Doğruluk Ve Nasihat / Fütûh’ul-Gayb, 38. Makale

Yorum bırakın

açık kapı

Yaradanına karşı doğruluk gösteren, yabancıdan kaçar. Sabah akşam Hakk’la olur, gayrisine yüz vermez.

Ey cemaat, size ait olmayanı istemeyin. Hakk’ı birleyin, şirk koşmayın. Allah’a yemin olsun ki kader okları sizi bulur. Bir defa yerinden çıkan kader oku, nerede olsanız sizi bulur. Kendini hak yola vermişler, Hakk’tan gayrisini yitirirler. Fani varlıkları yok olur. Sonra Allah onlara kefildir.

Fütûh’ûl-Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar

Ayrılmak, Birleşmek Ve Nifak /Fütûh’ul-Gayb,39.Makale

Yorum bırakın

seccade

Herhangi bir şeyi ilahi emir olmadan nefse uyarak almak inattır, kötülüktür. Nefse uymadan almak iyidir. Fakat pek iyi değildir. Arzu etmeden geleni almak hoştur. Yalnız ahlak nizamına uyması şarttır.

Allah’ın göndermiş olduğu rızkı kabul etmemek, almak için manevi emir beklemek yerinde bir iş değildir. Buna riyakarlık denir, münafıklık olur.

Kaynak: Fütûh’ûl-Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Allah’ın Verdiğine Razı Olmak Ve Keyfi Tefsirin Cezası

3 Yorum

Kitabın arasındaki papatyalar

Azla yetin ve ciddi olarak böyle kal. Daha yüksek dereceye çıkıncaya kadar haline şükret. İyisine kavuştuğun zaman da, elinde bulunanın kıymetini bil. İlk başta sabırlı ol. Sabırsız insana iyilik yakışmaz. Sabır insanın kıymetini arttırır. Dünyanın nimeti her an değişir. Sabırlı olursan, durmadan yükselirsin. İyiliklere kavuşursun.

Şunu iyi bil ki, her şeyin ardından koşmak ele bir şey geçirmez, yalnız kısmet olan gelir. Sabırla kısmetini beklemen nasibini eksiltmez. Ne her şeye hırsla koş, ne de gelecek olan gelir diye otur, yat..

Geleni al, giden için de üzülme. Eğer bir şey nasip değilse, yıllarca didinsen eline geçmez. Hırsı bırak, sabırlı ol. Halini muhafaza et. Kalbine sahip ol, kötülük koyma. Allah’tan afiyet iste. Sebebe yapışmayı da ihmal etme..

Allah’ın emri dışında kimseden bir şey alma. Yine O’nun emri dışında kimseye bir şey verme. Kendi hevesine kapılıp çeşitli işler yapma. Kendine o kadar fazla güvenme. Allah’a güven..Mağrur olma, sonra senden daha şerli kimseleri başına bela eder. Her şeye hakkını ver, zalim olma. Zalim Allah’ı aldatamaz, kahrından kurtulamaz. Hak Teâla şöyle buyurdu:

“Biz zalimler birbirine düşürürüz.”

Allah’ın emri kati, askerleri kuvvetli, saltanatı sonsuzdur. Her emri istisnasız yerine gelir. Bunlara iyice inan. Böyle bir padişahın mülkünde yaşadığını bil. O’nun mülkü devam eder. İlmi bütün kâinatı kuşatmıştır, hükmü her yerde geçer. Her yaptığı işte adalet vardır. Ne yerde, ne gökte O’ndan saklanan bir şey olmaz. Hiçbir zalimin kötülüğü yanına kalmaz. İnsanın kendi mevhum varlığını ortaya atması da bir zulümdür. Allah’ı bırakıp mahluka güvenmek de şirk olur. Nefsini ve halkı bırak, yalnız Allah’a kul ol. Şirkin büyük zulüm olduğunu Allahu Teâlâ (c.c) şu ayet-i kerimelerle bize haber verir:

“Şirk koşma, şirk büyük zulümdür.”

“Allah şirki bağışlamaz. Ondan gayrı her günahı isterse affeder.”

Şirke yanaşma, şirkten çok sakın. Bütün halinde Allah’a ortak koşmaktan kork. Kalbinle ve diğer duygularınla günah işlemekten kork. Günahın gizlisini, açığını bırak. Allah’tan kaçma, nereye gitsen seni bulur. Allah’ın verdiği hükümlere karşı olma, sonra seni ezer. O’nun işlerine karışma, rezil olursun. O’ndan gafil olma, uyandırırsa utanırsın. O’nun sırlarını yabancılara açma, mahvolursun.

Allah’ın gösterdiği yolu keyfine göre tefsir etme, yerin dibine batarsın. Kalbin kapkara olur. İman nurun söner. Anlayışın yok olur. Şeytanlar üzerine atılır. Nefsin seni boğar. Bütün dostların düşman olur. Komşuların seni sevmez. Arkadaşların senden uzaklaşır. Evinde bulunan yılan, akrep, cinler ve bütün hayvanat sana hıyanet ederler. Dünyada kısmetin kesilir, ahirette ise en çetin azaba girersin..

Kaynak: Fütûh’ûl Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Üzüntüye, Sıkıntıya Düşen Bir Müslüman Ne Yapmalı, Nasıl Davranmalı?

14 Yorum

yağmur bulutları

İman sahiplerinin bazen mihnete (mihnet:üzüntü, sıkıntı) düştükleri olur. Bunun bazı sebepleri vardır. Daha doğrusu buna hikmet icabı demek yerinde olur.

İman sahibinin mihneti bir nevi lütuf sayılmalıdır. Hiç olmazsa Allah’ını hatırlar, dua eder. Duası makbul olur. Belki bir an için gaflete düşmüştür. Gelen ufacık bir mihnet çok iyi nimetlere sahip olmaya sebep olur.

Sonra insan niçin duadan kaçınsın? Ve niçin Allah’ını unutsun? İşte unutunca ufacık bir uyarma ameliyesi yapılır. Haliyle iman sahibi bunun nereden geldiğini hemen anlar, dua eder. Elbette o zaman dualar makbul olur. İlahi lütuf ve kerem kapıları açılır.

Allah hiçbir kulun duasını karşılıksız bırakmaz. Burada olmasa da öbür alemde karşılığını verir. Haliyle bu arada kaderin de icabı yerine gelir. Bunu da unutmamak yerinde olur.

Anlatıldığı gibi bazı ufak tefek mihnetler başa geldiği zaman edep ve terbiye dışına çıkmak yersiz olur. Bir bela gelince insan kendini kontrol etmelidir. Günahını araştırmalı ve onu gidermeye gayret etmelidir.

Bir güç işe düşüldüğü zaman günah yollarını değil, sevap işleme yollarını aramak yerinde olur. Bir günah işleyince nasıl olsa işlendi diye öbürlerini sıraya koymak yerinde olmaz. Hele kader bahsinde uygunsuz yol tutmak, hiç de bir Müslümana yakışır şey değildir.

En uygun yol dua yoludur. Bela geldiği zaman dua etmek, Allah’a yalvarmak, günahlarına tevbe etmek hepsinden iyidir.

Doğru yola hidayet eden ve en iyisini bilen yalnız Allah’tır.

Kaynak: Fütûh’ûl Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Dünyalığı Sevmek

7 Yorum

deniz kenarındaki üstüste sıralı taşlar

Allahu Teâla(c.c) sana mal verir;sen de Allah’ı unutur malla uğraşırsan,o malı sana kara bir perde yapar.Dünyayı,ahireti göremez olursun.Yalnız malı bilirsin.Çok kere de malı alır,seni değiştirir.Fakir eder,zelil eder..Çünkü sen asıl nimeti vereni unuttun,nimetle meşgul oldun.

Eğer o mal,mülk seni meşgul etmez de ibadetinle uğraşırsan,sana bir hediye olarak verilmiş olur;bir tanesi bile eksilmez.Mal sana hizmetçi olur,sen de Yaradana ibadet edersin.Böylece dünyada rahat,güzel geçinirsin.Ahirette ise sıddıklar,şehitler,salihlerle beraber bulunursun..

Kaynak:Fütûhu’l Gayb/Abdülkadir Geylani(k.s)

Salik’in Yetişmesi

4 Yorum

avucun içindeki toprakta yetişen pembe çiçek

Bugünkü halinle ruhaniler zümresine girmeyi özleme.Bütün varlığın yok olmadıktan sonra erenlere katılamazsın.Bütün duyguların tek tek Hak yola girmeli.Bir bir varlığın maddi alemden ayrılmalı.

Şöyle bir dünya aleminden silkinip varlığını kurtarmalısın.Tuttuğun Hak için,hareket ve sükunun O’nun için olmalı.O’nu gör ve O’ndan işit.Hakk’ı konuş.Hakk’a yapış.O’nun için çalış.Aklın Hak işlere ersin.

Bir zamanlar yoktun.Sonradan sana bir varlık izafe edildi.İşte bu varlık seni Haktan ayırdı,ruhaniler zümresine girmene mani oldu.Bu varlıkları terk edince ermiş olursun.Erince de “ruh”olursun;ruhaniler zümresine girersin.

Sır ol,tek ol.Sırrın sırrı,gizlinin gizlisi,her şey sana düşman görünmeli;seni Hak’tan uzak tutan her şey.Bu düşmanları içinden seçmelisin.İşte İbrahim(a.s):

-“Bana Rabb’ül-âleminden başka hepsi düşmandır.”buyurdu.İbrahim Halil(a.s) putlara:

-“Düşman..” diyordu.

Şimdi senin için put,zahirde(görünürde)yoktur;ama gizlide de çoktur.Hak’tan başkalarıyla meşgul eden her şey sana düşmandır,sana puttur.Bu putları bırak.Halktan bir şey umma;görürsün ki sır alemi sana açılmış,ruhaniler alemi sana açık olmuş.Kimsenin bilmediğini bilmeye başlarsın.Yapılamayacak işler senden zuhur etmeye başlar.Adet dışı,tabiata uymayan işler görmeye başlarsın.Bu işler gerçekte öbür aleme has ise de,sana burada görmek nasip olur.Çünkü öldün,dirildin;varlığını Hak yolunda yok ettin.Ölmeden evvel ölenlerin sırrına erdin.Kudret alemi sana kapı açtı,her halinle oranın malı oldun.Artık kudret aleminde yaşayanlar gibi;işitmen,konuşman,tutman,görmen,yapışman,yürümen,akıl etmen…Hasılı huzur ve sükûnun Hak’la olur.Başkası sende yok olur.Hiçbir şeyi göremez olursun.Çünkü senin için Hak varlığından başkası yoktur.

Yalnız bu alemin içine dalınca Allah’ın emirlerini bilmen gerek.Yasaklarına katiyen yakın olmamalısın.Eğer Peygamberin(s.a.v)yaptıklarının birini terk edersen şeytana oyuncak olduğunu bil.Hemen ilahi emirlere koş.Şahsi arzulara düşme.Hangi iş,Allah’a(c.c) ve Peygamberine(s.a.v) uymazsa o iş sapıklıktır.En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak:Fütûhû’l Gayb/Abdülkadir Geylani(k.s)

Abdülkadir Geylani Hazretleri’nden:Velilere Uymak

Yorum bırakın

Abdülkadir Geylani

Sen nefsine,kötü arzularına taptıkça,velilerin derecesine çıkmayı isteme.Halbuki onlar,yalnız Mevla’ya kulluk ederler.Senin istediğin dünya,onlarınki ise ukba..

Sen yalnız bu dünyayı görürsün,onlar,yerin göğün sahibini görürler.

Sen halkla ünsiyet edersin,onlar daima Hak’la olurlar.

Senin kalbin yerdekilere bağlı,onların kalbi Arş’a bağlıdır.

Sen gördüğünü tuzağa düşürmek istersin,onlara gelince,senin gördüklerine iltifat etmezler.Yanlız Yaradanı görürler ve O’nun emirlerine uymaya bakarlar.

O Allah dostları bulacaklarını Hak’la buldular,ereceklerine erdiler.Sana gelince,zavallı bir halde şehvetine uydun kaldın.Yalnız dünyayı ve arzularını gördün.Halbuki onlar halkı,arzularını,temennilerini bırakarak bu yola girdiler.Yüksek derecelere bu sayede erdiler.Onları bu makama,yaptıkları ibadet,taat sena götürdü.Bu da onlara Allah’ın bir ihsanıdır ki,dilediğine verir..

Onlar,ibadete,taata,Allah’ın yardımı ve verdiği kolaylıkla bıkmadan,usanmadan koştular.

İbadet onlara ruh oldu..Manevi bir gıda oldu..

Onlar bu hale devam ettiklerinde,dünya başlarına bela oldu.Bir felaket halini aldı.Fakat onlar bunu duymadılar,kendilerini cennet evinde gördüler.Onlar her şeyin evvelini aradılar,şimdiki haline aldanmadılar.Hak Teâla onları evvelden niçin yarattı ve neyi anlattıysa,onu öğrenmeye çalıştılar.

Yer onların hürmetine durur..

Sema onların duasıyla açılır..

Ölüm onların kararıyla olur..Bu selahiyeti onlara Mevla vermiştir.

Padişah onları yerin düzeni için yaratmıştır,yeryüzünü onlarla bezemiştir.Onlar hep birden dağlar gibidirler.Hakka giden yollar bunlar arasından açılmıştır.

Malı mülkü gaye edinip bunlardan kaçana merhamet yoktur.

Onlar yeryüzündekilerin hayırlısıdır.

Yer,gök baki kaldıkça,onlara selam ve saygılar olsun..

Kaynak:Fütûh’ûl Gayb-Abdülkadir Geylani(k.s)

Newer Entries

%d blogcu bunu beğendi: