Kendini Sevmek Günah Mı? Kimler Kendini Sevmez?

Yorum bırakın

tebessüm güzeldir

Allah’ın bize hediye ettiği vücudumuzu ve ruhumuzu, yani kendimizi sevmemiz gerekir. Kendimizi sevmek kendimize büyük bir saygı, bedenimizin ve zihnimizin mucizevi yetenekleri için şükran duymak, kendisine değer vermek demektir.

Herhangi bir şekilde kendi iyiliğimizi inkar ediyorsak, yani kendimize iyi ve güzel şeyleri layık görmüyorsak kendimizi sevmiyoruz demektir.

Kendimizi sevmeyi öğrenerek hayatımızın her alanında müthiş değişiklikler yapabiliriz. Akli, hissi ve hatta fiziksel sağlığımız ancak bu şekilde yoluna girer.

Kendimizi iyi hissettiğimizde ve sevdiğimizde, hayata saygıyla, dürüstçe, boynumuz dik olarak, güçlü bir şekilde, sevgiyle ve gerçekçi bir tutumla yaklaşabiliriz. Yoksa hayat karşısında çabuk yeniliriz. Kendimizi gereksiz yere küçük düşürmüş ve cezalandırmış oluruz. Giderek çevremizdekileri de cezalandırır, olaylara geniş açıdan bakamaz hale geliriz. Kendini seven insanlar iyi ilişkiler kurar, başkalarına da aynı özenle yaklaşırlar. Daha sağlıklı, daha mutlu, yerli yerinde hareket eden, verimli ve etkili davranan kişi olurlar.

Ahmet derin bir iç çekerek oturduğu koltuktan doğrulmuş ve “kendimi sevemiyorum çünkü nefsim azar ve gurura kapılabilirim” demişti. Ben de ona Yunus’un “Yaradılanı sev Yaradandan ötürü” mısralarını okuyarak, “sen yaradılan değil misin? Başkalarını yaratılan diye seversin de kendini niçin değil?” diye sormuştum. Ahmet söylediklerime hak vermişti.

Kendini Sevmek Kibir Ve Gururdan Farklı

Kendini sevmekle kibir, gurur farklı şeylerdir. Gurur, kendimize boş yere güvenerek başkalarından kendimizi üstün görmek anlamındadır. Yani benlik ve böbürlenmek, kendini beğenmektir. Büyüklük taslamaktır. Bu kişiler kendilerini överler, lüzumsuz sözler söylerler. Allah’a ibadetten bile kaçınırlar nefislerine ağır gelir. İnsanları küçümseyip yüz çevirirler. Hasta, fakir ve sakat kimselerin arasında bulunmaktan hoşlanmazlar. Evlerinin ihtiyaçlarını kendi elleriyle götürmek istemezler.

Aslında gururlu insanlar kendilerinin sevilebilir olmadığına inanırlar ama sevilebilir biri olduklarına başkalarını ikna etmeye çalışırlar. Gururda gizli mesaj “ben senden daha iyiyim” olan bir üstünlük taslamadır. 

Halbuki kendini sevmek böyle değildir. Gerçekten sevilebilir birisi olduğunu düşünmek, hiç reklama ihtiyaç olmadan doğal bir memnuniyet havası yayar. Gurur ise iğreti durur.

Tabii kendimizi sevmek kötü amellerimizi ve çirkin huylarımızı sevmek değildir. Aksine onları düzeltmeye gayret gösterebilmemiz için de yine kendimizi sevmeliyiz.

Kimler Kendini Sevmez?

Dünyaya istenmeden gelen ve anne-babasından yeterli sevgi görmeyen kişiler.

Davranışları hep eleştirilen, hiç beğenilmeyen ve takdir edilmeyen, daima başkası ile kıyaslanarak aşağılananlar.

Acı dolu tecrübeler, yaşanılan ağır travmalar geçmişi dolduruyorsa..

Kendilerini sevmeyen insanların yanında büyüyenler. Kişi böylelikle daha çok yük alır ve hayatın getirdiği hayal kırıklıkları artar.

Özellikle içinde yaşadığımız toplum, insanlara karşılaştıracakları ideal vücutlar sunmaktadır. Bunu televizyonda, basın yayın organlarında boy gösteren modellerle yapmaktadır. Bu da kişileri kıyaslamaya ve komplekse itmektedir.

Şişmanlık veya başka beden kusuru varsa..Tabii kusur olabilir, bunu büyütmek doğru değildir.

Kendini Sevme Egoizme Kayar Mı?

Hayır. Zaten gereğinden fazla kendimizi sevemeyiz. Kendimizi sevmek; güvenli olmak, sevildiğimizi, güçlü ve etkin olduğumuzu hissetmektir. Aksine bencillik (egoizm), gurur ve kibir kendimizi yeterince sevmediğimizde ortaya çıkar. Kendimizi hakkıyla seviyorsak, tatmine, bütünlüğe ve güvene ulaşır ve bu defa başkalarına sevgi sunmak isteriz. Kendimize ve çevremizdekilere bir şeyler yapmak için daha çok enerjimiz olur. Kendimizin ve başkalarının kusurlarını daha rahat kabulleniriz. Herşey daha basit görünür ve bir takım şeyler kolaylaşır. Kendimizi bütün hissettiğimiz için, insanlar istediklerimizi yapmaz veya söylemezlerse aldırış etmez, üzülmeyiz.

Ne Yapmalı?

Ailemizi suçlamaktan kaçınalım. Geçmiş değiştirilmez ama gelecek şimdiki düşüncelerimizle şekillenir. Onları suçlamakla sorumluluğu onlara yıkmış oluyoruz. Halbuki düzeltmek elimizdedir. Çabaya değer, çünkü kendimizi sevmek iyi hissetmemizi sağlar..

Kaynak: Mutluluk Elimizde / Psikiyatrist Doç Dr. Sefa Saygılı

Reklamlar

Mutluluğun Tanımı Ve Mutlulukla Eğlence Arasındaki Fark

Yorum bırakın

yok

Toplumda son yıllarda yaygınlaşan bir görüş hep gündemde:

“Ancak eğlenmekle mutlu olunur.”

Bu yüzden başta televizyon kanalları olmak üzere birçok kişi ve kurum hep “vur patlasın çal oynasın” tarzında eğlenceler düzenlemekte. “Huzurevindeki yaşlıların mutluluğunu” gösteren fotoğraf ve görüntülerde, ihtiyarların gürültülü müzik eşliğinde karşılıklı göbek atarak mutlu oldukları mesajı verilir. Bu sahte mutluluk tablosu için, mutsuzluktan yakınan bir hastam şöyle demişti: “Hep eğlenip gülersem mutlu olacağımı sanırdım.”

Maalesef çoğu insan, bu hastam gibi mutlulukla eğlencenin aynı şeyler olduğunu ve birbirinden ayrılamayacaklarını zanneder. Onların mutlu insanların bulunduğu bir sahneyi düşünmelerini söylerseniz, gözlerinin önüne herkesin kahkahalarla gülerek oynadığı ve kadeh kaldırdığı bir tablo gelecektir.

Halbuki hakiki mutluluk tablosunda; sözgelimi otuz yıldır evli olan ve çocuklarını büyüten gülümseyen bir çift veya güzel bir kitap okuyan ya da insanları bilgi ve tecrübelerinden yararlandıran bilgili bir kişi v.b rengarenk sayısız tablolar vardır.

Günümüzde insanlar eğlenceye şartlandırılmakta ve tek hedef olarak onlara “maddi doyum” gösterilmektedir. Reklamlar da bunun teşvikçisidir. Neşesizsek falanca kolayı, sıkıntılıysak filanca kahveyi içmemiz telkin edilir. Yani mutsuzluğun kimyevi maddelerle giderileceği konusu işlenir. Koca karısını, baba çocuklarını mutlu etmek için maddeyi kullanır: Harçlık verir, altın alır veya maddi başka şeylerle onları avutur.

İşte bu sebeple toplum giderek daha çok eğlence vaad eden şeylere yönelmektedir. Oysa ki bunlar insanlara mutluluk getirmediği gibi, çoğu zaman iyi bir eğlence bile sağlamaz. Bu sefer kişi başka eğlenceler arar. Bir geceki partide yeterince eğlenemedi veya daha mutlu olamadıysa, demek ki doğru partiye gitmemiştir. Gelecek sefere daha seçkin, daha eğlenceli ve daha neşeli insanların bulunduğu bir partiye gidip harika zaman geçireceğine inanır. Bu düşünceyi yürütenlerin aklında daima çok eğlenen, dolayısıyla mutlu olduğu zannedilen kişiler vardır. Ve eğlence zamanla bir saplantı haline gelir.

Mutluluk Farklıdır

Eğlence ile mutluluk aynı şeyler değildir. Eğlence mutluluk getirmediği gibi, çoğu zaman onunla ters bile düşer. Bu iki temel kavram farklıdır. Eğlence geçicidir, mutluluk ise süregelen bir duygudur. Eğlence bir anlık keyiftir (hazdır). Kişi bir yandan eğlenirken bir yandan da içinde huzursuzluk, tedirginlik, mutsuzluk duyabilir. Çoğunlukla da böyledir. Mutluluk ise o an ve sonrasında süren iç huzurudur, içten taşan sevinç halidir.

“Reader’s Digest” adlı tanınmış derginin bir sayısında, mutluluk ve keyif arasındaki farkı Dennis Prager şöyle izah etmiştir: “Eğlence (haz), bir faaliyet süresince hissettiğimiz şeydir. Mutluluk ise, bir faaliyetin ardından hissedilen duygudur. Daha derin, daha kalıcı bir histir.” Ona göre lunaparka veya bir maça gitmek, sinema ya da televizyon seyretmek  eğlence faaliyetleridir. Bu tip faaliyetler bizim rahatlamamızı, geçici bir süre için problemlerimizi unutmamızı ve hatta belki de gülmemizi sağlar fakat mutluluk getirmezler. Çünkü bu tür fiillerin olumlu tesirleri eğlence bitince sona erer. Eğer biz kendimizden memnun değilsek hiçbir zaman mutlu olamayız. Mutluluk bir tavır ve fikirdir.

Yine Prager, “zorlukların ve hüznün yer almadığı eğlenceli bir hayatın mutluluk demek olduğuna inanan insanların, gerçek mutluluğu yakalama şanslarının oldukça düşük olduğunu” belirtmekte ve şöyle devam etmektedir: “Eğer eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer olsaydı, acı da mutsuzlukla eşdeğer olurdu. Fakat aslına bakılırsa bunun tam tersi geçerlidir. Mutluluğa sebep olan şeyler çoğunlukla içlerinde acıyı barındırırlar.”

Annelik gibi mutluluk veren bir olayın acı ile başlaması dikkat çekicidir.

Kur’an’da, her zorluğun ardında bir ferahlık ama mutlaka bir ferahlık geleceğinin ifade edilmesi böyle bir hikmete binaendir.

Öğretici bir fim veya zevkli bir spor müsabakası seyretmek insanı mutlu etmez. Bu tip eğlenceler mantıklı bir şekilde kullanıldığında bizi rahatlatır, zihnimizi problemlerden uzaklaştırarak veya güldürerek mutluluğun sağlanmasına yardımcı olabilir. Ancak dozu biraz kaçırıldığında geriye sıkıntılarını bırakır ve huzursuzluk kaynağı olurlar.

Bazı insanlar sıkıntı ve mutsuzluklarını yemek yemeyle geçiştirebileceklerini zannederler. Fakat bu yüzeysel mutlulukları ayna karşısına geçtiklerinde veya tartıldıklarında sıkıntıya dönüşür.

Karşılaşılan üzüntü ve problemlerin, beyni içki veya başka şeylerle uyuşturmakla giderileceğini zannedenler de her zaman yanılırlar. Bu yolu deneyenler ertesi sabah sersem gibi kalktıklarında, problemlerinin aynen devam ettiğini görerek mutsuzlukla birlikte ümitsizliğe de düşerler. Bu durumda yaptıkları şey içki veya uyuşturucunun dozunun artırılmasıdır. Her yeni doz en az eskisi kadar, hatta eskisinden kuvvetli olmalıdır. Çoğu kimse için ılımlı dozlarda eğlence yeterince heyecan vermez. Özellikle eğlence ile mutluluğu bir tutanlar için ılımlı eğlenceler, ılımlı mutluluk aramak kadar saçma gelebilir. 

Sinema sanatçıları, şaşaalı ve eğlenceli bir hayatın kimseye mutluluk getirmediğinin örneğidirler. Bayan sanatçıların “evimin hanımı olmayı isterdim” tarzındaki ifadeleri veya yaşlılıklarında onlarla yapılan röportajlar, görünüşte eğlenceli geçmiş gibi görünen hayatlarının aslında ne kadar kederli olduğunu ilan etmektedir.

Bilinen bir hikayedir, mutsuzluktan yakınan hastasına doktor “Şu karşıki sirkte bir palyaço var, ona git çok eğleneceksin. Böylelikle mutsuzluğunu atarsın” tavsiyesinde bulunur. Bunun üzerine hasta boynunu büker ve şöyle der: “Sözünü ettiğiniz palyaço benim.”

Peki mutluluk getiren eğlenme şekli yok mudur? Elbette vardır: Sevdikleriyle muhabbet ve sohbet etmek, arkadaşları veya aile fertleriyle yapılan piknik ve gezmeler, kitap okuma ve belgesel filmler v.s. Bunlar belki yoğun ve gösterişli eğlenceler gibi görünmeyebilir ama zevklidir, mutluluk verir. Aynı zamanda kişinin gelişimine büyük katkıda bulunur.

Sonuç olarak eğlencenin doğru anlaşılması lazımdır. Mutlu etmeyen sahte eğlenceler ancak vakit kaybettirir ve zamanımızdan çalarlar. Bunun böyle olduğunu kabul etmek aynı zamanda israfa da engeldir. Çünkü şaşaalı eğlencelerle mutlu olduğu zannedilen insanların öyle olmadığı bilinir.

Günümüzde insanların geçmişe göre daha az mutlu olduğu, intihar, aile geçimsizliği, boşanma, alkol, uyuşturucu kullanımı, psikolojik rahatsızlıklar gibi olayların artışından belli olmaktadır.

Batı dünyasındaki mutsuzluk daha da belirgindir. Zevkçiliğe (hedonizm) odaklanmış bu toplumlarda özellikle genç insanlar arasında yaygın olan uyuşturucu, alkol kullanımı ve intihar girişimleri her geçen gün daha da artmaktadır. Birçok insan için alkol, uyuşturucu, müstehcen yayınlar ve kumar haz veren denemelerdir. Fakat bunlar kısa süre içerisinde alışkanlığa yol açar ve insanların mutlu olma şansını yok eder. Coleridge adlı fikir adamı:

“Mutluluk sadece iffet ve doğruluk üzerine kurulur.” derken büyük bir hakikate işaret etmektedir.

Kaynak: Mutluluk Elimizde / Doç. Dr. Sefa Saygılı

 

Çocuklarımıza Kitap Okumayı Nasıl Sevdirebiliriz?

Yorum bırakın

çay

Esselamü Aleyküm Kardeşlerim,

Bugün pazar ve biraz söyleşmek güzel olur diye düşündüm. Hep ağır konular olmaz, arada teneffüsler güzeldir, gereklidir. Kitaplardan konuşalım. Çok sevdiğim bir konu,  bana uyar 🙂 

Kitap okumayı sevmeyen bir toplum olarak tanınıyoruz. Maalesef ki çevreme göz attığımda bu tespitin yanlış olmadığını gözlemliyorum. Neden kitap okumayı sevmiyoruz sorusu da ister istemez insanın aklına geliyor. Kitap okumak öyle güzel ki oysa..Aklıma gelen bazı maddelere gelin beraberce göz atalım..

1-  Güzel ve yanlış pekçok hasleti aile yoluyla ediniyoruz. Eğer ailede kitap okunuyorsa çocuğun kitapsever olma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Tersi örnekler elbette vardır. Yani hiç kitap okunmayan bir evde yetişen çocuk kitap okumayı çok sevebilir veya çok kitap okunan  bir evde yetişen çocuk kitaplardan hiç hazzetmeyebilir. Ancak bunlar istisnadır ve kaideyi bozmaz. Zira çocuklar söylenenlerden çok gördüklerini örnek alır ve uygularlar. Çocuğuna kitap okumayı sevdirme düşüncesinde olan bir aileye öncelikle kendilerinin kitap okumaya başlamasını tavsiye etmek yerinde olacaktır..

2- Çocuğuna kitap okumayı sevdirmeyi hedefleyen bir aileye önce çocuğunu kitapçılara götürmesini ve kitapların bulunduğu mekanları çocuğuna sevdirmesini tavsiye ederim. Uygulanmış ve işe yaramış bir yöntemdir. Çocuğunuzla kitapçıya gittiğinizde onu çocuk kitaplarının olduğu reyona götürün ve kendi kitaplarını kendisinin seçeceğini bildirin. Siz o arada diğer kitaplara göz atın ve çocuğunuzun seçimlerine kesinlikle müdahale etmeyin. Muhtemelen çocuğunuz içerik odaklı değil kitabın dışındaki görsel albeniye göre kitap tercihlerini yapacaktır, aman hiç ses etmeyin. Arada dış kapağını beğendiği başka kitaplar görüp de sizden satın almak için izin isterse eğer bütçeniz elveriyorsa alabileceğini bildirin. Bu kitapçı gezme işi dışarı çıktığınız zamanlarda gününüzün bir parçasını oluştursun. Bütçenizin müsait olmadığı zamanlarda bunu çocuğunuza bildirin ve kitapçıda sadece kitaplara bakıp çıkın.  Eh bir dolu kitap parası verdiniz şimdi bekliyorsunuz ki çocuğunuz eve gelince koşarak aldığı kitapların başına geçecek ve okumaya başlayacak değil mi? Değil kardeşlerim, bu iş o kadar kolay değil. Sabırlı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz ve bu süreçte sabırsız olmanız, öfkeyle hareket etmeniz, aşırı israrcı olmanız halinde bir çuval inciri berbat etmeniz olasıdır. Çocuğunuzun seçip aldığı o kitapların kitaplığında el sürülmeden duruyor olması sizi çileden çıkartabilir ama sükunetinizi korumalısınız. Çocuğunuz kitapçıları ve kitap satın almayı sevmişse ilk adımı başarıyla geçtiniz demektir, tebrikler. Bundan sonraki süreç uzun sürebilir ama ümidinizi ve sabrınızı kaybetmeyin. Sabır anahtarını aklınızla birleştirerek Allah’ın izniyle bu etabı da aşacaksınız inşallah. Pes etmek yok! 🙂

2. zorlu etapta yine denenmiş ve başarıya ulaşmış  taktiklerden birini size aktarayım. Çocuğunuzun aldığı kitaplardan birini alın ve güzelce okumaya başlayın. Daha sonra çocuğunuz çay, süt, meyve suyu hangisini seviyorsa onlardan birini yanında yine onun seveceği yiyeceklerle hazırlayarak hoş bir ortam oluşturun ve çocuğunuzu çağırın. Ve başlayın muhabbete 🙂 Okuduğunuz kitaptaki olayları ballandıra ballandıra anlatmaya başlayın. Çocuğunuz size anlattıklarınızla ilgili sorular sormaya başlamışsa bu iyiye işarettir, ilgisini çektiğini gösterir. En heyecanlı yerde bitirin. Size daha sonra neler olduğunu soracaktır. Eğer söylerseniz kitabın bir anlamı ve heyecanı kalmayacağını, devamını eğer merak ediyorsa kendisinin okuyup öğrenmesi gerektiğini söyleyin. Muhtemelen bu taktik işinize yarayacaktır. Kitabı okurken bazı yerleri sizinle paylaşmak isterse siz de kitabı okumuş olduğunuz için bu konuda rahatça onunla  söyleşebilir, heyecanını paylaşabilirsiniz..Kolay gelsin 🙂

3- Okul ve dershanelerde çocukları ve gençleri kitap okumaktan soğutan bir uygulama olduğunu gözlemliyorum. Düşününüz ki çocuk veya genç o yaşa gelinceye dek kitap okuma alışkanlığı edinmemiş. Okulda veya dershanedeki öğretmeni kendisine zorunlu bir kitap okuma listesi veriyor ki akıllara zarar. En ağır klasikler mi dersiniz, sıkıcı, sürükleyicilikten uzak kalın kitaplar mı dersiniz hepsi mevcut.  Çocuk bu listeyle kitap okumayı seveceği varsa da sevmez.  Öğretmenlerin bu listeleri hemen vermemeleri, bir süre çocuğu gözlemliyerek okuma hızı, ilgi alanı, kitap okuma alışkanlığını göz önünde bulundurarak  ve her çocuğu ayrı değerlendirerek hareket etmeleri çok yerinde olacaktır. Amaç çocukların kitap okumayı sevmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ise yöntem budur. Kitap okuma alışkanlığını yeni kazanacak olan çocukların ilgilerini çeken konulardaki kitapları okumalarının bu sürece çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kitap okumayı sevdikten sonra zaten zaman içinde asıl okumaları gereken kitaplarla tanışacaklar ve istifade edeceklerdir. Artık kitaba aşina oldukları ve okuma hızları da arttığı için okurken zorlanmayacaklardır..Asıl hedef de budur..

Faydalı kitaplarla buluşmanız ve istifade etmeniz dileğiyle,

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Not: Konuyla ilgili bu ve şu yazıya da göz atabilirsiniz..

Çocukları Eğitmek Ve Huylarını Güzelleştirmenin Önemi

Yorum bırakın

Bil ki, çocukların eğitimi en önemli ve öncelikli işlerdendir. Çocuk, anne ve babasının yanında korunması gereken bir emanettir. Onun kalbi sade, temiz ve parlaktır. Ona iyi şeyler öğretilirse bunları kabul eder ve huy haline getirir. Kötü şeyler verilirse onları alır ve onlarla yaşar. Bu sebeple iyi, doğru ve güzel şeyler öğretilerek onu bir melek haline getirmek de, kötü ve yanlış şeyler vermek veya kendi haline bırakıp ihmal etmek suretiyle onu şeytan veya hayvan durumuna getirmek de mümkündür.

Tin suresinin ilk ayetlerini bu konuya taalluk eden yönüyle tefsir edersek şu meal ortaya çıkar: “Biz insanı yani çocuğu öğretim ve eğitime en elverişli bir kabiliyette yarattık. Fakat anne ve babasının, muallim ve diğer sorumluların yanlış yönlendirmesi sonucunda onu esfel-i sâfilin’e yani bütün hayvanların altına indirdik. Ancak doğru eğitim ve güzel terbiye sayesinde iman edip salih amel işleyenler bu hükmün dışındadırlar. Onlar için sayısız ve sonsuz mükafat vardır.” Ne var ki bunlar azınlıktadırlar.

Çocuğa doğru bilgiler verip güzel huylar kazandırmak ve  bu yolla onun kalite ve derecesini yükseltip kendisini dünya ve ahiret mutluluğuna erdirmek anne ve babanın, öğretmenlerin ve diğer sorumluların kaçınılmaz görevidir. Bu görev de bir emanettir. Gökler ve yer, emanetin ağırlığını taşıyamadıklarını bildirmiş ve onu üstlenmekten sakınmışlardır. Bu emaneti insan üstüne almıştır çünkü o baba ve anne olmanın zevkine talip olmuştur. Çocuk, onun talip olduğu zevkin meyvesidir. Bu sebeple bunlar bu emanetin hakkını verirler ve çocuğu güzel bir şekilde terbiye edip güzel huylarla donatırlarsa bunun büyük sevabını görecekler, çocuğu yanlış eğitmek veya ihmal etmek yüzünden canavarlaştırırlarsa bunun da büyük cezasına çarpılacaklardır. Onun için Allahu Teâlâ , “Ey iman edenler! Kendinizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun.” buyurmuştur. (Tahrim Suresi, ayet 6)

Bu ayette iki şey emredilmiş gibi görünse de bunlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Çünkü çocuklarını cehennem ateşinden ancak kendilerini de bu ateşten korumaya çalışanlar koruyabilirler. Bu şundandır ki, çocukları korumak ancak kendilerinin onlara rehber olmaları ve örnek oluşturmaları sayesinde mümkündür.

Çocukları korumanın yolu, onlara güzel bir edep, güzel bir ahlak, kusursuz bir kişilik kazandırmak, onları kuvvetli, şuurlu, diri ve samimi bir akide ve imanla donatmak, onlara Allah’a itaat ve ibadeti sevdirmek, onları rahatlık düşkünü, zevk ve keyif budalası, süs ve gösteriş müptelası, kötü işlerin ve yanlış alışkanlıkların esir ve kölesi haline gelmekten sakındırmaktır.

Kaynak: İhyâ’u Ulûmid’dîn / İmam-ı Gazali r.a

İstediğin Kadar Kaçmayı Dene,Allah(c.c)Saklamazsa Saklanamazsın

4 Yorum

bisiklet süren gençler

S.A Kardeşlerim,

Bugün yaşadığım bir olayı paylaşacağım sizlerle. Evden çıktım. Caddeye doğru yürüdüm. Caddeye bağlanan yolu geçtim, ışıklarda bekledim. Işık yandı, caddenin karşı tarafına geçtim ve yürümeye başladım. İşte o anda bazı bağrışmalar ve yüksek sesler geldi  ışıklarda arabaların beklediği yerden. Ne olduğunu anlamadım, baktım 18-20 yaşlarında bir genç kardeşimiz ayağını tutuyor, bir arabaya doğru sesleniyor. Ayakta duramadı zaten yere oturdu. O esnada ışık yandı, arabalar ilerledi. Durumu anladım, önümden dönüş yapan arabaların içinde o arabayı Rabbim farkettirdi, plakasını okudum. İçimden tekrarlaya tekrarlaya gerisin geriye döndüm, tekrar ışıkları bekledim karşıya olayın olduğu yere geldim. Yere çöken kardeşimize plakayı söyledim. Plakayı aldığımı öğrenince çok sevindi, dua etti. Hemen telini çıkardı, not etti. O esnada plakayı alan bir başkası daha geldi, baktık aynı, emin olduk. Olayı sormadım ama sanırım ayağı ezilmişti, ayağa kalkamıyordu. Bir tane de yaşlı amca geldi olduk 3 kişi. Kardeşim dedim, sen bu halde gidemezsin.  Oradakilere dedim, bu halde gidemez bir yere. Babamı arayacağım dedi tamam dedim. Babası gelene kadar bırakmayın bu kardeşi dedim, şifa diledim ve ayrıldım oradan..

Araba lüks bir arabaydı..

Oldu mu bu yaptığın? İnsan yolda bir hayvanı ezse, eğer vicdanı varsa bırakıp gidemez. İnsanız, elimizde olmadan istemeden başımıza kazalar gelebilir. Kimseye zarar verme niyetimiz olmasa da bir anlık dalgınlıkla istenmeyen olaylar yaşanabilir. Rabbim hepimizi görünür görünmez tehlikelerden, kazalardan belalardan korusun. Ama başımıza bir hal geldiyse de, eğer insansak vicdan taşıyorsak  bize gereğini yapmak yakışır, kaçıp gitmek değil. Kaçtın da ne oldu? Rabbim izin vermedi sana, saklamadı seni. Eğer Allah saklamazsa saklanamazsın hiçbir yere..

Senin evladına yapılsaydı bu iş ne hissederdin? Ayağını çiğnese biri ve orada öylece bırakıp gitse affedebilir miydin onu? Empati yapmak bu kadar mı zor? Herkesin evladını kendi evladı gibi esirgemesi insanın, bu kadar mı zor? Vicdanlarımız nereye gittiler, merhametimiz, şevkatimiz  nereye kayboldular?

İnseydin arabandan, koştursaydın o kardeşimize. Affet kardeşim bilerek olmadı deseydin, aileni arayalım ve hastaneye gidelim deseydin. Yürüyemiyorsan seni sırtımda taşıyayım deseydin..Deseydin bir şeyler be kardeşim..Her şey ne kadar da farklı olurdu o zaman..Ama sen kaçmayı, korkaklığı tercih ettin..Olmadı, hiç olmadı..

Bu noktada ailelere de büyük iş düşüyor. En büyük ve temel eğitim ailede alınır. Ana-baba evladına pişmanlıkla özür dilemeyi güzellikle ama en önemlisi de uygulayarak öğretmeli. Tevbenin en büyük şartı pişmanlıktır. Yapılan hatalardan pişmanlık duyup Allah’a tevbe eder, üzdüklerimizden de özür diler helallik isteriz. İnsanlardan özür dilerken etkili bir sonuç almak istiyorsak pişmanlıkla, nezaketle, tevazuyla özür dilemeyi öğrenmemiz ve sorumlu olduklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Kalpte pişmanlık duyulmadan sadece adet yerini bulsun diye yapılan bir tevbe ile pişmanlık dolu bir kalple yapılan tevbe elbette bir değildir. Aynı durum özür için de geçerlidir. Kalbimiz o pişmanlığı hissettiğinde yumuşayıverir, affa hazır hale gelir. 

Kaçmak korkakların işidir. Bir Müslüman  ise Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Kul olduğunu unutmaz. Hatası olduğunda da, kaçmak yerine gereğini yapmanın peşine düşer..

Yüce Rabbimizin (c.c) Ümmet-i Muhammed-i her türlü görünür, görünmez tehlikelerden, kaza ve belalardan koruması duasıyla,

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: