Peygamber (s.a.v) Efendimizin Dilinden Dua

Yorum bırakın

mavi kupadaki gül

Peygamberimiz (s.a.v), zaman zaman dualarında şöyle derdi:

“Allah’ım! Her kim ki beni severse, ona iffet ve kanaat ver. Kim de bana düşmanlık ederse, onun da mallarını ve çocuklarını çoğalt.”

Helalinden kazanılan ve Allah yolunda harcanan mallarla salih evlatlar, kişi için hiçbir zaman musibet olmaz. Bilakis, ilahi bir rahmet olurlar.

Kaynak: Müzekki’n -Nüfûs

Yunus(a.s)Zamanında İbadetiyle Allah’a En Yakın Olan Kulun Duası

Yorum bırakın

fincanda kırmızı gül

Yunus (a.s), Cebrâil (a.s)’a:

“Ey Cebrâil! Bana bu zamanda ibadetiyle Allah’a en yakın olan kulu göster” dedi. O da Yunus (a.s)’a elleri ve ayakları cüzzam hastalığı sebebi ile kesilmiş, burnu ve kulakları dökülmüş bir kimseyi gösterdi. Cüzzamlı o hali ile Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz etmekte idi:

– “Allah’ım! Bana sıhhat verdin, hem de arkasından hastalık..Benim maksadım bunlarla ilgilenmek değildir. Biliyorum, Sen benim için gerekli olanı yaparsın. Allah’ım! Benim maksadım Sen’den başkası değildir. Ey vuslatı engin ve iyiliği nihayetsiz olan Allah’ım! Beni de vuslatına erdirdiklerinden eyle.” (Amin)

Kaynak: Ruh’ul Ârifîn

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Öğrettiği Kıymetli Bir Dua

Yorum bırakın

kavanozdaki gül

Atâ b. Sâib babasından rivayet etmiş:

“Ammâr b. Yâsir bizimle namaz kıldı ve namazı kısa kesti. Namazdan sonra ben dedim ki: “Ey Ebû’l-Yakzân, namazı kısa kestin.” Dedi ki: “Zararı yok ve bundan bana bir şey gelmez. Gerçekten ben Rasûlullah’tan duyduğum dualarla dua ettim. ” Ammâr kalkınca içimizden biri ardına düşüp, “O dualar nedir?” diye sordu. Ammâr da dedi ki

“Allah’ım, gayb ile ilgili ilmin ve halk üzerindeki kudretin hürmetine, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ve ölüm hakkımda hayırlı olduğu zaman emanetini al. Allah’ım, gayb ve şehadette senden haşyet diliyorum. Rıza ve gazap halinde hak söz söyletmeni istiyorum. Fakirlik ve zenginlik halinde ölçülü olmamı nasip etmeni talep ediyorum Tükenmeyen bir nimet ve eksilmeyen bir göz aydınlığı diliyorum. Kazadan sonra rıza hali, ölümden sonra hoş bir geçim ihsan eyle. Vech-i kerimine bakmamı nasip eyle. Zararlı bir belaya girmeden, saptırıcı bir fitneye tutulmadan cemâlini müşahede şevkine eriştir. Allah’ım, bizi iman ziynetiyle süsle. Allah’ım, bizi başkalarını hidayete ulaştıran ve kendileri de hidayette olanlardan eyle.”

(Amin)

Hadis Kaynak: Buhari,Mev’iza,19; Müslim,Zikir,4; Ebû Davud,Cenâiz,9; Tirmizî,Cenâiz,3

Kaynak Kitap: Kuşeyri Risalesi

Namazdan Sonra Okunduğunda Allah cc Dostluğu Kazandıran Dua

2 Yorum

kalbin anahtarı

Bir kimse her namazın ardından şu cümleler ile dua ederse, Allahu Teâlâ onu dostlarından yazar.

Dualar şudur:

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i islah eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’in sıkıntısını gider..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i ve sana inananların tümünü bağışla..

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn / Ebu’l-Leys Semerkandî (r.a)

Yunus Emre’nin (r.a) Duası

2 Yorum

kapıdaki adam ve yunus emre yazısı

Ya Rabbi,

İçinde kıvrandığım aşkın narına artık beni yakma. Rasûlün aşkına, Cibril-i Emin aşkına, aşka kanat açmış her pervanenin aşkına. Ben sana ereyim diye dilencilerden himmet dilenen bir garibim. Başım bu ağır yükün hamline dayanamaz.. Sensiz yola girsem adım atmaya takatim olmaz. Can mülkümde gücüm, kuvvetim sensin. Gönlüm, gözüm, aklım, bedenim ancak seninle karar kılar. Dosta gitmek isteyenin can kanadı açık olur. Sevgili, uğruna kendinden geçeni bir doğana çevirir. Keklikler sürüsüne bir avcı gibi salar ve artık o doğanın pençesinden hiçbir kuş kurtulamaz. Ben senin aşkına talibim. Beni doğanların pençesine takma. Can tenimde her damla kanım sana fedadır. Ama kanımı canıma haram etme. Beni bağışla. İçine düştüğüm çukurdan miski ambere tebdil et. Fani aşkların dikenlerini ayağıma batırma. Beni ahad diyemeyeceğim sıcak kumlara batırma. Halimin acizliğini acizlerin Azze ve Celle’si olan sana arz ettim. Beni cismani duygularla oyalanır vaziyette bırakma. Seni ararım dağda taşta. Gören deli sanır. Kaç zamandır hamallık yaparım sana varayım diye. Sıratın basamaklarına koysam cennete ulaştıracak köprü olurdu sırtımdan geçen dallar. Lakin cennet değil muradım. Ne dermeye adımım var ne ermeye. Cismimden canımdan geçtim, cananı ararım. Kapını aç bana, vurma kilidini, açılmaz eyleme kapını üzerime. Yokuş eyleme vuslatımın yolunu. Beni seninle oyala, kendimle başbaşa bırakma. Bırakma beni Allah’ım..

Kaynak: Aşka Ağlayan Derviş / Mahmut Ulu

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Her Gün Yapılan Kıymetli Duası

171 Yorum

tesbihler

S.A Kardeşlerim,

Aşağıda paylaştığımız dua Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin her gün okunması tavsiye edilen çok kıymetli bir duasıdır. Bilenler için kıymetli bir hazineden farksızdır. Her gün bir kaç dakikanızı ayırıp okumanız halinde etkisi kesintisiz olarak devam eder. İşiniz, gücünüz rast gider..Derslerinde sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de bu dua ile Allah’a yönelmelerini tavsiye ederiz. Yakinen bu olumlu duruma şahit olduğumu belirtmek isterim..Bu duayı abdestli abdestsiz her durumda yapabilirsiniz. Abdestli ve kıbleye dönük olarak yapılan şekli en sevaplısıdır. Ancak yolda, arabada, ayakta iken, otururken, sağ yanınız üzere yatıp dizlerinizi biraz yukarı çekerek, kısacası her durumda okuyabilirsiniz. Bizler bu kıymetli hazineyi bulduk elhamdülillah, siz kıymetli kardeşlerimizle de paylaşalım istedik. Biz anlatılamayacak kadar çok faydasını gördük, Rabbim siz kıymetlilere de nasip eylesin inşallah. Ne kadar anlatsak az gelecek, siz bu duayı yapmaya başlayınız, Allah’ın izniyle ne demek istediğimizi yaşayarak anlayacaksınız..Allah lafzının olduğu yerde duraklayarak dua edebilirsiniz, duanızın makbuliyeti büyük olur. Pek çok kardeşimiz bu dua ile sıkıntılarını Allah’a arz ederek feraha çıktılar..Hem bolca sevap aldılar inşallah, hem de Allah bu dua vesilesiyle O’na yönelmelerinden sebep işlerini lütfeyleyip yoluna koydu. Rabbim sizlerin de dünya ve ahiret her işinizi yoluna koysun, iki dünyanızı hayr ve mamur eylesin.  Amin..Şimdi duamızı yazalım:

1 Fatiha , 3 İhlas suresi okuyunuz. Sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve bu yolda olan bütün kıymetli Evliyaullah  Efendilerimizin ruhuna hediye ediniz. Ardından aşağıda yazılanları sırasıyla okuyunuz.

İLÂHİ ENTE MAKSÛDÎ VE RIZÂKE VE LİKÂKE MATLÛBÎ

***Estağfirullah-Elhamdülillah. (7 kere)

(Sonunda bir defa: el-Azim el-Kerim ellezî lâ ilâhe illâhû el-hayye’l -kayyûm ve etûbü ileyh.)

***Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli Muhammed. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Ve sahbihi ve sellim. )

***Lâ İlâhe İllallah (7 Kere)

(Sonunda bir defa: el-Melikül hakku’l mübîn Muhammedün Rasûlullah sâdikul va’dil emîn.

***ALLAH, ALLAH, ALLAH (11 Kere)

(Sonunda bir defa celle celâlüh)

***Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm KUL HÜVALLAHÜ EHAD. ALLÂHÜ’S-SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Sadakallahü’l-azîm.)

Not: Esmaların adetlerinin istenildiği kadar çoğaltılmasında, azaltılmasında bir sakınca yoktur.

Yeniden 1 Fatiha ve 3 ihlâs-ı Şerif okuyup sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine, annesinin, babasının ve süt annesinin ruhu şeriflerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhu şeriflerine, bütün evliyaların ve ümmet-i Muhammed’in ruhu şeriflerine hediye ediniz.

Allah kabul eylesin..

Ticaret, Hac, Ziyaret Gibi Bir Yolculuğa Çıkanların Okuyacağı Çok Güzel Bir Dua

Yorum bırakın

manzaralı virajlı yol

Bir kimse ticaret, hac, ziyaret gibi bir yolculuğa çıkacağı zaman ve bu çıkışı gerçeklik kazanırsa, kılacağı iki rekat nafile namazdan sonra şöyle bir dua okumalıdır:

Allah’ım, yüzümü şu yana döndürmek istiyorum, ama benim senden başka güveneceğim bir yer yoktur. Senden başka bir ümid dalım da yok. Sana tevekkülden başka bir gücüm de yok. Sana sığınmaktan başka bir yolum da yok. Fazlından başka bir şey de aramıyorum. Senin iyiliğine, rahmetine kendimi atıyorum. Rahatı, senin için güzel kulluk etmekte buluyorum.

İlminde benim için bir geçmiş vardır. Bu işimde benim için sevileni ve sevilmeyeni ancak sen bilirsin.

Allah’ım, kudretinle benim için takdir edilen her belayı benden uzaklaştır. Her sıkıntıyı ve zorluğu benden al.

Benim için rahmetinden bir sığınak aç. Yardımından bir lütuf ver. Korumandan bir zırh ver. Bana tüm afiyetlerden ihsan eyle.

Bu duayı okuduktan sonra yükünü alır, yola koyulur. Yolda giderken şu duayı okur:

Ya Rabbi, senin hükmün benim için gerçekten en güzel bir temennidir. Allah’ım, sakındığımı bildiğin şeyleri benden uzaklaştır. Dinim için, ahretim için bana hayır ver.

Allah’ım, dileğim odur ki, benden sonra aileme, çocuklarıma, akrabama sen kal. Evinden ayrılan müminlerin aile fertlerine bakacak senden daha hayırlısı yoktur. Onların namusunu sen korursun. Her kötülükten sen saklarsın. Onların derdine sen yetişirsin. Her kötülüğü ancak sen onlardan def edersin. Dünyada, ahirette, rıza, sürur kemaline sen erdirirsin.

Vereceğin her şeyde benim için zatına şükür, zatını zikir, zatına ibadet nasip eyle..

Bana o kadar iyilik ver ki; benden razı olasın, razı olduktan sonra beni rahmetinle cennetine koyasın.

Ey merhametlilerin en merhametlisi..(Amin)

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Peygamberimizin (s.a.v) İffet Duası

Yorum bırakın

Papatyalar

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Ya Rabbî, Ben senden dünyam, dinim, ehlim ve malım hakkında iffet dilerim.” (Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel)

Yer Gök Duada..Nur Sûresi..

6 Yorum

buluttan dondurma

Görmez misin, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir..(Nur Sûresi-ayet 41)

Bizlere de doğru duaları bildir, dua etmemize izin ver ve katında en güzel kabullerle kabul eyle ey Rabbim, ya Mucib..AMİN..

Besmelenin Fazileti

14 Yorum

Besmele tezhip

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi va sahbihi ecmain.

Bismillahirrahmanirrahim: Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın ismi ile başlarım.

Peygamber (sav) efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Her kim bir kitap yazarsa besmeleyi onun başına yazsın. Çünkü besmele her kitabın anahtarıdır” buyurur. Besmeleye ait olan bu hadis-i şerifin manası bütün ilahi kitaplara şamil olduğu gibi insanlar tarafından yazılan diğer kitap ve mektuplara da şamildir. O halde müminler bütün işlerinde Besmele’yi kullanmayı ihmal etmemelidirler. Böylece Besmele’den umulan manevi faydalara nail olunsun. Besmele bulunmayan hiçbir işten hayır ve bereket hasıl olmaz. Ondan beklenen manevi menfaatler elde edilmez. Yüce peygamberimiz (sav) başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur: “Besmelesiz başlanan bütün işler bereketsizdir ve sonu yoktur.” Besmelesiz yapılan bir iş ile Huzur-ı İlahiyye’ye varılmaz. Besmelesiz yapılan bir iş Allah’a arz edilmez. Yüce Allah’a arzolunmayan bir iş ise ebterdir. Besmele o kadar kıymetlidir ki, bütün Kur’an surelerinin başına yazılmıştır. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi ise Yasin suresidir. O’nun kalbi “Selamün kavlem-mir-rabbirrahim” ayeti kerimesidir. O’nun kalbi ise besmeledir. O’nun kalbi de B harfinin noktasıdır. İşte Kur’an-ı Kerim’in bütün sırrı bu noktada toplanmıştır. Lafız itibariyle gayet kısa, ifade itibariyle gayet kolay, mana itibariyle derin ve şumullü, belağat itibariyle gayet veciz olan bu mubarek cümlenin her harfi Yüce Allah’ın bir ismi şerifinin anahtarıdır.

Be harfi: el-Basiru ism-i şerifinin anahtarı

Sin harfi: es-Semi’u İsm-i şerifinin anahtarı

Mim harfi: el-Melikü İsm-i şerifinin anahtarı

Elif harfi: Allahu İsm-i şerifinin anahtarı

Lam harfi: el-Latifü İsm-i şerifinin anahtarı

He harfi: el-Hadi İsm-i şerifinin anahtarı

Re harfi: er-Rezzaku İsm-i şerifinin anahtarı

Ha harfi: el-Hakimü İsm-i şerifinin anahtarı

Nun harfi: en-Nur İsm-i şerifinin anahtarıdır.

İşte Besmele okuyan bir mü’min Cenab-ı Hakk’ı bu esmaları ile anmaktadır. Besmeleye devam eden kişi Yüce Allah’ın emanında olur. Denizlerin sakin olması, rüzgarların durması, insanların felaketten kurtulması Besmele-i şerife devamla mümkün olur. Besmeleye devam eden kişinin Mizan’da çok ağır gelen sevabı olur. Cennete dahil olur. Peygamber (sav) Efendimiz, Besmeleye devam edenin; Allah’ın 19 zebani meleğinden emin olacağını, Münker ve Nekir meleklerinin sorularının kolaylaşacağını, kabirden kalktığı zaman yüzünün ziyade beyazlaşacağını ve nurlanacağını, Sırat üzerinde kolaylıkla tanınacağını, Arasat Meydanı’nda mağfiret olunacağını müjdelemiştir. Peygamber (sav) Efendimiz Yüce Allah’a: “Ya Rabb, bu şeref sadece bana mı mahsus”, diye sorduğunda, “Hayır, hem sana hem de ümmetine şamildir”, cevabını almıştır. Hz.Osman (ra) Efendimiz diyor ki: “Ben peygamber (sav)’in şöyle dediğini işittim: “Besmele Yüce Allah’a o kadar yakınlık teşkil eder ki, sanki gözün siyahı ile beyazı gibi” buyurmuştur. Besmele ile amel hususunda mü’minlere beş hüküm emrolunmuştur. Kısaca bunları izah edelim:

1-Vücub: Eti yenen hayvanların kesiminde ve teyemmümde besmele okumak, Kur’an yazılırken her surenin başında (Tevbe suresi hariç), veya herhangi bir ayet yazarken besmele yazmak farzdır.

2-Nedip: Kur’an okumaya başlarken besmele sünnettir.Vacip diyenler de vardır. Namazda Fatiha’dan önce sünnet, Şafiilere göre farz, Malikilere göre menduptur. Abdest, gusül ve her işin başlangıcında besmele sünnettir.

3-İbaha: Günlük işlerimizi yaparken besmele okumak müstehaptır. Elbise ve ayakkabı giyerken veya diğer küçük işlerimizde olduğu gibi…

4-Hürmet: Haram bir işe besmeleyle başlamak haramdır. Zina gibi, adetli kadına yaklaşmak gibi, içki içerken besmele okumak gibi…Eğer helal olduğuna itikat ederek  ve besmeleyi hafife alarak okursa küfre girer.

5-Kerahet: Tütün içerken, necaset mahallinde, şüpheli bir eşyayı alıp vermede besmele okumak mekruhtur.Teyemmüm, eti yenen hayvanı kesmede besmele-i şerif okumak okumak farzdır. Abdest ve diğer işlerimizi görürken besmeleyi okumayı terk edersek,yapmış olduğumuz iş yerine gelmiş sayılmaz. Besmele-i şerifsiz okunan Kur’an bile olsa geçerli değildir. Saidler, Evliyalar sınıfına girmek isteyen, ömrü boyunca dualarının kabul olmasını talep eden, cenneti görmeden, nimetlerinden yemeden, nehirlerinin sularından içmeden bu dünyadan çıkmak istemeyen her mü’mine lazımdır ki, besmele-i şerifeye devam eylesin. Besmeleyi şerifeye ömür boyu devam edenler harikulade hallere ulaşır. Fakat bu halleri muhafaza eylemek lazımdır. Muhakkak devam edenler, O Allah’dan kazançlı bir ticarettedir. Tecrube edenler sahih olarak bulmuşlardır. Buyurulmuştur ki: Besmeleyi şerifeye devam eden günde sekiz yüz defa okursa doğrudan cennete gider. Besmeleyi şerifi yatarken okuyan için melekler sabaha kadar istiğfar ederler. Bütün günahlara kefaret olan Besmeleyi şerif şeması aşağıya çıkarılmıştır. Bu halde devam edenlerin büyük küçük tüm günahları bağışlanır.

 Bismillahirrahmanirrahim     

Bismillahi ya Kerim     Bismillahi ya Hannan

Bismillahi ya Mennan  Bismillahi  ya Kahhar

Bismillahi ya Settar      Bismillahi ya Ğaffar

Bismillahi ya Aziz        Bismillahi ya Evvel

Bismillahi ya Ahir        Bismillahi ya Rahman

Bismillahi ya Rahim     Bismillahi ya Rabb

Bismillahi ya Allah (cc).  Bismillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim. Ve’l hamdü lillahi rabbi’l-alemin. Allahümme Rabbena Atina fid-dünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azaben-nar.

Önünde “Besmele” bulunan bir dua reddolunmaz. Bismillah; onu söyleyenlerin, bununla Allah’ı zikredenlerin gıdasıdır. Kuvvetliler için izzet ve yükseklik, zayıflar için sığınak ve barınak, sevenler için nur, müştaklar için sevinçtir. Besmele, ruhların rahatı ve bedenlerin kurtuluşudur; kalplerin nuru ,işlerin nizamı, aşıkların zikridir. Bismillah öyle bir kelimedir ki, onunla söyleyenin ağzı temizlenir, kalbi feyz dolar. Besmele, kudret ile rahmet arasını birleştirmiştir. Kudret, itaat edenlerin taatini toplamış; rahmet de günahkarların günahlarını yok etmiştir. Besmele-i şerifeyi çok söylemekle şeytanın hile ve aldatmalarına karşı yardım alınır. Zira Rasulullah (sav) bir kişinin, şeytanın helak olması için beddua ettiğini işitince buyurdu ki: “Böyle deme, zira şeytan kibirlenir ve: “Seni yenmek için elimden geleni yaparım.” der. Sadece euzü Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur.” Tuvaletler şeytanların hazır bulundukları yerlerdir. Tuvalete girdiği zaman insanoğlunun avretleri ile cinnilerin gözleri arasındaki perde, kişinin  “Bismillah” demesidir.

   Kim zevcesiyle münasebette bulunmak isterse cimadan önce şu duayı okumaya devam etsin. Şayet Allah ona bir çocuk takdir ettiyse şeytan o çocuğa zarar veremez:- Bismillahi Allahümme cennibneş-şeytane ve cennibi’ş-şeytane ma razektena (Allah’ın adıyla! Allah’ım bizi şeytandan ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut.)

Her kim evinden çıkarken şu duayı okursa, kendisine: “İhtiyaçların görüldü, korunup gözetildin.” diye mukabele edilir ve şeytan ondan uzaklaşır. Dua şudur: Bismillahi tevekkeltü alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. (Allah’ın adıyla yola çıktım ve Allah’a tevekkül ettim; kudret ve kuvvet ancak Allah iledir.)

Yemeğe başlarken Allahu Teala’nın ismini zikredin. Başta bunu söylemeyi unutursanız, hatırladığınız zaman şöyle deyin: “Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. (Evvelinde ve sonunda Allah’ın ismiyle.)

Cabir (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kapını (gece yatarken) kilitle, Allah’ın ismini an. Şeytan kapalı kapıyı açamaz. Lambanı söndür, Allah’ın ismini an. Kapların üstünü de Allah’ın ismini anarak (yani besmele çekerek) ört. Onu kapsayacak parmak kalınlığında bir çöple dahi olsa.

Ata, Cabir b. Abdullah’ın şöyle dediğini anlattı: “Bismillahirrahmanirrahim” ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman; bulut doğu tarafına çekildi, rüzgarın sertliği durdu. Denizler coştu. Hayvanat kulak verip o sesi dinlemeye başladı. Şeytan semadan atılarak kovuldu. Aziz Celil Allah (cc) şu şekilde izzeti üzerine yemin etti: “Adı hangi hastaya okunacak olsa ona şifa verecek. Adı ne üzerine okunsa, o şeyde uğur bereket olacak. Bir kimse Besmele okursa, o cennete girecek.” Abdullah b. Mesud (ra) şöyle dedi: “Bir kimse on dokuz cehennem zebanisinin şerrinden korunmak istiyorsa Besmele okusun. Yani Bismillahirrahmanirrahim desin. Besmelenin harfleri on dokuz tanedir. Allahu Teala her harfinden, o kişi için cehennem zebanilerine karşı bir kalkan yaratır.” Rasulullah (sav) Efendimiz buyurdular ki: “Bir kimse Allah’a saygı düşüncesi ile üzerinde “Bismillahirrahmanirrahim” yazan bir kağıdı kirlenmemesi için yerden kaldırırsa, Allah katında sıddıklardan yazılır. Anne babasının azabı hafifler. İstese anne babası müşriklerden olsun.” Şöyle anlatıldı: İblis’in şu üç yerde ağlayıp sızladığı gibi hiçbir yerde ağlayıp sızladığı ve her şeyden mahrum kaldığı görülmemiştir:

– Kendisi lanete uğrayıp da semada melekler aleminden atıldığı zaman.

Rasulullah (sav) Efendimiz dünyaya şeref verdikleri zaman.

Başında “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti bulunan “Fatiha” suresi nazil olduğu zaman.

Hangi mü’min Besmeleyi okursa cennet onun için dile gelir ve şöyle der: “Emret hazırım. Allahım Bismillahirrahmanirrahim ayet-i kerimesi hakkına bu kulunu bana yolla.” Bir kimseyi cennet kendisine çağırırsa, o kimse için cennete girmek vacip olur. Rasulullah (sav) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Başında “Bismillahirrahmanirrahim” ayet-i kerimesi bulunan bir dua geri çevrilmez.” Yine buyurdular ki: “Ümmetim kıyamet günü geldikleri zaman, dillerinde “Bismillahirrahmanirrahim” ayet-i kerimesi olacaktır. Terazide onların iyilikleri ağır gelecektir. Bunu gören diğer ümmetler soracaklar: Muhammed ümmetinin iyilik gözlerinin ağır gelmesine sebep nedir? Peygamberler ümmetlerine şöyle diyecekler: Muhammed ümmetinin sözlerinin başında, Yüce Allah’ın isimlerinden üç isim vardır.(Bismillahirrahmanirrahim=Allah-Rahman-Rahim). Besmele terazinin bir gözüne konsa, tüm halkın günahları da diğer gözüne konsa, Besmele hürmetine iyilik tarafı ağır basar.  

İkrime (ra) şöyle anlattı: “Allahu Teala’nın ilk yarattığı levh ve kalemdir. Allahu Teala kıyamete kadar olacak işleri levh üzerine yazması için  kaleme emretti. Onun levh üzerine yazdığı ilk şey ise: Bismillahirrahmanirrahim’dir. Allahu Teala, bu ayeti okudukları süre; kullarına bir güvence eyledi. Bu yedi sema ehlinin okuduğudur. Mecid Zat’ın perdedarları, kerrubiyyin melekleri, saf saf duran melekler, tesbih okuyan melekler hep bunu okurlar. Bu ayet-i kerime ilk olarak Adem aleyhisselama nazil oldu. Kendisi bunu okudu ve şöyle dedi: “Zürriyetim bunu okumaya devam ettiği müddetçe azaptan emin olur.” Son olarak bu ayet-i kerimeyi Allahu Teala (cc), Rasulullah (sav) Efendimize yolladı. Rasulullah (sav) Efendimize bu ayet-i kerimeyi, Fatiha suresinde gönderdi. Allahu Teala (cc) bu ayet-i kerimeyi, her hastalığa şifa olarak göndermiştir. Yapılan her ilaçta da bu ayet-i kerime bir yardımcıdır. Allahu Teala (cc), bu ayet-i kerimeyi cehenneme karşı bir kalkan kılmıştır. Bu ayet-i kerimeyi okumaya devam edenler:

*Yere batmaktan,

*Çirkinleşmelerden,

*İftiradan emin olurlar.

 KAYNAKLAR:

Günyet’üt Talibin

Miftahu’l-İrşad

Gönül İncileri Dualar

Miftahu’t-TevhidVe’t-Takva (Hadisler)

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: