Aşure Gününde On Peygambere Verilen On İkram

Yorum bırakın

pembe tomucuklu gül

Allahu Teâlâ on peygambere aşure gününde on çeşit ikramda bulunmuştur:

1- Âdem Aleyhisselâm:

Bu gün içinde Allahu Teâlâ Âdem aleyhisselâmın tevbesini kabul buyurmuştur.

2- İdris Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ İdris aleyhisselâmı aşure günü semada yüce mekana çıkarmıştır.

3- Nuh Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Nuh aleyhisselâmın gemisini aşure günü karaya çıkarıp Cudî dağına oturttu.

4- İbrahim Aleyhisselâm:

İbrahim aleyhisselâm aşure günü doğdu. Allahu Teâlâ kendisini aşure günü Halîl eyledi, onu Nemrud’un ateşinden aşure günü kurtardı.

5- Davud Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Davud aleyhisselâmın tevbesini aşure günü kabul buyurdu. Oğlu Süleyman peygamberin mührünü de aşure günü verdi.

6- Eyyûb Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Eyyûb aleyhisselâmı aşure günü hastalığından kurtardı.

7- Musa Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Musa aleyhisselâmı aşure günü denizde boğulmaktan kurtardı. Firavun’u da aşure günü denizde batırdı.

8- Yunus Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Yunus aleyhisselâmı balığın karnından aşure günü kurtardı.

9- İsa Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ İsa aleyhisselâmı aşure günü semaya çıkardı.

10- Muhammed Aleyhisselâm:

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz aşure günü doğmuştur.

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Hacılara Duası

Yorum bırakın

tabaktaki gül

Allah’ım, hacıları ve hacıların bağışlanmasını istedikleri kimseleri bağışla. 

(Amin)

Hz. Muhammed (s.a.v)..

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin, syf. 669

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Kuran Duası

2 Yorum

GÜL-AYET

Allah’ım, bize İslam hidayeti verdiğin, hikmeti öğrettiğin, Kur’an’ı bellettiğin için sana hamd olsun..

Allah’ım, biz istemeden sen bize Kur’an’ı öğrettin. Biz onu bilme yoluna girmeden sen bize anlattın. Biz onu tanımadan, fazlınla onun şerefi ile bize özellik kazandırdın.

Allah’ım, bizim gücümüz dışında, kuvvetimize kalmadan fazlından bize bir lütuf, bir ihsanın olacak ise, bize Kur’an’ın hakkına riayet etmeyi öğret. Allah’ım, onun ayetlerini ezberlemeyi nasip eyle. Onun muhkem ayetleri ile ameli nasip eyle. Müteşabih ayetlerine dahi iman nasip eyle. Onun gösterdiği yolda hidayete erelim. Onda gelen mucizelerden, yapılan misallerden ibret almayı bize nasip eyle. Onun tasdikinde bizi şüpheye düşürme. Onun niyeti ile yola düşerken, içimize karışıklık verme..

Allah’ım, bize Kur’an’dan büyük faydalar ihsan eyle. Âyetlerde bizim için bereket ihsan eyle. Bilhassa, onun hikmet taşıyan öğütlerinde bizim için uğur ihsan eyle..

Bu amelimizi ve bütün amellerimizi kabul buyur. Sen gerçek manada duyan ve bilensin. Bizim tevbelerimizi kabul buyur. Sen tevbeleri kabul buyuran merhametlisin.

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, Kur’an’ı gönlümüzün baharı eyle. Kalplerimizin şifası eyle. Hüzünlü halimizi gideren eyle. Dertlerimizin ve kederlerimizin alıcısı eyle.. Bizi yöneten, bize önder, bizim için sana delil, nimetlerle dolu cennetine götüren eyle.

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, Kur’an’ı kalplerimize ziya, gözlerimize cila, hastalarımıza şifa kıl. Günahlarımızı temizleyen eyle. Bizi cehennemden kurtaran eyle..

Allah’ım, Kur’an’ın şerefine bize cennet hulleleri (cennet elbiseleri) giydir, onun hürmetine bizi gölgelere yerleştir. Onun şerefine bizi nimetlere daldır. Azapları bizden al. Kur’an hürmetine, kıyamet günü bizi umduğuna nâil olanlardan eyle. Nimetler verildiği zaman şükredenlerden eyle. Belalar geldiği zaman sabırlı kullarından kıl. Şeytanlık hevesine kapılanlardan olmayalım. Dini bırakıp dünyaya dalanlardan olmayalım. Sonra, ziyana uğrayanlardan oluruz..

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, emirlerini hakkıyla yerine getiremediğimiz için Kur’an bizim için yokluk vesilesi olmasın. Sırattan ayaklarımız kaymasın. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)  kıyamet günü bizden yüz çevirmesin, bizi kendi halimize bırakmasın.

Ey Rabbımız, halikımız, ey rızık verenimiz, Resûlullah (s.a.v) efendimizi bizim için şefaatçı ve şefaatı makbul olanlardan eyle. Bizi, Resûlullah (s.a.v) efendimizin kevser havzına ulaştır. Onun şarabından kadeh kadeh bize içmeyi nasip eyle. Kanalım, sinerli olsun. O kadar ki, ondan sonra bir daha susamayalım.

Orada rüsvâ olmayalım, geri çevrilmeyelim. Küfre giren olmayalım. İnkarcı olmayalım. Kendisi gazaba uğramışlardan ve sapmışlardan olmayalım. 

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, bize Kur’an’dan faydalar ver. Onun makamını yükselttin. Onun erkanını sağlam kıldın. Onun saltanatını teyid ettin. Onun uğurunu ve bereketini açıkladın. Onun dilini Arap lisanı üzerine fasih eyledin.

Kur’an senin kitaplarının en güzelidir. Kelamların en açığıdır. Helali ve haramı en güzel şekilde beyan edendir. Onun manası sağlamdır. Delilleri açıktır. Bir şey katılmaktan ve noksandan korunmuştur. Kur’an’da cennet vaadi vardır, azap haberi vardır. Onda korkutma vardır, tehdid vardır. Kur’an’a ne sağından, ne solundan, ne önünden, ne de ardından batıl yaklaşamaz. Zira o Hakim Hamid zattan gelmiştir.

Allah’ım, Kur’an hürmetine bize şeref ver, ziyade ihsanlar eyle. Bizi saadet iyiliğine kavuştur. Bizi irşada götüren ameller işlemeyi nasip eyle. Sen yakınsın, duaları kabul buyuransın.

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, bizi Kur’an’ı tasdik edenlerden eyledin, onun hakikat olduğunu bilenlerden kıldın. Bizi nasıl böyle kıldıysan, onu okumakla faydalanan, onun lezzetli hitabını duyan, onda olanlardan ibret alan, onun hükümleri ile derlenip toparlanan eyle. Keza, onun emirleri ve yasakları önünde boyun eğen eyle. Onun hatmini yapmakla da bizi umduğuna nâil olanlardan eyle. Sevabını bulanlardan olalım. Bu sebeple hemen her gördüğümüz şeyde seni zikredelim. Bütün işlerimizde de sana dönenlerden olalım.

Allah’ım, bu gecemizde hepimizi bağışla. Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, bizi Kur’an ezberledikleri zaman ona saygı göstermeyi bilenlerden eyle. Onu duydukları zaman, şanına tazim edenlerden eyle. Onun huzurunda durdukları zaman, ona karşı iyi edep sahibi olanlardan eyle. Ondan ayrı kaldıkları zaman hükmünü işleyenlerden eyle. Onun yakınında durdukları zaman, yakınlık hakkını yerine getirenlerden eyle. 

Onlar Kur’an okumakla sırf kerem olan rızanı umarak okumuşlardır. Bu vesile ile pek güzel makamlara ulaşmışlardır.

Allah’ım, Kur’an hürmetine bizi cennet derecelerinde yükselenlerden eyle. Kıyamet günü peygamberine ulaşanlardan eyle. Kur’an’la öbür alemde karşılaştığında, Kur’an kendisinden razı olanlardan eyle. Kur’an’ı kendisine şefaatçi bulanlardan eyle..

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, “Âmin!” diyenlere bereketler ihsan eyle..

(Âmin….)

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

%d blogcu bunu beğendi: