Peygamber (s.a.v) Efendimizin Dilinden Dua

Yorum bırakın

mavi kupadaki gül

Peygamberimiz (s.a.v), zaman zaman dualarında şöyle derdi:

“Allah’ım! Her kim ki beni severse, ona iffet ve kanaat ver. Kim de bana düşmanlık ederse, onun da mallarını ve çocuklarını çoğalt.”

Helalinden kazanılan ve Allah yolunda harcanan mallarla salih evlatlar, kişi için hiçbir zaman musibet olmaz. Bilakis, ilahi bir rahmet olurlar.

Kaynak: Müzekki’n -Nüfûs

Reklamlar

Yunus(a.s)Zamanında İbadetiyle Allah’a En Yakın Olan Kulun Duası

Yorum bırakın

fincanda kırmızı gül

Yunus (a.s), Cebrâil (a.s)’a:

“Ey Cebrâil! Bana bu zamanda ibadetiyle Allah’a en yakın olan kulu göster” dedi. O da Yunus (a.s)’a elleri ve ayakları cüzzam hastalığı sebebi ile kesilmiş, burnu ve kulakları dökülmüş bir kimseyi gösterdi. Cüzzamlı o hali ile Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz etmekte idi:

– “Allah’ım! Bana sıhhat verdin, hem de arkasından hastalık..Benim maksadım bunlarla ilgilenmek değildir. Biliyorum, Sen benim için gerekli olanı yaparsın. Allah’ım! Benim maksadım Sen’den başkası değildir. Ey vuslatı engin ve iyiliği nihayetsiz olan Allah’ım! Beni de vuslatına erdirdiklerinden eyle.” (Amin)

Kaynak: Ruh’ul Ârifîn

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Öğrettiği Kıymetli Bir Dua

Yorum bırakın

kavanozdaki gül

Atâ b. Sâib babasından rivayet etmiş:

“Ammâr b. Yâsir bizimle namaz kıldı ve namazı kısa kesti. Namazdan sonra ben dedim ki: “Ey Ebû’l-Yakzân, namazı kısa kestin.” Dedi ki: “Zararı yok ve bundan bana bir şey gelmez. Gerçekten ben Rasûlullah’tan duyduğum dualarla dua ettim. ” Ammâr kalkınca içimizden biri ardına düşüp, “O dualar nedir?” diye sordu. Ammâr da dedi ki

“Allah’ım, gayb ile ilgili ilmin ve halk üzerindeki kudretin hürmetine, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ve ölüm hakkımda hayırlı olduğu zaman emanetini al. Allah’ım, gayb ve şehadette senden haşyet diliyorum. Rıza ve gazap halinde hak söz söyletmeni istiyorum. Fakirlik ve zenginlik halinde ölçülü olmamı nasip etmeni talep ediyorum Tükenmeyen bir nimet ve eksilmeyen bir göz aydınlığı diliyorum. Kazadan sonra rıza hali, ölümden sonra hoş bir geçim ihsan eyle. Vech-i kerimine bakmamı nasip eyle. Zararlı bir belaya girmeden, saptırıcı bir fitneye tutulmadan cemâlini müşahede şevkine eriştir. Allah’ım, bizi iman ziynetiyle süsle. Allah’ım, bizi başkalarını hidayete ulaştıran ve kendileri de hidayette olanlardan eyle.”

(Amin)

Hadis Kaynak: Buhari,Mev’iza,19; Müslim,Zikir,4; Ebû Davud,Cenâiz,9; Tirmizî,Cenâiz,3

Kaynak Kitap: Kuşeyri Risalesi

Namazdan Sonra Okunduğunda Allah cc Dostluğu Kazandıran Dua

2 Yorum

kalbin anahtarı

Bir kimse her namazın ardından şu cümleler ile dua ederse, Allahu Teâlâ onu dostlarından yazar.

Dualar şudur:

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i islah eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’in sıkıntısını gider..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i ve sana inananların tümünü bağışla..

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn / Ebu’l-Leys Semerkandî (r.a)

Yunus Emre’nin (r.a) Duası

2 Yorum

kapıdaki adam ve yunus emre yazısı

Ya Rabbi,

İçinde kıvrandığım aşkın narına artık beni yakma. Rasûlün aşkına, Cibril-i Emin aşkına, aşka kanat açmış her pervanenin aşkına. Ben sana ereyim diye dilencilerden himmet dilenen bir garibim. Başım bu ağır yükün hamline dayanamaz.. Sensiz yola girsem adım atmaya takatim olmaz. Can mülkümde gücüm, kuvvetim sensin. Gönlüm, gözüm, aklım, bedenim ancak seninle karar kılar. Dosta gitmek isteyenin can kanadı açık olur. Sevgili, uğruna kendinden geçeni bir doğana çevirir. Keklikler sürüsüne bir avcı gibi salar ve artık o doğanın pençesinden hiçbir kuş kurtulamaz. Ben senin aşkına talibim. Beni doğanların pençesine takma. Can tenimde her damla kanım sana fedadır. Ama kanımı canıma haram etme. Beni bağışla. İçine düştüğüm çukurdan miski ambere tebdil et. Fani aşkların dikenlerini ayağıma batırma. Beni ahad diyemeyeceğim sıcak kumlara batırma. Halimin acizliğini acizlerin Azze ve Celle’si olan sana arz ettim. Beni cismani duygularla oyalanır vaziyette bırakma. Seni ararım dağda taşta. Gören deli sanır. Kaç zamandır hamallık yaparım sana varayım diye. Sıratın basamaklarına koysam cennete ulaştıracak köprü olurdu sırtımdan geçen dallar. Lakin cennet değil muradım. Ne dermeye adımım var ne ermeye. Cismimden canımdan geçtim, cananı ararım. Kapını aç bana, vurma kilidini, açılmaz eyleme kapını üzerime. Yokuş eyleme vuslatımın yolunu. Beni seninle oyala, kendimle başbaşa bırakma. Bırakma beni Allah’ım..

Kaynak: Aşka Ağlayan Derviş / Mahmut Ulu

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: