Abdülkadir Geylani (ks) İlahisi

Yorum bırakın

Seyyah olup şu alemi ararsan,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Ceddi Muhammed’dir eğer sorarsan,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Yunus Emre (ra)

Li Hamsetün Utfi Bihar, İlahi, Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

Güfte: Sultanü’l Evliyâ, Gavsu’l-Azam, eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri (ks)

Meded Ya Gavsu’l Azam (ks) / İlahi

Yorum bırakın

Seyyah olup şu alemi ararsan,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Ceddi Muhammed’dir eğer sorarsan,

Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Yunus Emre (ra)

Kadiri Zikrinden Bir Bölüm, Salât-ı Kemâliye

Yorum bırakın

Ebû’d-Derdâ (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Dikkat ediniz! Size amellerinizin en hayırlısını, melikiniz Allah katında en temizi (en çok beğenileni) ve derecelerinizi en çok yükselteni; sizin için altın ve gümüş infâk etmekten ve düşmanlarınızla karşılaşıp, onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından daha hayırlı olanı haber vereyim mi?”

“Evet, (haber ver ya Resûlallah!) dediler.

Buyurdu ki: “Allahu Teâlâ’yı zikretmektir.”

Muaz b. Cebel (ra): “Hiçbir şey Allah’ın azabından, zikrullahtan daha çok kurtarıcı değildir.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Dua, h.3377; İbni Mâce, c.2, Edeb, h.3790; Müsned, c.5, s.239; Muvatt’a, c.1, Kur’ân 24.

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Mualla Gavsı Sübhani, Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

Eğer Allah’a vâsıl olmayı murad ediyorsan, huzurunda sükunetle durmalısın.

Abdülkadir Geylani (ks)

Kadiriler Geliyor / Abrurrahman Önül

Yorum bırakın

Sultanü’l Evliya, Gavsu’l Azam, eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s)

Kadiriyem / Mehmet Uçar

Yorum bırakın

Bayram günü gelir sancak açılır,

Sadık olan derviş bir bir seçilir..

Abdülkadir Geylani (k.s) İlahilerinden Derleme/Ubeydullah Sezikli

Yorum bırakın

Çok güzel hazırlanmış, emeği geçenlerden Allah (c.c) razı olsun.. 

Geylani (k.s) / Muhammed Ali

Yorum bırakın

Bağdat’tadır mekanı, sultanların sultanı

Bazu’l Eşheb’dir şanı, ya bazu ya Geylani

***

Abdülkadir sultandır, himmeti her an hazır

Hem deniz hem deryadır, ya bazu ya Geylani

***

Dergahında himmet var, sohbetinde hikmet var

Kapında bol rahmet var, ya baz-u ya Geylani 

***

Hasan-ı Hüseyni’sin, evliyanın gülüsün

Güzeller güzelisin ya bazu ya Geylani

***

Bilmeyen kıymetini alamaz himmetini

İçeyim şerbetini ya baz-u ya Geylani

***

Müridlerin cezbede, Hu Hayy denen her yerde

Elim senin elinde ya bazu ya Geylani

Not:

Bazu’l-Eşheb;Avını kaçırmayan şahin demektir. Kıymetlimiz, evliyaların sultanı, oniki piranın başı eş-Şeyh es-Seyyid Gavsu’l Azam Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin lakaplarından bir tanesidir. Himmetleri üzerimizde daim ola..(Amin)

Cem Olmuş Dervişleri Pirim Abdülkadir’in (k.s)

Yorum bırakın

 

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: