Kıyamet Günü Hesap Ancak Dünyada Nefsini Hesaba Çekenlere Hafif Olur

Yorum bırakın

Şeddad b. Evs (ra)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Akıllı kimse, nefsine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini arzularının peşine takan ve Allah’tan (olmayacak şeyler için) temennide bulunan kimsedir. “Nefsine hakim olan” sözünden maksat, Kıyamet gününde hesaba çekilmeden önce dünyada kendi nefsini hesaba çekmektir. (Nitekim bu konuda) Hz. Ömer b. Hattab (ra) şöyle demiştir:

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allah’a arz olunacağınız büyük arz gününe iyi hazırlanınız. Kıyamet günü hesap, ancak dünyada nefsini hesaba çekenlere hafif olur.” (Tirmizi, c.4, s.683, Cennet 13, h.2546 ve s.638, Sıfatu’l-Kıyamet 25, h.2459)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Arefe Günü Duası

Yorum bırakın

tek gül

Hz. Ali b. Ebi Talib (ra), Rasûlullah (sav) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Arefe günü benim ve benden önceki peygamberlerin en çok okuduğu dua şudur:

Allah’tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur.

Allah’ım, kalbime nur ver, gözüme nur ver, kulağıma nur ver.

Allah’ım, kalbimi genişlet, işimi kolay getir.

Allah’ım, kalbe düşen vesveseden, kabir fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım.

Allah’ım, gece gelen şerden, gündüz gelen şerden, rüzgarın estirdiği şerden, zamanın kötü şerlerinden sana sığınırım..”

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (ks)

 

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Hacılara Duası

Yorum bırakın

tabaktaki gül

Allah’ım, hacıları ve hacıların bağışlanmasını istedikleri kimseleri bağışla. 

(Amin)

Hz. Muhammed (s.a.v)..

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin, syf. 669

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Kuran Duası

2 Yorum

GÜL-AYET

Allah’ım, bize İslam hidayeti verdiğin, hikmeti öğrettiğin, Kur’an’ı bellettiğin için sana hamd olsun..

Allah’ım, biz istemeden sen bize Kur’an’ı öğrettin. Biz onu bilme yoluna girmeden sen bize anlattın. Biz onu tanımadan, fazlınla onun şerefi ile bize özellik kazandırdın.

Allah’ım, bizim gücümüz dışında, kuvvetimize kalmadan fazlından bize bir lütuf, bir ihsanın olacak ise, bize Kur’an’ın hakkına riayet etmeyi öğret. Allah’ım, onun ayetlerini ezberlemeyi nasip eyle. Onun muhkem ayetleri ile ameli nasip eyle. Müteşabih ayetlerine dahi iman nasip eyle. Onun gösterdiği yolda hidayete erelim. Onda gelen mucizelerden, yapılan misallerden ibret almayı bize nasip eyle. Onun tasdikinde bizi şüpheye düşürme. Onun niyeti ile yola düşerken, içimize karışıklık verme..

Allah’ım, bize Kur’an’dan büyük faydalar ihsan eyle. Âyetlerde bizim için bereket ihsan eyle. Bilhassa, onun hikmet taşıyan öğütlerinde bizim için uğur ihsan eyle..

Bu amelimizi ve bütün amellerimizi kabul buyur. Sen gerçek manada duyan ve bilensin. Bizim tevbelerimizi kabul buyur. Sen tevbeleri kabul buyuran merhametlisin.

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, Kur’an’ı gönlümüzün baharı eyle. Kalplerimizin şifası eyle. Hüzünlü halimizi gideren eyle. Dertlerimizin ve kederlerimizin alıcısı eyle.. Bizi yöneten, bize önder, bizim için sana delil, nimetlerle dolu cennetine götüren eyle.

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, Kur’an’ı kalplerimize ziya, gözlerimize cila, hastalarımıza şifa kıl. Günahlarımızı temizleyen eyle. Bizi cehennemden kurtaran eyle..

Allah’ım, Kur’an’ın şerefine bize cennet hulleleri (cennet elbiseleri) giydir, onun hürmetine bizi gölgelere yerleştir. Onun şerefine bizi nimetlere daldır. Azapları bizden al. Kur’an hürmetine, kıyamet günü bizi umduğuna nâil olanlardan eyle. Nimetler verildiği zaman şükredenlerden eyle. Belalar geldiği zaman sabırlı kullarından kıl. Şeytanlık hevesine kapılanlardan olmayalım. Dini bırakıp dünyaya dalanlardan olmayalım. Sonra, ziyana uğrayanlardan oluruz..

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, emirlerini hakkıyla yerine getiremediğimiz için Kur’an bizim için yokluk vesilesi olmasın. Sırattan ayaklarımız kaymasın. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)  kıyamet günü bizden yüz çevirmesin, bizi kendi halimize bırakmasın.

Ey Rabbımız, halikımız, ey rızık verenimiz, Resûlullah (s.a.v) efendimizi bizim için şefaatçı ve şefaatı makbul olanlardan eyle. Bizi, Resûlullah (s.a.v) efendimizin kevser havzına ulaştır. Onun şarabından kadeh kadeh bize içmeyi nasip eyle. Kanalım, sinerli olsun. O kadar ki, ondan sonra bir daha susamayalım.

Orada rüsvâ olmayalım, geri çevrilmeyelim. Küfre giren olmayalım. İnkarcı olmayalım. Kendisi gazaba uğramışlardan ve sapmışlardan olmayalım. 

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, bize Kur’an’dan faydalar ver. Onun makamını yükselttin. Onun erkanını sağlam kıldın. Onun saltanatını teyid ettin. Onun uğurunu ve bereketini açıkladın. Onun dilini Arap lisanı üzerine fasih eyledin.

Kur’an senin kitaplarının en güzelidir. Kelamların en açığıdır. Helali ve haramı en güzel şekilde beyan edendir. Onun manası sağlamdır. Delilleri açıktır. Bir şey katılmaktan ve noksandan korunmuştur. Kur’an’da cennet vaadi vardır, azap haberi vardır. Onda korkutma vardır, tehdid vardır. Kur’an’a ne sağından, ne solundan, ne önünden, ne de ardından batıl yaklaşamaz. Zira o Hakim Hamid zattan gelmiştir.

Allah’ım, Kur’an hürmetine bize şeref ver, ziyade ihsanlar eyle. Bizi saadet iyiliğine kavuştur. Bizi irşada götüren ameller işlemeyi nasip eyle. Sen yakınsın, duaları kabul buyuransın.

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, bizi Kur’an’ı tasdik edenlerden eyledin, onun hakikat olduğunu bilenlerden kıldın. Bizi nasıl böyle kıldıysan, onu okumakla faydalanan, onun lezzetli hitabını duyan, onda olanlardan ibret alan, onun hükümleri ile derlenip toparlanan eyle. Keza, onun emirleri ve yasakları önünde boyun eğen eyle. Onun hatmini yapmakla da bizi umduğuna nâil olanlardan eyle. Sevabını bulanlardan olalım. Bu sebeple hemen her gördüğümüz şeyde seni zikredelim. Bütün işlerimizde de sana dönenlerden olalım.

Allah’ım, bu gecemizde hepimizi bağışla. Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, bizi Kur’an ezberledikleri zaman ona saygı göstermeyi bilenlerden eyle. Onu duydukları zaman, şanına tazim edenlerden eyle. Onun huzurunda durdukları zaman, ona karşı iyi edep sahibi olanlardan eyle. Ondan ayrı kaldıkları zaman hükmünü işleyenlerden eyle. Onun yakınında durdukları zaman, yakınlık hakkını yerine getirenlerden eyle. 

Onlar Kur’an okumakla sırf kerem olan rızanı umarak okumuşlardır. Bu vesile ile pek güzel makamlara ulaşmışlardır.

Allah’ım, Kur’an hürmetine bizi cennet derecelerinde yükselenlerden eyle. Kıyamet günü peygamberine ulaşanlardan eyle. Kur’an’la öbür alemde karşılaştığında, Kur’an kendisinden razı olanlardan eyle. Kur’an’ı kendisine şefaatçi bulanlardan eyle..

Rahmetine sığınırız ey merhametliler merhametlisi..

Allah’ım, “Âmin!” diyenlere bereketler ihsan eyle..

(Âmin….)

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinden Ramazan Duası

Yorum bırakın

Geylani ks

Selam sana ey oruç ayı..

Selam sana ey namaz ayı..

Selam sana ey iman tazeleyen ay..

Selam sana ey Kur’an-ı Azim’in geldiği ay..

Selam sana ey nurlarla dolu ay..

Selam sana ey Yüca Allah’tan mağfiret ve gufran getiren ay..

Selam sana ey alt bataklıklardan çıkarıp yüksek derecelere ulaştıran, diplerden kurtaran ay..

Selam sana ey tevbekarlara ve ibadet ehline bir ganimet olan ay..

Selam sana ey irfan sahiplerini sevindiren ay..

Selam sana ey Allah yolunda daha fazla çalıştıran ay..

Selam sana ey ey her kötülükten yana emniyet veren ay..

Sen asilere bir hapishane, müttakilere bir gönül arkadaşı oldun..

Selam: Yanan kandillere, parlayan lambalara, düşen göz yaşlarına, nurlu mihraplara, gözlerden dökülen yaşlara, yanık kalplerden yükselen nefeslere..

Allah’ım,

Bizi, namazını ve orucunu kabul buyurduğun kimselerden eyle..

Bizi, kötülüklerini iyiliğe çevirdiğin, rahmetinle cennetlerine koyduğun kimselerden eyle..

Bizi, derecelerini yükselttiğin zümrelerden eyle..

Ey merhametliler merhametlisi..(Amin)

Kaynak: Gunyet’üt- Tâlibin / Abdülkadir Geylani (ks)

 

%d blogcu bunu beğendi: