Peygamber (s.a.v) Efendimizin Dilinden Dua

Yorum bırakın

mavi kupadaki gül

Peygamberimiz (s.a.v), zaman zaman dualarında şöyle derdi:

“Allah’ım! Her kim ki beni severse, ona iffet ve kanaat ver. Kim de bana düşmanlık ederse, onun da mallarını ve çocuklarını çoğalt.”

Helalinden kazanılan ve Allah yolunda harcanan mallarla salih evlatlar, kişi için hiçbir zaman musibet olmaz. Bilakis, ilahi bir rahmet olurlar.

Kaynak: Müzekki’n -Nüfûs

Reklamlar

Yunus(a.s)Zamanında İbadetiyle Allah’a En Yakın Olan Kulun Duası

Yorum bırakın

fincanda kırmızı gül

Yunus (a.s), Cebrâil (a.s)’a:

“Ey Cebrâil! Bana bu zamanda ibadetiyle Allah’a en yakın olan kulu göster” dedi. O da Yunus (a.s)’a elleri ve ayakları cüzzam hastalığı sebebi ile kesilmiş, burnu ve kulakları dökülmüş bir kimseyi gösterdi. Cüzzamlı o hali ile Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz etmekte idi:

– “Allah’ım! Bana sıhhat verdin, hem de arkasından hastalık..Benim maksadım bunlarla ilgilenmek değildir. Biliyorum, Sen benim için gerekli olanı yaparsın. Allah’ım! Benim maksadım Sen’den başkası değildir. Ey vuslatı engin ve iyiliği nihayetsiz olan Allah’ım! Beni de vuslatına erdirdiklerinden eyle.” (Amin)

Kaynak: Ruh’ul Ârifîn

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Öğrettiği Kıymetli Bir Dua

Yorum bırakın

kavanozdaki gül

Atâ b. Sâib babasından rivayet etmiş:

“Ammâr b. Yâsir bizimle namaz kıldı ve namazı kısa kesti. Namazdan sonra ben dedim ki: “Ey Ebû’l-Yakzân, namazı kısa kestin.” Dedi ki: “Zararı yok ve bundan bana bir şey gelmez. Gerçekten ben Rasûlullah’tan duyduğum dualarla dua ettim. ” Ammâr kalkınca içimizden biri ardına düşüp, “O dualar nedir?” diye sordu. Ammâr da dedi ki

“Allah’ım, gayb ile ilgili ilmin ve halk üzerindeki kudretin hürmetine, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ve ölüm hakkımda hayırlı olduğu zaman emanetini al. Allah’ım, gayb ve şehadette senden haşyet diliyorum. Rıza ve gazap halinde hak söz söyletmeni istiyorum. Fakirlik ve zenginlik halinde ölçülü olmamı nasip etmeni talep ediyorum Tükenmeyen bir nimet ve eksilmeyen bir göz aydınlığı diliyorum. Kazadan sonra rıza hali, ölümden sonra hoş bir geçim ihsan eyle. Vech-i kerimine bakmamı nasip eyle. Zararlı bir belaya girmeden, saptırıcı bir fitneye tutulmadan cemâlini müşahede şevkine eriştir. Allah’ım, bizi iman ziynetiyle süsle. Allah’ım, bizi başkalarını hidayete ulaştıran ve kendileri de hidayette olanlardan eyle.”

(Amin)

Hadis Kaynak: Buhari,Mev’iza,19; Müslim,Zikir,4; Ebû Davud,Cenâiz,9; Tirmizî,Cenâiz,3

Kaynak Kitap: Kuşeyri Risalesi

Namazdan Sonra Okunduğunda Allah cc Dostluğu Kazandıran Dua

2 Yorum

kalbin anahtarı

Bir kimse her namazın ardından şu cümleler ile dua ederse, Allahu Teâlâ onu dostlarından yazar.

Dualar şudur:

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i islah eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’in sıkıntısını gider..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i ve sana inananların tümünü bağışla..

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn / Ebu’l-Leys Semerkandî (r.a)

Yunus Emre’nin (r.a) Duası

2 Yorum

kapıdaki adam ve yunus emre yazısı

Ya Rabbi,

İçinde kıvrandığım aşkın narına artık beni yakma. Rasûlün aşkına, Cibril-i Emin aşkına, aşka kanat açmış her pervanenin aşkına. Ben sana ereyim diye dilencilerden himmet dilenen bir garibim. Başım bu ağır yükün hamline dayanamaz.. Sensiz yola girsem adım atmaya takatim olmaz. Can mülkümde gücüm, kuvvetim sensin. Gönlüm, gözüm, aklım, bedenim ancak seninle karar kılar. Dosta gitmek isteyenin can kanadı açık olur. Sevgili, uğruna kendinden geçeni bir doğana çevirir. Keklikler sürüsüne bir avcı gibi salar ve artık o doğanın pençesinden hiçbir kuş kurtulamaz. Ben senin aşkına talibim. Beni doğanların pençesine takma. Can tenimde her damla kanım sana fedadır. Ama kanımı canıma haram etme. Beni bağışla. İçine düştüğüm çukurdan miski ambere tebdil et. Fani aşkların dikenlerini ayağıma batırma. Beni ahad diyemeyeceğim sıcak kumlara batırma. Halimin acizliğini acizlerin Azze ve Celle’si olan sana arz ettim. Beni cismani duygularla oyalanır vaziyette bırakma. Seni ararım dağda taşta. Gören deli sanır. Kaç zamandır hamallık yaparım sana varayım diye. Sıratın basamaklarına koysam cennete ulaştıracak köprü olurdu sırtımdan geçen dallar. Lakin cennet değil muradım. Ne dermeye adımım var ne ermeye. Cismimden canımdan geçtim, cananı ararım. Kapını aç bana, vurma kilidini, açılmaz eyleme kapını üzerime. Yokuş eyleme vuslatımın yolunu. Beni seninle oyala, kendimle başbaşa bırakma. Bırakma beni Allah’ım..

Kaynak: Aşka Ağlayan Derviş / Mahmut Ulu

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Her Gün Yapılan Kıymetli Duası

167 Yorum

tesbihler

S.A Kardeşlerim,

Aşağıda paylaştığımız dua Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin her gün okunması tavsiye edilen çok kıymetli bir duasıdır. Bilenler için kıymetli bir hazineden farksızdır. Her gün bir kaç dakikanızı ayırıp okumanız halinde etkisi kesintisiz olarak devam eder. İşiniz, gücünüz rast gider..Derslerinde sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de bu dua ile Allah’a yönelmelerini tavsiye ederiz. Yakinen bu olumlu duruma şahit olduğumu belirtmek isterim..Bu duayı abdestli abdestsiz her durumda yapabilirsiniz. Abdestli ve kıbleye dönük olarak yapılan şekli en sevaplısıdır. Ancak yolda, arabada, ayakta iken, otururken, sağ yanınız üzere yatıp dizlerinizi biraz yukarı çekerek, kısacası her durumda okuyabilirsiniz. Bizler bu kıymetli hazineyi bulduk elhamdülillah, siz kıymetli kardeşlerimizle de paylaşalım istedik. Biz anlatılamayacak kadar çok faydasını gördük, Rabbim siz kıymetlilere de nasip eylesin inşallah. Ne kadar anlatsak az gelecek, siz bu duayı yapmaya başlayınız, Allah’ın izniyle ne demek istediğimizi yaşayarak anlayacaksınız..Allah lafzının olduğu yerde duraklayarak dua edebilirsiniz, duanızın makbuliyeti büyük olur. Pek çok kardeşimiz bu dua ile sıkıntılarını Allah’a arz ederek feraha çıktılar..Hem bolca sevap aldılar inşallah, hem de Allah bu dua vesilesiyle O’na yönelmelerinden sebep işlerini lütfeyleyip yoluna koydu. Rabbim sizlerin de dünya ve ahiret her işinizi yoluna koysun, iki dünyanızı hayr ve mamur eylesin.  Amin..Şimdi duamızı yazalım:

1 Fatiha , 3 İhlas suresi okuyunuz. Sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve bu yolda olan bütün kıymetli Evliyaullah  Efendilerimizin ruhuna hediye ediniz. Ardından aşağıda yazılanları sırasıyla okuyunuz.

İLÂHİ ENTE MAKSÛDÎ VE RIZÂKE VE LİKÂKE MATLÛBÎ

***Estağfirullah-Elhamdülillah. (7 kere)

(Sonunda bir defa: el-Azim el-Kerim ellezî lâ ilâhe illâhû el-hayye’l -kayyûm ve etûbü ileyh.)

***Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli Muhammed. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Ve sahbihi ve sellim. )

***Lâ İlâhe İllallah (7 Kere)

(Sonunda bir defa: el-Melikül hakku’l mübîn Muhammedün Rasûlullah sâdikul va’dil emîn.

***ALLAH, ALLAH, ALLAH (11 Kere)

(Sonunda bir defa celle celâlüh)

***Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm KUL HÜVALLAHÜ EHAD. ALLÂHÜ’S-SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Sadakallahü’l-azîm.)

Not: Esmaların adetlerinin istenildiği kadar çoğaltılmasında, azaltılmasında bir sakınca yoktur.

Yeniden 1 Fatiha ve 3 ihlâs-ı Şerif okuyup sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine, annesinin, babasının ve süt annesinin ruhu şeriflerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhu şeriflerine, bütün evliyaların ve ümmet-i Muhammed’in ruhu şeriflerine hediye ediniz.

Allah kabul eylesin..

Sanal Yasin Duasına Buyurun..

2 Yorum

(Kur’an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir). Herşeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne Yücedir. Siz O’na döndürüleceksiniz.

Selamlar arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen hafta 41 Yasin-i Şerif okuyoruz sizleride bekliyoruz katılırmısınız? (Tıklayıp grblrsnz) diye bir etkinlik başlatmıştım çekinerekte olsa,nasıl tepki alacağını bilememiştim,hatta katılım olurmu onu bile bilmiyordum ama sorun olmazdı,kendim okurdum hepsini kimse okumasaydı :)Ve bu etkinliği kimseye haber vermedim,gidip yorum yazmadım böyle bir şey var okurmusun diye,çünkü bu işlerde kimin nasibi,kısmeti varsa o gelip bulacak diye bildiğimden,ben çok beklemeden gören arkadaşlarımız gelip ilgi gösterdiler sağolsunlar,en çokta Gül abla okudu Allah razı olsun,bir haftada sayımız tamamlandı ve ben bugün elimden geldiğince,dilim döndüğünce,birazını kendim,birazını netten alarak okuduğumuz Yasin-i Şerif’lerin bağışlama duasını paylaşacağım…Allah kabul etsin inşallah,Allah hepinizden razı olsun…Buyrunuz… Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Yâ Rabbi! Bu ana gelinceye kadar bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, ayağımızdan ve elimizden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarımıza tevbe ettik, pişman olduk. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim olduk, pişmanlık duyduk. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettik.Sen bu tevbemizi kabul eyle. Nefsimize uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmemize imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyoruz ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm,(s.a.v)dir. bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğimiz kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandık, iman ettik, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettik, dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ediyoruz ve yine iman ve ikrar ediyoruz ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır(s.a.v) “Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû» ve Resûlüh.” Allahım… Ya rabbim… Sana karşı samimi olabilmeyi nasip et… Seni daha fazla sevebilmeyi nasip et… Senin yoluna, malımızı, canımızı ve değer verdiğimiz her şeyi harcayabilmeyi nasip et… Senin rızanı kazanabilmeyi umut ediyoruz… Sana layık bir kul olabilmeyi nasip et… Bizleri Sabırlılardan kıl, Bizleri Güzel Ahlaklılardan kıl, Bizleri İslama hizmet edenlerden kıl ya Rabbim… Peygamberimiz (S.A.V)’e layık bir ümmet olabilmeyi nasip et… Onun hayatını, hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip et… Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden… Bizlere bu dünyada da, ahirette de; Sağlık, mutluluk, afiyet, iyilik ve güzellikler nasip et… Dünya üzerindeki birçok bölgede sıkıntı çeken tüm müslümanlara yardımcı ol… Onlara yardımcı olabilmeyi, onların dertleri ile dertlenebilmeyi nasip et… Büyük peygamberlerin, Alim zatların yüzü suyu hürmetine, Mübarek günlerin, kandil gecelerinin yüzü suyu hürmetine… “Peygamber efendimiz (S.A.V)’in hürmetine

Dualarımızı, ibadetlerimizi, tövbelerimizi,okuduğumuz YASİN-İ ŞERİF’leri kabul et ve bizi affeyle…eksiklerimiz,hatalarımız olduysa onlarıda bağışla…
Cehennem azabını bizlere gösterme ya Rabbi…

Ölmüşlerimize de rahmet eyle,onların da günahlarını affeyle…” “Okuduğumuz YASİN-İ ŞERİF’lerden hasıl olacak sevabı, önce Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ve Ashabının,sonra okuyan arkadaşlarımızın ve onların ahirete göç eden akrabalarının,eş,dost ve tanıdıklarının,ruhaniyetleri için,kendilerinin her ne muratları varsa onların kabulü için ve diğer blogger arkadaşlarımızın dualarının kabulu ve ahiret alemine göç eden yakınları için bağışlıyoruz,hediye ediyoruz sen kabul et Ya Rabbim…” Biz yalnız sana kulluk eder, Yalnız senden yardım dileriz… Bizim başka ilahımız yok, Bizleri rahmetinden geri çevirme ya rabbi… Senin herşeye gücün yeter! Amin. Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesifuun, ve selamun alel murselin, velhamdu lillahi rabbil alemiin. El fatiha… “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” Okuyanlar:(Birincisin,neslinnce, ülkü,şerife,yolcu,hobibox,kpsszede,marifetane(elif hatice),gül,melisa,gülayce,ihyaca )Allah kabul etsin arkadaşlar….Amin. Şimdi bende müsaadenizle bundan sonra daha fazla okumak için ve farklı çevrelerde duyurmak için Ülkü ve Gül ablama bu etkinliği hediye ediyorum,sizler sayfalarınızda duyurup yayınlarsanız eminim daha fazla kişiye ulaşacağız,sevgili İhyaca zaten sayfasında duyurarak destek olmuştu bu hayırlı etkinliğimize,onada çok teşekkürler…

Yazının orjinalini okumak için burayı tıklayabilirsiniz..

Ticaret, Hac, Ziyaret Gibi Bir Yolculuğa Çıkanların Okuyacağı Çok Güzel Bir Dua

Yorum bırakın

manzaralı virajlı yol

Bir kimse ticaret, hac, ziyaret gibi bir yolculuğa çıkacağı zaman ve bu çıkışı gerçeklik kazanırsa, kılacağı iki rekat nafile namazdan sonra şöyle bir dua okumalıdır:

Allah’ım, yüzümü şu yana döndürmek istiyorum, ama benim senden başka güveneceğim bir yer yoktur. Senden başka bir ümid dalım da yok. Sana tevekkülden başka bir gücüm de yok. Sana sığınmaktan başka bir yolum da yok. Fazlından başka bir şey de aramıyorum. Senin iyiliğine, rahmetine kendimi atıyorum. Rahatı, senin için güzel kulluk etmekte buluyorum.

İlminde benim için bir geçmiş vardır. Bu işimde benim için sevileni ve sevilmeyeni ancak sen bilirsin.

Allah’ım, kudretinle benim için takdir edilen her belayı benden uzaklaştır. Her sıkıntıyı ve zorluğu benden al.

Benim için rahmetinden bir sığınak aç. Yardımından bir lütuf ver. Korumandan bir zırh ver. Bana tüm afiyetlerden ihsan eyle.

Bu duayı okuduktan sonra yükünü alır, yola koyulur. Yolda giderken şu duayı okur:

Ya Rabbi, senin hükmün benim için gerçekten en güzel bir temennidir. Allah’ım, sakındığımı bildiğin şeyleri benden uzaklaştır. Dinim için, ahretim için bana hayır ver.

Allah’ım, dileğim odur ki, benden sonra aileme, çocuklarıma, akrabama sen kal. Evinden ayrılan müminlerin aile fertlerine bakacak senden daha hayırlısı yoktur. Onların namusunu sen korursun. Her kötülükten sen saklarsın. Onların derdine sen yetişirsin. Her kötülüğü ancak sen onlardan def edersin. Dünyada, ahirette, rıza, sürur kemaline sen erdirirsin.

Vereceğin her şeyde benim için zatına şükür, zatını zikir, zatına ibadet nasip eyle..

Bana o kadar iyilik ver ki; benden razı olasın, razı olduktan sonra beni rahmetinle cennetine koyasın.

Ey merhametlilerin en merhametlisi..(Amin)

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Peygamberimizin (s.a.v) İffet Duası

Yorum bırakın

Papatyalar

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Ya Rabbî, Ben senden dünyam, dinim, ehlim ve malım hakkında iffet dilerim.” (Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel)

Yer Gök Duada..Nur Sûresi..

6 Yorum

buluttan dondurma

Görmez misin, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir..(Nur Sûresi-ayet 41)

Bizlere de doğru duaları bildir, dua etmemize izin ver ve katında en güzel kabullerle kabul eyle ey Rabbim, ya Mucib..AMİN..

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: