gölün yanındaki klübe

Ebû Saidi’l-Hudri (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Her peygambere hususi bir ihsan verilmiştir. Hepsi de onu (dünyada) istemiş ve almıştır. Şüphesiz ki, ben ihsanımı (bu hakkı) ümmetime şefaat etmek için (ahirette almak üzere) tehir ettim. Şüphesiz ki, ümmetimden bazı kişiler, insanlardan çok büyük topluluklara şefaat edeceklerdir. (Bu sayede) o büyük kitleler cennete gireceklerdir. Bazı kişiler, bir kabile halkına şefaat edeceklerdir. Bazı kişiler, bir cemaate (on ile kırk arası) şefaat edeceklerdir. Bazı kişiler de üç kişiye, iki kişiye ve bir kişiye şefaat edeceklerdir.” (Kenzü’l-Ummâl, c.14, s.403, h.39083; Tirmizi, c.4, Kıyamet 12, h.2440)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ