deve kervanı

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

“Ey Allah’ın Resûlü! Senin yanında iken kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz. Bunun sebebi nedir?’ dedik.

Buyurdular ki:

‘Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle musafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yok eder, günah işleyip (sonra da) istiğfar edecek yeni bir topluluk yaratır ve onları mağfiret ederdi.” (Tirmizi, c.4, Cennet 2, h.2526; İbni Mâce, Sıyam 48, h.1752)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ