Kadiri Zikrinden Bir Bölüm, Salât-ı Kemâliye

Yorum bırakın

Ebû’d-Derdâ (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Dikkat ediniz! Size amellerinizin en hayırlısını, melikiniz Allah katında en temizi (en çok beğenileni) ve derecelerinizi en çok yükselteni; sizin için altın ve gümüş infâk etmekten ve düşmanlarınızla karşılaşıp, onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından daha hayırlı olanı haber vereyim mi?”

“Evet, (haber ver ya Resûlallah!) dediler.

Buyurdu ki: “Allahu Teâlâ’yı zikretmektir.”

Muaz b. Cebel (ra): “Hiçbir şey Allah’ın azabından, zikrullahtan daha çok kurtarıcı değildir.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Dua, h.3377; İbni Mâce, c.2, Edeb, h.3790; Müsned, c.5, s.239; Muvatt’a, c.1, Kur’ân 24.

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar

Mualla Gavsı Sübhani, Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

Eğer Allah’a vâsıl olmayı murad ediyorsan, huzurunda sükunetle durmalısın.

Abdülkadir Geylani (ks)

Kadiriler Geliyor / Abrurrahman Önül

Yorum bırakın

Sultanü’l Evliya, Gavsu’l Azam, eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s)

Kadiriyem / Mehmet Uçar

Yorum bırakın

Bayram günü gelir sancak açılır,

Sadık olan derviş bir bir seçilir..

Abdülkadir Geylani (k.s) İlahilerinden Derleme/Ubeydullah Sezikli

Yorum bırakın

Çok güzel hazırlanmış, emeği geçenlerden Allah (c.c) razı olsun.. 

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: