkür.

10- Her şeyden ibret almak.

Hikmet dört şeyden meydana gelir:

1- Dünya meşgalesinden boşalan bir beden.

2- Dünya taamından uzaklaşmış bir karın.

3- Dünya metaından çekilen bir el.

4- Dünyanın akıbetini düşünüp ders çıkarmaya çalışan idrak.

Çünkü insan sonunun nasıl olacağını kestiremez. Ameli makbul olur mu, olmaz mı bilemez. Zira Allahu Teâlâ, amellerin ancak temiz olanlarını kabul buyurur.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl