resmedilmiş laleler

Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Bir kimse bana salâtü selâm getirdiği zaman, onun selamını almam için Allah Teâlâ ruhumu iade eder.” (Ebu Davud, c.2, Menasik 96-97, h.2041; Müsned, c.2, s.527)

Ammar b. Yasir (ra), Resûlullah (sav)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Şüphesiz ki, Allah kabrime bir melek vekil eder ve ona yaratıkların isimlerini verir. Kıyamet gününe kadar her kim bana salavat getirirse, o melek bunu bana kendi ve babasının ismiyle ulaştırır. Şu filan oğlu filan sana salavat getirdi, der.” (Feyzü’l-Kadir, c.2, h.2365; Müsnedü’l-Bezzar, c.4, h.1425)

İbni Hıbban’ın rivayeti şöyledir:

“Allahu Teâlâ’nın bir meleği vardır. Ona bütün yaratıklarının işitme gücünü vermiştir. Öldüğümde melek kabrimin başında durur. Her kim bana bir salavat getirirse melek: ‘Ya Muhammed! Filan oğlu filan sana salavat getirdi.’ der. Allahu Teâlâ da bu kimsenin her bir salavatına on mağfiret ihsan eder. “

Resûlullah (sav) buyurdu ki:

“Kıyamet gününde insanların bana en yakını, bana en çok salât-ü selâm getirenleridir.” (Tirmizi, Vitir 21, h.484; Feyzü’l-Kadir, c.2, h.2249; Sahih-i İbni Habban, h.911)

Rabia bin Amir (ra) şöyle rivayet etmiştir:

“Resûlullah (sav)’ın hitaben şöyle buyurduğunu işittim: ‘Bana salavat getiren kimse buna devam ettiği müddetçe, melek de ona salavat getirmeye devam eder. Öyle ise kul buna göre bana salavatı az veya çok getirsin.” (Müsned, c.3, s.445)

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk