Haşr Suresini Okumanın Fazileti

Yorum bırakın

pembe Kuran

Ma’kıl b. Yesâr (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kim sabah olduğunda üç kere “Eûzü billâhissemî’il-alîmi mineşşeytânirracîm” (Allah’ın rahmetinden kovulan taşlanmış şeytanın şerrinden her şeyi bilen Allah’a sığınırım.) diyerek Haşr Sûresi’nin sonundan üç ayet okursa (Lev enzelnâ..), Allah o kimseye yetmiş bin melek vekil eder. Melekler akşama kadar o kimseye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam olunca okuyan kimse de sabaha kadar aynı durumdadır.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Fezâilü’l-Kur’an 22, h.2922; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’an 27

Kaynak Kitap: Miftâhu^t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar

Allah’ın (cc) Rahmeti

Yorum bırakın

aslan ailesi

Selmân-ı Fârisî (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki Allah, göklerle yeri yarattığı gün yüz rahmet yaratmıştır. Her rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne bir rahmet indirmiştir. İşte anne yavrusuna bununla şevkat eder. Vahşi hayvanlarla, kuşlar birbirlerine bununla acırlar. Kıyamet günü geldiği vakit, Allah, rahmetine bunu da ilave ederek (rahmetini tekrar yüze) tamamlayacaktır.” (Müslim, c.3, s.2109, Tevbe 21 (2753)

Allah’ın rahmeti elbette sayıyla beyan edildiği gibi değildir. Fakat bize tavsiye mahiyetinde olan rahmet, yüz gibi gösterilmekte ise de Allah’ın rahmeti ne biter, ne de tükenir. Kullarına yönelik olanın az, Allahu Teâlâ’nın nezdinde olanın çok olduğunu vurgulamak için böyle söylenmiştir.

Hz. Ömer (ra) anlatıyor:

“Resûlullah (sav)’e bir grup esir getirilmişti. İçlerinde bir kadın vardı, göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın (sağa sola) koşuyor, esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu yakalayıp kucaklıyor, göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. (Dikkatleri çeken bu manzara karşısında) Resûlullah (sav) efendimiz buyurdu ki:

“Bu kadının, çocuğunu ateşe atacağına kanaatiniz olur mu?”

Bizler: “Hayır!” diye cevap verince: “(Bilin ki), Allah’ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şevkatinden daha fazladır.” buyurdu. (Müslim, c.3, Tevbe 22 (2754); Buhâri, Edeb 18)

Hadis-i şerif müminin her halinde yalnız Allah’a teveccüh ve tevekkül etmesi gerektiğini işaret etmektedir.

Kaynak: Mift’ahu’t-Tevhid ve’t-Takvâ 

Orucun Fazileti

Yorum bırakın

sabır

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Oruç, (Allah’a isyan ve günahlardan korunmak suretiyle cehenneme karşı bir) kalkandır.” (Dârimî,c.1, Savm 50, h.1778; İbni Mâce, c.2, Oruç, h.1639)

Yine Resûlullah (sav) buyurdu ki:

“Her şeyin bir zekatı vardır, cesedin zekatı da oruçtur.”

“Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenâb-ı Hakk’ın bu husustaki sünneti şudur:) Ameller, en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allahu Teâlâ Hazretleri (bir hadis-i kudsîde) şöyle buyurmuştur: “Oruç bundan hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti.”

“Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misdk kokusundan daha hoştur.”

“Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizî, c.4, Cihâd 3, h.1624)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Abdest Aldıktan Sonra Kadir Suresi Ve Salatu Selam Okumanın Fazileti

Yorum bırakın

Ali Kuran oku

Hz. Enes (ra)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kim abdest aldığında bir kere “İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr” sûresini okursa, sıddıklar zümresine dahil olur. İki kere okursa şehitler listesinde yer alır. Üç kere okursa Allah onu peygamberlerle birlikte haşreder.” (Kenzü’l-Ummâl, c.9, s.299, h.26090)

Her kim abdest aldıktan sonra Allah Resûlü’ne on kere salâtu selâm okursa, Allahu Teâlâ o kimsenin hüznünü giderir, onu mesrûr kılar.”

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Gıybet Nedir?

Yorum bırakın

hatalar

Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?”

“Allah ve Resûlü daha iyi bilir!” dediler. Bunun üzerine:

“Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” dedi.

Orada bulunan bir adam:

“Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?)” dedi.

Peygamber (s.a.v):

“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.”

Hadis Kaynak: Ebû Dâvud, Edeb 40, h.4874; Tirmizî, c.4, Birr 23, h.1934; Müslim, c.3, Birr 70 (2589)

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Older Entries Newer Entries

%d blogcu bunu beğendi: