Ramazan Ayında Çekilecek Tesbihler

Yorum bırakın

daldaki koyu pembe gül

Ramazan ayında çekilecek tesbihler şunlardır:

İlk on günde her gün bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan vahtim lenâ bil-îman ve yessir lenâ bil-Kur’an. 

duası okunduktan sonra,

100 defa:

Ya Erhame’r-Rahimîn irhamnâ tesbihi okunur.

İkinci on günde her gün bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan vahtim lenâ bil-îman ve yessir lenâ bil-Kurân, duası okunduktan sonra,

100 defa:

Ya Ekrame’l-Ekramîn ekrimnâ, tesbihi okunur.

Son on günde her gün bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan vahtim lenâ bil-îman ve yessir lenâ bil-Kur’an, duası okunduktan sonra,

100 defa:

Ya Selâmu Sellim Ya Rabbi Sellim, tesbihi okunur.

Kaynak: Miftâhu’s-Sâdıkîn

Ramazan ayınız hayırlı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerinizi kolay, sevabınızı bol eylesin. (Âmin)

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Kuran-ı Kerim’de Sevap Bakımından En Büyük Sûre

Yorum bırakın

Pembe Kuran ve çiçekler

Ebu Said b. Muallâ (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Bir gün Resûlullah (sav) bana hitaben: ‘Bilmiş ol ki, ben Mescid- (i Nebevi)’den çıkmadan önce sana Kur’an’daki (sevap yönünden) en büyük sûreyi muhakkak öğreteceğim.’ buyurdu.

Ebû Saîd b. Muallâ (ra) demiştir ki: Sonra Peygamber (sav) (Mescid’den) çıkmak için gitti. Bunun üzerine ben O’na (sözünü) hatırlattım. Buyurdu ki:

‘(O sûre), (yani Fatiha sûresi) Sebû’l-Mesânî’dir ve bana verilen Kur’an-ı azîmdir.” (İbni Mâce, c.2, s.1244, h.3785; Ebu Davud, c.2, s.150, Vitir 15, h.1458)

Hadis, Fatiha Sûresi’nin en büyük sûre olduğuna delalet eder. Büyüklükten maksat, sevap bakımından olan büyüklüktür. Sebû’l-Mesânî de, Fatiha Sûresi’nin bir ismidir. Hadis buna da delalet eder.

Fatiha suresi namazın her rekatında tekrarlandığı için çift ve ikişer manasına gelen mesânî denilmiştir. Keza Fatiha’da Allah’a hamd ve senâ vardır. Ayrıca bu sûre Resûlullah (sav) Efendimizin ümmetine mahsus ve müstesna olmak üzere ihsan buyrulmuş ve bu nedenle zikredilen isim verilmiştir.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Mirac Kandiliniz Mübarek Olsun

Yorum bırakın

beyaz pembe güller

Mirac kandili hakkında bilgi ve bu gecede yapılması gereken ibadetler için bu yazıdan faydalanabilir, Mirac ilahisi için de bu linke tıklayabilirsiniz.

Feyziniz sevabınız bol, ibadetleriniz makbul olsun.

Hürmetlerimle, hayırlı kandiller..

by ihyaca

Başımız Sağolsun

Yorum bırakın

bayrak,gökyüzü,minare,

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil, yaralı askerlerimize hayırlı şifalar dilerim. Allah (cc) Türk ordusunu muzaffer eylesin. 

by ihyaca

Üç Aylar Ve İlk Ayı Olan Recep Ayı Hepimize Hayırlı Mübarek Olsun

Yorum bırakın

uzun pembe çiçekler

Es-selamu aleyküm kardeşlerim,

Üç aylar ve ilk ayı olan Recep ayı hepimize hayırlı mübarek olsun. Yapılacak ibadetler ile alakalı yazılar blogda yer aldığı için burada zikretmeyeceğim. Ancak naçizane şu hatırlatmada bulunmak isterim: Gücü yetenler 3 gün de olsa oruçtan ve üç aylar tesbihlerinden geri kalmasınlar. Mükafatı büyüktür, bi-iznillahi Teâlâ.

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Kötülük İşleyip De Sonra Tevbe Eden Kimseler İçin Mağfiret Vardır

Yorum bırakın

Lâ ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minez-zâlimin

Tevbe:

Allahu Teâlâ buyuruyor ki:

“Ey iman edenler! Allah’a tam ve ciddi tevbe ile tevbe edin. Umulur ki, Rabbiniz günahlarınızı örter ve Peygamberi ve O’nunla iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Nurları önlerinde ve sağlarında koşar durur da: Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizleri mağfiret buyur. Çünkü cidden sen her şeye kadirsin, derler.” (Tahrim Sûresi, ayet 8)

Kötülük işleyip de sonra tevbe eden kimseler için mağfiret vardır. Kulun işlemiş olduğu günaha iyice pişman olması, Allah’a özür beyan etmesi, sonra da memeden çıkan sütün memeye dönmemesi gibi bir daha o günaha dönmemesi gerekir. Böyle bir tevbe Allah’ı ondan razı eder.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

İnabe Nedir?

Yorum bırakın

kırmızı çiçekler

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Bana inabe eden kimsenin yoluna, (din işlerinde bana gönül veren, Hakk’ın yolunu tutan kimsenin yolunu tut, bana itaate devam edenlerin dinine) tâbi ol.” (Lokman Sûresi, ayet 15)

Bu, bütün aleme bir vasiyettir.

İnabe, günahlardan tevbe edip Hakk’a dönmektir.

Bu ise peygamberlerin ve salih kimselerin yoludur.

İşlediğin amel bir hardal tanesi kadar da olsa, bir taşın içinde de bulunsa, yahut semada veya arzın bilinmedik bir yerinde bulunsa; Allahu Azimüşşân onu getirir, mizana koyar. İyi amellerinizin karşılığı olarak Hz. Allah rızasını ihsan eder, kötü amellerinize ise cezasını musallat kılar.

Kişinin mükafat görmesi Allah’ın rahmetinden, ceza görmesi de Allah’ın adaletindendir.

Nimetlerin en üstünü Hz. Allah’ı tevhiddir.

“Rahman’a gıyaben korku duyan ve Hakk’a inabe eden bir kalp ile gelen kimseye mahsus cennet vardır.” (Kaf Sûresi, ayet 33)

Cennet, muttaki olan her mümine tahsis edilmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın zatını görmediği halde O’nun varlığını tasdik eden, O Hâlik-i Azîm’e itaatten ayrılmayan, tenhalarda kimse görmeden gözyaşı döken, inabeli bir kalp ile gelen mümin için cennet vaad olunmuş ve muttakilere tahsis edilmiştir.

“Şu kimseler ki, tağuta tapmaktan sakındılar da Allahu Azimüşşân’a inabe ettiler. Onlar için müjde vardır.”  (Zümer Sûresi, ayet 17)

Bu müjde iki türlüdür:

Dünyada olan müjdeler şunlardır: Allahu Teâlâ’nın onları amel-i salih ile medh ü sena etmesi, ölüm esnasında rahmet meleklerinin velilikle müjdelemeleri, kabre konuldukları zaman da “mahzun olmayınız” diye meleklerin neşe ve sürur vermeleri.

Ahirette olan müjdeler ise: Mümine kabrinden kalkarken, mahşer yerine gelirken, hesap verirken, Sırat’tan geçerken “rahat ol” denilmesi, cennete vardığında da her yerde saadet ve huzur içinde olacağının müjdelenmesidir. Bu şerefi kazanmanın yolu ise bol bol Kuran okumak, dili zikrullah ile sürekli meşgul etmektir.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Depremi Yaşayan Tüm Kardeşlerime

Yorum bırakın

yapraktaki damla

Depremde vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil, yaralı kardeşlerime hayırlı şifalar dilerim. Rabbim yardımcıları olsun, zorluklarını kolaylığa tebdil eylesin. (Âmîn)

by ihyaca

“Suda boğulan şehittir, ateşte yanan şehittir, garip gurbette ölen şehittir, akrep ve yılan tarafından sokularak ölen kimse şehittir, karın hastalığına yakalanarak ölen şehittir, üzerine ev yıkılıp ölen kimse şehittir. Kocasını kıskanan ve ona itaat eden kadın Allah yolunda savaşan kimse gibidir. Onun için bir şehit ecri vardır. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Komşusu uğruna öldürülen şehittir, emr-i bil ma’ruf ve nehy-i anil münker görevini yaparken öldürülen kimse şehittir.”

Hadis Kaynak: et-Teğib vet-Terhib, c.2, s.334, hadis no: 13

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Zikir Nedir, Hangi Amelleri Yaptığımızda Allah’ı Zikretmiş Oluruz?

Yorum bırakın

Allah (cc) lafzı ve su damlası

Yüce Allah’ın doksan dokuz ismi, isimlerin en güzelleridir. Allahu Teâlâ onlarla zikredilir. Onlarla dua yapılır. Bu ne güzel zikir, bu ne güzel duadır.

El-Menhal yazarı zikri şöyle tarif eder:

“Allah’ı zikretmekten maksat belirli bir zikir değil, umumi manadaki zikirdir. Tesbih, hamd, kelime-i tevhid okumak, istiğfar etmek, Peygamber (sav) efendimiz üzerine salat ü selam getirmek, Allahu Teâlâ’nın mahlukatını tefekkür etmek, Kur’an okumak; hadis, fıkıh, ve sair dini ilimlerle meşgul olmak zikir anlamına dahildir. Mühim olan her nefeste Allah Azze ve Celle’yi unutmamak, O’ndan başka şeylerin kalbi işgal etmesine fırsat vermemektir.”

Aziz ve Celil olan Allah kudsi hadiste buyurdu ki:

“Lâ ilâhe illallah benim kelamımdır ve ben O’yum. Kulum bu kelamı söylediği zaman kaleme girer. Kim de kaleme girerse (azabımdan) emin olur. Kur’an kelamımdır. Benden çıkmıştır.” (Deylemi, Firdevs, c.3, s.173, h.44464; Marifetname, s.338; Kenü’l-Ummal, c.1, s.56-65; Ebu Nuaym, İbn-i Neccar ve Asakir’den mervidir.)

Bu sebepten Resûlullah (sav) buyurdu ki:

“Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illallah, duanın en faziletlisi de Elhamdülillah’tır.” (İbni Mâce, c.2, Edeb, h.3800; Tirmizi, c.5, Dua, h.3383)

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Yorum bırakın

salavat

İzzet ve Celal sahibi Allah buyurur ki:

“Peygamber size neyi verdiyse ona sarılın, ona yapışın. Neyi de yasak ettiyse ondan da sakının.”(Haşr Sûresi, ayet 7)

Allah’ın emrine itaat edin.

Resûlü’nün emrine itaat edin.

Allah’ın ve Resûlü’nün emirlerine göre amel edin.

Bu yolda “Ben” yoktur, “Biz” yoktur. Sadece ve yalnızca “Sen, Sen!” vardır, O da Allah’tır.

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbâni / Abdülkadir Geylani (ks)

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: