Bülbül İle Şahinin Hikayesi

Yorum bırakın

Bülbül

Bir gül bahçesindeki bülbül hal diliyle feryad ederek şahine sormuştur:

“Sen ve ben ikimiz de bir kuş olduğumuz halde neden senin yerin sultanın eli de benimki dikenli gül bahçesidir? Ve neden sen güzel kekliğin yürek ve böbreğini yer, her kuşu avlar, her isteğine kavuşur, sultanın yanında kadir ve kıymetin olur ve kuşların sultanı olursun da, ben ta sabahlara kadar bir gül goncasının açılmasını beklerim fakat ben uyumadıkça o açılmaz? Uyandığımda gül goncası ben görmeden açıldığı için bir türlü muradıma eremem de, dikenler içinde inleye inleye kan ağlar, yüreğime taşlar bağlarım?”

Bunun üzerine şahin şu şahane cevabı verir:

“Ben bin murad alır ve bir söylemezken sen bir murad almaz ve bin söylersen sonunda böyle muradsız kalır ve ah çekersin!”

Önce düşün sonra söyle. Akıllı olanın dili kalbinde, ahmak olanın kalbi de ağzındadır.

Kaynak: Marifetnâme, syf. 298

Reklamlar

Çocuklarını Yasin Sütüyle Büyüten Anne

Yorum bırakın

çocukların dostluğu

Son derece dinine bağlı bir hanım çocuklarına hep Yasin sütü verirmiş. Yani bebeğini emzireceği zaman önce güzelce bir namaz abdesti alır, peşinden  çocuğu süt emmeye başlayınca:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Yasin Vel-Kur’anil Hakîm” diye başlayıp Yasin suresini sonuna kadar okurmuş. Yasin suresini okumayı bitirince bebeği de süt emmeyi bırakırmış. 

Bu hanımın çocukları böyle İslami bir terbiye ile yetişip olgunlaşmışlar ve ilim irfan sahibi değerli Müslümanlar olmuşlar. Oğullarının ahlak ve faziletleriyle kendi muhitlerinde sevilen kimseler olduğunu gören bu Müslüman anne daima Allah’ a hamdeder, şükreder ve oğullarına şöyle dermiş:

“Ey oğullarım! İyilikleri kendinizden değil Allah’tan bilin. Ben sizleri Yasin sütüyle büyüttüm.”

alıntı

Mürşidinden Yüz Çeviren Mürid

2 Yorum

çölde

Yeni mürid olan biri, bir gün mürşidini köpek şeklinde görmüş ve derhal ondan yüz çevirmiştir. Mürşidi ondan ayrılığın sebebini sorunca doğruca cevap vermiş ve olduğu gibi ona söylemiştir. Mürşidi de ona derhal kendisini kucaklamasını emretmiş. Mürşidini kucakladığında kendi nefsini kucakladığını görmüş. Bunun üzerine mürşidine sırt çeviren mürid, bu işin sırrını ondan sormuş. Mürşidi onu irşâd edip demiş ki:

“Sen bu haldeyken sende gazap ateşi alevlenmiştir. O gördüğün şekil de bu gazabın yansımasından ibarettir ki, o bizden sana görünür. Zira biz halk içinde bir ayna gibiyiz ki, kim bize bakarsa kendini bulur. Nitekim, “Mümin müminin aynasıdır.” hadisi de bu manaya gelir.”

Böylece o mürid irşâd olup haline vâkıf olmuş ve nefsini bilip mürşidine teslim ile onun feyzine ermiş. 

İşte sâlik, mürşidinden bu gibi halleri gördüğünde sakın onu inkar etmesin, hüsn-ü zanla ona teveccüh etsin ve Hızır (a.s) ile Hz. Musa (a.s) arasında cereyan eden meşhur kıssayı kendi nefsine hatırlatsın. Zira kâmil, ermiş bir zâtın hali başkasına kıyas olunmaz. Onun hakikati bu akılla anlaşılmaz deyip onu inkar etme düşüncesini içinden atsın. Özür ve bağış dileyerek onun rızasına uygun davransın.

Kaynak: Marifetnâme, syf.594

Şeytan’ın Ümmet-i Muhammed’e Para Tuzağı

2 Yorum

her taraf ev

Bir defasında İblis (neûzübillahimineşşeytanirracîm) bir ihtiyar adam kılığında Süleyman Aleyhisselâm’a geldi. Süleyman (a.s) ona sordu:

“Ey şeytan, İsa Peygamberin ümmetine ne yaparsın? vesveselerinle onlara neyi telkin edersin?”

Şeytan (neûzübillahimineşşeytanirracîm) dedi:

“Onları Allah’tan başka bir Allah’a davet ederim. Onu Allah sanırlar. Kendi kendilerine putlar düzerler ve onlara tapınırlar.”

Süleyman (a.s) tekrar sordu:

“Peki Muhammed Aleyhisselaâm’ın ümmetine ne yaparsın? Vesveselerinle onlara neyi telkin edersin?”

Şeytan (neûzübillahimineşşeytanirracîm) dedi:

“Onları da altın, gümüş ve para sevgisi ile öyle azdırırım ki, bunları “Lâ ilâhe illallah” demekten daha çok severler. Öyle ki, “Lâ ilâhe illallah” demeyi bile unuturlar. Hep altın, gümüş ve para peşinde koşarlar…”

Kaynak: Müzekki’n-Nüfûs

Bizim Yunus Mu? / Yunus Emre (r.a)

2 Yorum

kırmızı kalp ağaç

Dergahı terk etmiş, suçlu bir halde dönmüştüm. O gün kabul edilmiştim dergaha ama şimdi ne olacaktı? Kestiremiyordum. Dış avlunun kapısından girer girmez bazı dervişler gördü beni. Fakat hiç oralı olmadılar. Bu şekilde şeyhime varacak yüzüm olmayışını düşündüğümden akşamın olmasını bekledim. Gecenin karanlığından da yararlanıp doğruca Ana Bacı’ya gittim. Olan biteni bir bir anlattım. Boynum bükük, şeyhim beni tekrar kabul eder mi diye sordum.

– “Sen kapı eşiğine yat, şeyhin sabah namazı için kalktığında ayağı sana takılır, sonra “kim o?” diye sorar. Ben de O’na seni söyler, Yunus derim. Eğer “Hangi Yunus?” derse var git, seni gönlünden çıkarmış; lakin “Bizim Yunus mu?” derse ayaklarına kapan, kendini affettir.” dedi.

Sabah ezanıyla uyandım.  Gözyaşlarımı damlalar halinde toprağa salarken kalbinde sevgi ve merhametten başka bir şey olmadığını kesinlikle bildiğim şeyhim, kolunda Ana Bacı olduğu halde dışarı çıktı. Gözleri görmez olmuştu. Kalp gözü her daim açıktı. Kapı gıcırtısının kesilmesinin hemen ardından şeyhimin ayaklarını hissettim böğrümde. Keşke ayağının değdiği yerde başım olsaydı da yüzüme bassaydı. Ayak izlerinden arta kalan toz kara yüzümü ak çıkarırdı belki. “Kim o?” diye sordu, tevazusu denizleri yarar gibi. Ben ise kör pişman:

– ” Yunus” diyebildim. 

Şeyhim sesimi duyunca durdu. Zaman da onunla beraber durdu. Ağzından çıkacak bir kelime beni ya uçuracak ya öldürecekti. İçime döndüm, özümü tuttum. Beklediğim sözü duymamsa fazla uzun sürmedi, kırk asır geçerken gözlerimin önünden. 

– “Bizim Yunus mu?”

dedi ve beni yeniden hayata bağladı. Beni unutmadığını, kalbinden silmediğini gösterdi. 

Ayaklarına kapandım, ellerini öpüp alnıma götürdüm..

Kaynak: Aşka Ağlayan Derviş

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: