Elhamdülillah Alâ Külli Hal – Her Halimiz İçin Allah’a Hamdolsun

Yorum bırakın

Allah (cc) devletimize, milletimize zeval vermesin. AMİN..

Reklamlar

Dervişlik Ne Güzel Sultanlık İmiş, Grup Bedir

Yorum bırakın

Bir Rahibi Müslüman Eden Sözler

Yorum bırakın

kuşun kileri

Ma’rufu Kerhî (Rahmetullâhi aleyh) Hazretleri, bir rahibi Müslüman eden şu sözleriyle ne güzel irşâd ediyor:

“Ağlatan, güldüren, öldüren ve dirilten bir Allah’a yemin ederim ki, O’nun kapısından başka kapıya giden mutlaka zarar etmiştir. Allah’ın rızasından başka bir şeyi maksut edinenler yolu şaşırmıştır. Hakiki maksut Allahu Teâlâ’nın rızasıdır. Ondan başkasına gidenlere Allah hidayet etsin! Af ve ihsan eden Allahu Teâlâ’dır. O’ndan başkasından ne zarar gelir ne de fayda.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

tasavvufokulu’ndan Duyuru

2 Yorum

güllü bilgisayar

Es-selâmü aleyküm kıymetli kardeşlerim,

Geçen kış döneminde bazı yoğunluklarımdan ötürü bir müddet tasavvufokulu ile ilgilenemedim. Bu süreçte siz kıymetli kardeşlerim yazılara yorum ve sorularınızı göndermeye devam ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 

WordPress sisteminde yorumların hepsi aynı havuzda birikiyor. Eski yorumlar çok geride kaldığı için geri dönüp yorumu bulup yanıtlamak oldukça vakit alan bir işlem oluyor.

Sonradan gelen yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye gayret etsem de ilgilenemediğim dönemdeki açığı kapatamadım. Yönetim panelimde 600’ün üzerinde cevap bekleyen yorum görüyorum.

Kıymetli kardeşlerim, sizin için önemli olan sorular bizim için de önemlidir. Yorumunuzun cevaplanmaması önem verilmediğinden değildir. Size durumu samimiyetle arz ettim, eğer sorunuz hala sizin için güncel ve önemliyse lütfen tekrar yollayınız. Zira havuzda çok gerilerde kalan yorumlara geri dönüş yapmam şu anda mümkün görünmüyor..

Saygılarımla, Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Cihadın Farz Olduğunu Bildiren Ayet-i Kerimeler

Yorum bırakın

 osmanlı ordusu

“Fitne (den eser) kalmayıncaya, din de (şunun bunun değil) yalnız Allah’ın (dini diye tanınmış) oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına hiçbir husumet yoktur.” (Bakara Sûresi, ayet 193)

“(Ey müminler) yoksa siz, sizden evvel geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk (lar) ve sıkıntı (lar) gelip çattı ve (çeşitli belalarla) sarsıldılar ki, hatta peygamber (leri) maiyyetindeki müminlerle birlikte: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyordu. Gözünüzü açın: Allah’ın yardımı yakındır muhakkak.” (Bakara Sûresi, ayet 214)

“(Ey müminler, tab’an) sizin hoşunuza gitmediği halde uhdenize kıtâl (düşmanlara savaş) yazıldı (farz edildi). Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken o sizin için hayırlı olur, bir şeyi de sevdiğiniz halde o da hakkınızda şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara Sûresi, ayet 216)

“Allah yolunda muharebe edin. Bilin ki, Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir.” (Bakara Sûresi, ayet 244)

“Yoksa siz Allah içinizden savaşanlar (la savaşmayanları) belli etmeden, sebat edenler (le etmeyenler) i belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 142)

“Ey iman edenler, siz , o küfredip de yeryüzünde seyahat ve seferde yahut gazada bulundukları zaman kardeşleri hakkında: “Bizim nezdimizde olsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi” diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerinde akıbet, dağ-ı derun yaptı. Allah hem diriltir, hem öldürür. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir.” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 156)

“Kendileri (evlerinde) oturarak kardeşlerine: “Eğer bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi” diyen o adamlara de ki: “Öyle ise kendi nefislerinizden ölümü geri çevirin, eğer doğrucu (adam) larsanız.” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 168)

“Size ne oluyor ki Allah yolunda ve acz-ü ızdırap içinde bırakılıp: “Ey Rabbimiz, bizi ahalisi zalim olan şu memleketten (kurtarıp) çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?” (Nisâ Sûresi, ayet 75)

“İman edenler Allah yolunda harp ederler, küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise o şeytanın dostlarıyla dövüşün. Şüphesiz ki şeytanın hilekarlığı zaiftir.” (Nisâ Sûresi, ayet 76)

“Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkasıyla mükellef (sorumlu) tutulmayacaksın. İman edenleri de teşvik et. Olur ki Allah o küfredenlerin savletini def eder. Allah, salvetce de çok çetindir, kahr-u ceza bakımından da çok çetindir.” (Nisâ Sûresi, ayet 84)

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun, O’na (yaklaşmaya) vesile arayın ve O’nun nun yolunda cihad edin. Ta ki muradınıza eresiniz.” (Mâide Sûresi, ayet 35)”

“Ey iman edenler, (harp eden) bir (düşman) topluluğuna çattığınız vakit sebat edin ve Allah’ı çok zikredin. Ta ki umduğunuza kavuşasınız.” (Enfâl Sûresi, ayet 45)

“Allah’a ve O’nun Rasûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz de rüzgarınız (kesilip) gider. Bir de sabr (u sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl Sûresi, ayet 46)

“Yoksa siz (kendi halinize) bırakılıvereceğinizi, içinizden cihat edenleri, Allah’tan, Rasûlünden ve müminlerden başkasını sır dostu edinmeyenleri Allah’ın bilmediğini (O’nun uğrundaki fedakarlıklarınızın mükafatsız kalacağını) mı sandınız? Allah, ne yaparsanız (hepsinden) haberdardır.” Tevbe Sûresi, ayet 16)

“Ey iman edenler, ne oldunuz ki size: “Allah yolunda elbirlik gazaya çıkın” denildiği zaman yere (mıhlanıp) ağırlaştınız? Ahiretten (vazgeçip yalnız) dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faidesi ahiretin yanında pek azdır.” (Tevbe Sûresi, ayet 38)

“(Ey müminler) sizle gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak elbirlik (savaşa) çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu, sizin için çok hayırlıdır.” (Tevbe Sûresi, ayet 41)

“Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Karşılarında çetin ol. Onların yurdu cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir!” (Tevbe Sûresi, ayet 73)

“O halde kafirlere boyun eğme ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı olanca cihadla büyük bir mücadele yap.” (Furkân Sûresi, ayet 52)

“Andolsun ki, sizi imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahidleri ve sabru sebat edenleri belirtelim. Haberlerinizi açıklayalım.” (Muhammed Sûresi, ayet 31)

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Rasûlüne iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte onlar (imanlarında) sadık olanların ta kendileridir.” (Hucurat Sûresi, ayet 15)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Vakt-i Söyleşi..

Yorum bırakın

şehirleşme

Es-selâmü aleyküm kıymetli kardeşlerim..

Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün Google’ın kullanıcılarından isteği olan özgün içerik talebine karşılık verelim ve bu vesileyle de biraz söyleşelim inşallah..

*** Okulların açılmasına az kaldı. Kıymetli anneler, çocuklarımızı hazır kekler ve diğer hazır yiyeceklerden uzak tutmaya gayret edelim. İçlerinde bir dolu zararlı katkı maddesi olan bu yiyecekleri en kıymetli emanetlerimize yedirmeyelim. Kekinizi, hamburger köftenizi, hamburger ekmeğinizi evde yapın. Zararlı meyve suları yerine komposto ve ayranı tercih edin. Allah (cc) işini güzel ve itinalı yapanları sever. Mutfak sorumluluğu madem ki kadınlara verilmiş, en güzel şekilde yapmaya gayret etmek gerek.

*** Günümüzde yaygın olan bir fobi var: Misafir ağırlama fobisi. Misafiriniz gelecekse hiç telaş etmeyin. Eğer niyet güzel alınırsa Allah cc yardım eder, işlerimize kolaylık verir, bedenimize güç-kuvvet verir, vaktimizi ve yiyeceklerimizi bereketlendirir. Evde hiçbir şey yok zannettiğimiz anlarda olanlara şöyle alıcı bir gözle baksak o malzemelerle bir dolu insanın doyabileceğini farkederiz. Bir kardeşimiz anlatmıştı: Bulundukları yerin yakınında bir tanıdıkları varmış, hazır buraya gelmişken uğrayıp onu da görelim hasret giderelim demişler. Gittikleri evde çay bitmiş ama hanım becerikli bir hanımmış. Hemen elmaları soymuş, güzel şekilli bir şekilde meyve olarak sunmuş. Elmaların kabuğunu kaynatıp onunla da elma çayı yapmış. Kardeşimiz, o elma çayının tadı hala damağımızda diye anlatmıştı. Her işin başı niyet vesselam..

*** Rahmetli annem derdi ki: Sakın gelene gelme deme. Böyle öğrendik, uygulamaya da gayret ediyoruz inşallah. Bundan 5-10 sene kadar evvel Ramazan günü bir yakınım telefon etti. Akşama iftara geleceklerini müsait olup olmadığını sordu. Tabii buyurun gelin dedim. O esnada sohbete gitmek için evden çıkmak üzereydim ve sadece evdekilere yetecek kadar yemek vardı. Malzeme de yoktu, alışveriş yapmam gerekiyordu. Bir an durup düşündüm, ya evde kalacak alışveriş ve yemek yapacaktım ya da sohbete gidecektim. Allah (cc) kendi yolunda olanlara yardım eder, Ya Allah Bismillah dedim ve gönül rahatlığıyla evden çıktım. O zamanlar Ramazan kışa denk geldiği için günler de kısaydı. Gideceğim yere gittim dönüşte alışveriş için marketin kapısında iken telefon çaldı. İftara da çok az bir zaman kalmıştı ama olsun ben kendime düşeni yapmakla mükelleftim. Gündüz arayan kıymetli yakınım bir manileri çıktığını ve gelemeyeceklerini özürler beyan ederek bildirdi. Hiç sorun etmeyin başka zaman gelirsiniz dedim ben de  🙂

İşlerimizi Allah’a bıraksak herşey güzel oluyor..

*** Hayat ayrıntılarda gizlidir diye bir söz var ya çok doğru. Mutluluğu büyük şeylerde aramak abesle iştigal oluyor. Rahmetli anneannemin evinin bahçesinde güller ve hanımelleri olurdu. Gül reçeli yapacağı vakit anneannem bahçeye iner gül toplardı. Bahçede birden fazla gül çeşidi vardı ama reçellik güller ayrıydı. Gül ve hanımeli kokularıyla haşır-neşir bir çocukluk geçirdik ya elhamdülillah ondan olsa gerek, bu iki kokuyu çok severim. Gül her yerde bulunabiliyor da büyük şehirde hanımeli bulmak çok zor. Gerçi şimdiki güllerde koku çok az. Geçen sene bir kardeşim bahçelerinden tek bir gül getirip hediye etmişti. Hayatımda öyle bir gül kokusu şimdiye dek koklamadım. O başka bir şeydi. Öyle güzel, öyle tarifi zor güzellikte bir kokusu vardı ki.. İşin ilginci o gülü nereye götürsek aynı anda o koku bulunduğu yeri keskin mi keskin bir şekilde sarıyordu. 

Bugün yolda giderken Rabbimin çok güzel bir sürprizi ile karşılaştım. Önüme hanımeli çıktı özlemle kokladım. Al sana mutluluk..

Allah (cc) cümlemize iki dünya mutluluğu nasip eylesin. (Amin)

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Şehitlerimize..

Yorum bırakın

Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aile ve sevenlerine sabr-ı cemil dilerim.

Hepimizin başı sağolsun..

by ihyaca

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: