lila çiçekler

Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir cemaat bir mecliste toplanır da orada Allah’ı zikretmezlerse, onlar, himar lâşesi (eşek leşi) etrafında toplanmış olurlar ve o meclis, Kıyamet günü onlar için büyük bir pişmanlık olur.” (Ebu Davud, c.5, Edeb, h.4855; Müsned, c.2, s.432-446-453-481-484)

Abdullah b. Amr (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir cemaat bir mecliste toplanır da orada Allah’ı zikretmezlerse, kıyamet günü o hallerinden muhakkak pişmanlık duyacaklardır.” (Müsned, c.2, s.224, 527; Tirmizi, c.5, Dua, h.3380; Ebu Davud, c.5, Edeb, h.4855)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ