kuşu yiyecek olan yılan

Ebû Ali Dekkak (ks) şöyle diyor:

“Yetiştireni olmayan, kendi kendine ve hüdâ-i nâbit olarak biten bir ağaç çiçek açar, fakat meyve vermez. Nefes nefese ve tedrici bir şekilde tarikatın adabını öğretecek bir şeyh-i kâmile bağlı olmayan müridin durumu da böyledir. Bu durumda olan mürid hevâ ve hevesine uyar, başka bir kurtuluş yolu da bulamaz.”

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd