pembe gül demeti

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz buyurur ki:

“Her hastalığın bir ilacı vardır. Günahların ilacı da istiğfardır.” (Kenzu’l-Ummâl, h.2089)

İnsanların müptela olacakları hastalıklar maddi ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Maddi hastalıklar için bu hilkat aleminde mutlaka bir ilaç vardır. Elverir ki, bu ilaç elde edilsin.

Manevi hastalıkların ilacı ise halisane iman ve az da olsa devamlı ibadettir. Bu tür hastalıkların en büyüğü Cenâb-ı Hakk’a asi olmak, O’nun mukaddes emirlerine ve nehiylerine muhalefette bulunmaktır. Bu pek helak edici hastalıktan kurtulmanın çaresi ise pişman olmaktır. Tevbe ederek Hak Teâlâ’dan af ve mağfiret niyaz etmek ve tevbesinde de sabit kalmaktır.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk