minare

Allahu Teâlâ’ya ulaşmak için rabıtaya ihtiyaç vardır. Çünkü onun sayesinde kalp dirilir ve ancak diri bir kalp Allah’ın emirlerini daima tasdik eder. Kul, rabıta sayesinde itaatten geri kalmaz. Kalp Allahu Teâlâ’nın sevgisiyle dolduğunda muhabbet nuru diğer uzuvlara da yansır. Şayet kalp kötü huylarla dolarsa, o zulmet diğer uzuvlara da sirayet eder. Hal böyle olunca kötü adetleri terk etmek zorlaşır. Oysa tam bir rabıta ile nefsin üstün gelme isteklerine karşı konulur, onun arzu ve meyillerine gem vurulur. Taat ve ibadetlere ağırlık verilerek Cenâb-ı Hak’tan tecelli-i ilahi beklenir. Böylece şeriat, tarikat, hakikat ve marifet sırlarına mazhar olmanın yolu açılır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl