Nebevi Tavsiyeler – 10

Yorum bırakın

çay ve çiçekler

Ey Ali! Dört özellik bedbahtlık özelliğidir: Göz katılığı, kalp katılığı, uzun emel ve dünya sevgisi! Ey Ali! Dört özellikten seni sakındırırım: Kuvvetli haset, hırs, yalan ve öfke.. Ey Ali! İnsanların en kötüsünün kim olduğunu sana bildireyim mi? “Evet ey Allah’ın peygamberi bildir.” dedim. Hz.. Peygamber “tek başına yolculuk yapan, misafirine cimrilik yapan ve kölesini döven kişidir.” dedi. Ardından ekledi: “Bütün bunlardan daha kötüsünü bildireyim mi?” “Bildir ey Allah’ın peygamberi” dedim. “Bütün bunlardan daha kötüsü kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayan kişidir. ” dedi.

Ey Ali! Cenaze namazı kılarken şöyle de:

“Allah’ım! Bu senin kulun ve kulunun oğludur. Henüz bir şey değilken yaratılıştaki hikmetin ona işlemiştir. O sana misafir gelmiştir, sen onun yerleşeceği en hayırlı menzilsin. Allah’ım! Onun delilini ortaya koy, peygamberine kat, sabit bir sözle onu sabit kıl! O sana muhtaç iken Sen kendisinden müstağnisin. O,  “Allah’tan başka ilah yoktur”  diye kelime-i şehadet getirirdi. Onu bağışla, merhamet eyle, sevabından mahrum lıkma, bizi ondan sonra fitneye düşürme. Allah’ım! Temiz birisiyse temizliğini arttır, hatalıysa günahlarını bağışla.”

Ey Ali! Bir kadının cenaze namazını kılınca şöyle dua et:

Allah’ım! Sen onu yarattın, onu sevdin, onun sahibisin, gizlisini ve açığını bilensin. Biz şefaatçi ve duacı olarak sana geldik. Bu kadını bağışla, merhamet et, ecrinden mahrum bırakma. Bizi onun ardından fitneye düşürme.

Çocuğun namazını kılınca şöyle dua et:

Allah’ım! Onu anne ve babasının takipçisi yap. O ikisine sabır ver, çocuğu onların öncüsü kıl, onlara nur ver. Bu çocuğu onlar için nur kıl, anne-babasını cennete koy, onları çocuğun ecrinden mahrum bırakma.

Ey Ali! Abdest alırken şöyle de:

Allah’ım! Abdesti tam almayı, mağfiretini tam elde etmeyi diliyorum.

Ey Ali! Mümin kul kırk seneyi yaşadığında, Allah onu üç beladan emin kılar: Delirme, cüzzam ve abraş hastalığı. Altmışa geldiğinde, ahirete yüzü dönmüştür artık. Altmıştan sonra Allah ona sevdiği işlerde kendisine yönelmeyi nasip eder. Yetmişe geldiğinde, gök ehli ile yeryüzündeki salihler onu severler. Seksene geldiğinde iyilikleri yazılır, günahları silinir. Doksana geldiğinde, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Yüz yaşına geldiğinde, onun adı gökte “Allah’ın yerdeki esiri” diye yazılır.

Ey Ali! Tavsiyemi dinle, sen Hak üzeresin, Hak da seninle beraberdir.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 9

Yorum bırakın

iki gül

Ey Ali! Kimsenin gıybetini yapma, gıybet oruçlunun orucunu bozar. İnsanların dedikodusunu yapan kişi kıyamette onların etini yer.

Ey Ali! Laf taşıyıcı olmaktan sakın. Laf taşıyıcılar cennete giremez.

Ey Ali! Allah adına yalan veya doğru yemin etme. Yeminlerinizi Allah’ın karşısına koymayınız. Allah yalan yere kendi üzerine yemin edene merhamet etmez, onu temize çıkarmaz.

Ey Ali! Dilini tut, dilini hayra alıştır. Kıyamet günü kul en çok dilinden azap görür.

Ey Ali! İsrarcı olmaktan sakın, israrcılık pişmanlık getirir.

Ey Ali! Hırslı olmaktan sakın, hırs babam (Hz. Adem’i) cennetten çıkarmıştır.

Ey Ali! Hasetten sakın, haset ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.

Ey Ali! İnsanları güldürmek üzere yalan söyleyene yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun!

Ey Ali! Misvak kullanman gerekir; misvak ağzı temizlerken Rabbinin rızasını kazandırır, dişleri parlatır. Dişlerini temizlerken parmaklarını kullanarak temizlemelisin. Meleklere en nahoş gelen şey bir kulun ağzında yemek görmektir.

Hz Ali (k.v) şöyle demiştir: “Ey Allah’ın peygamberi, “Âdem Rabbinden kelimeler alıp tevbe etti” ayetinde kastedilen nedir? O kelimeler nelerdir?”

Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle demiştir:

“Allah Adem’i Hint toprağına, Havva’yı Cidde’ye, yılanı İsfahan’a, İblisi Bisan’a indirdi. Cennette yılan ve tavustan daha güzel bir şey yoktu. Yılanın üzerinde katırda olduğu gibi çizgiler vardı. İblis onun arasına girdiğinde Adem’i kandırmış, aldatmış, Allah da yılana gazap etmiş, güzelliğini kendisinden alarak şöyle demiştir: 

“Senin rızkını topraktan vereceğim! Karnın üzerinde toprak üzerinde yürüyeceksin. Sana merhamet edene Allah merhamet etmeyecektir.”

Allah tavus kuşuna da gazap etmiş, iblisin ağaca gitmesine kılavuzluk ettiği için ayaklarını mesh etmiştir. Adem yüz sene başını göğe kaldırmaksızın hatasına ağlayarak kalmıştır. Bu esnada mahzun bir şekilde oturmaktaydı. Allah, Cebrail’i kendisine göndererek şöyle demiştir: “Ey Adem! Allah sana selam ediyor ve sana şöyle diyor: “Seni elimle yaratıp ruhumu üflemedim mi? Meleklerim sana secde etmedi mi? Seni kulum Havva ile nikahlamadım mı? Bu ağlama da nedir öyle?” Adem şöyle cevap vermiş: “Ey Cebrail! Beni ağlamaktan uzak tutacak nedir ki? Ben Rabbime komşuluktan uzaklaştırıldım.” Cebrail şöyle demiş: “Ey Adem! Şu kelimeleri söylersen Allah günahına mağfiret edip tevbeni kabul eder. ” Hz Adem : “Onlar nelerdir?” diye sorunca, Hz. Peygamber şöyle aktarmıştır:

“Allah’ım! Hz. Muhammed ve O’nun ailesi hakkı için senden isterim. Allah’ım! Seni tenzih ederim, sana hamd ederim. Bir kötülük işledim, nefsime zulmettim, günahları senden başkası bağılşayamaz, sen merhametlilerin en hayırlısısın. Allah’ım! Seni tenzih ederim, senden başka ilah yok! Bir kötülük işledim, kendime zulmettim. Benim tevbemi kabul et çünkü tevbeleri kabul eden ve merhamet eden sensin. Allah’ım! Sana hamd ederim, senden başka ilah yok. Bir kötülük işledim, kendime zulmettim, mağfiret eyle, mağfiret edenlerin en hayırlısısın.” İşte Adem’in kelimeleri bunlardı.

Ey Ali! Ev yılanlarına dokunmanı yasaklarım; yassı ve kuyruğu kesikler hariç! Onlar ilk şeytandır. Yolunda yılan gördüğünde üç kez “yolumdan çık” demeden onu öldürme; dördüncüyü söyledikten sonra öldürebilirsin. Yolda bir yılan gördüğünde onu öldür. Ben cinlere yolda yılan suretinde görünmemeleri şeklinde şart koştum. Kim yılan suretinde görünürse, kendisini ölüme atmış demektir.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 8

Yorum bırakın

yavruağzı gül

Ey Ali! Yeni bir elbise giydiğinde şöyle de: “Allah’ın adıyla, hamd bu elbiseyi bana giydiren ve avret mahallimi örtüp insanlara muhtaç olmaktan kurtaran Allah’a olsun.” Böyle deyince elbise henüz üzerindeyken Allah sana mağfiret eyler.

Ey Ali! Kim yeni bir elbise giyer ve bir yoksulu veya çıplak bir yetimi giydirirse Allah’a komşu olur, Allah ona eman verir, bu elbise üzerinde olduğu sürece onu muhafaza eder. 

Ey Ali! Çarşıya girerken şöyle de: “Allah’ın adıyla, Allah için şahitlik ederim ki, O’ndan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir.” Bunu söyleyince Allah şöyle der: “İnsanlar gafil iken kulum beni zikretti, şahit olun ki kulumu bağışladım.”

 Ey Ali! Allah, sokaklarda ismini zikreden bir kulunu beğenir. O kul mescide girdiğinde şöyle der: “Allah’ın adıyla giriyorum, Allah’ın peygamberinin üzerine salât ve selam olsun. Allah’ım! Bana rahmetinin kapılarını aç.” Çıkarken de şöyle der: “Allah’ın adıyla çıkıyorum, Allah’ın peygamberine salât ve selam olsun. Allah’ım bana ihsanının kapılarını aç.”

Ey Ali! Müezzinin ezan okuduğunu duyduğunda sözlerini tekrarla ki müezzinin aldığı sevap sana yazılsın.

Ey Ali! Abdestini bitirdiğinde şöyle de: “Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Hz. Muhammed de O’nun elçisi ve kuludur. Allah’ım! Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle.” Bu duayı yaptığında annenin seni doğurduğu gündeki gibi günahlarından temizlenmiş olursun, sekiz cennetin kapısı açılır ve “Dilediğinden gir” denilir.

Ey Ali! Yemeğini bitirince şöyle de: “Hamd beni yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah’a mahsustur.” Ey Ali içtiğinde şöyle de: “Hamd, bize suyu içiren Allah’a mahsustur. Allah onu merhametiyle tatlı ve içilebilir bir su kılmış, onu günahlarımız nedeniyle acı ve tuzlu yapmamıştır.” Böyle dua eden biri şakir (şükreden) diye yazılır. 

Ey Ali! Yalan söylemekten uzak dur, yalan yüzü karartır. İnsan yalan söyler, söyler, en sonunda Allah katında yalancı diye yazılır ve isimlendirilir. İnsan doğru söyler, söyler, en sonunda Allah katında dürüst ve doğru sözlü diye isimlendirilir. Hiç kuşkusuz yalan imandan uzaktır. 

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 7

Yorum bırakın

kitaptaki iki gül

Ey Ali! İnsanlara güzel davran. İnsanlara güzel davranmakla gündüz oruç tutan ve gece ibadet edenlerin derecelerine erersin.

Ey Ali! öfkeden sakın, şeytan ademoğluna en çok öfkelendiğinde hâkim olur.

Ey Ali! Mizah ve şakadan sakın, mizah ademoğlunun heybet ve vakarını götürür.

Ey Ali! İhlas suresini oku, İhlas suresi fakirliği ortadan kaldırır.

Faizden uzak dur, faizde altı özellik vardır ki üçü dünyada, üçü ahirette ortaya çıkar: Dünyadakiler; zenginliği yok etmek, yokluğu hızlandırmak ve rızkı yok etmektir. Ahirette olan özellikleri; hesabın kötü olması, Allah’ı öfkelendirmek, cehennemde kalmak veya orada yalnız başına kalmaktır.

Ey Ali! Evine girerken evdekilere selam ver; evdekilere selam vermek evin hayrını arttırır.

Ey Ali! Fakir ve miskinleri sev ki Allah da seni sevsin. Miskinleri (fakirleri) küçümseme, kıyamet günü melekler de seni küçümser.

Ey Ali! Sadaka vermen gerekir, sadaka kötülüğü senden uzaklaştırır.

Ey Ali! Ailenin ihtiyaçlarını cömertçe karşıla ve geçimlerini sağla ki Arş’ın sahibinden korkmana gerek kalmasın.

Ey Ali! Bineğe (veya herhangi bir taşıt aracı) binince şöyle dua et: “Bize ikramda bulunan ve İslam’a ulaştıran Allah’a hamdolsun. O, bize Hz. Muhammed vasıtasıyla hidayet etmiş ve ihsanda bulunmuştur. Bu bineği bize âmâde kılan Allah’a hamdolsun, biz Rabbimize gidenleriz.”

Ey Ali! Allah’tan kork denildiğinde öfkelenme; yoksa Allah kıyamet günü sana kötülük yapar.

Ey Ali! Allah kulunun şöyle demesini sever: “Allah’ım! Bana mağfiret eyle, günahları senden başka kimse bağışlayamaz.” Kul bu sözü söyleyince Allah şöyle der: “Ey meleklerim! Bu kulum günahları benden başka kimsenin bağışlayamayacağını bilmiştir, onu bağışladığıma şahit olun.”

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 6

Yorum bırakın

güller

Ey Ali! Hilal gecesi veya ayın yarısının olduğu gece ailene yaklaşma. Aksi halde (doğacak) çocuğun deliliğe maruz kalır. Hz. Ali şöyle demiştir: “Ey Allah’ın peeygamberi! Niçin öyle olur?” O da şöyle cevap vermiştir: “Çünkü cinler kadınlara en çok ayın ortasında ve hilalin çıktığı gece musallat olurlar. Delilerin gece yarısı ve hilalin çıktığı gece çığlık attıklarını görmez misin?”

Ey Ali! Sana bir sıkıntı geldiğinde şöyle demelisin: “Allah’ım! Muhammed hakkı için ve O’nun ailesinin hakkı için beni kurtarmanı istiyorum.”

Bir şehre girmek istediğinde veya bir köye girmek istediğinde orayı görünce şöyle de: “Allah’ım bu şehrin hayrını ve bu şehir hakkında takdir ettiğin iyilikleri diliyorum. Bu şehrin kötülüğünden ve orada takdir ettiğin kötülüklerden sana sığınırım. Allah’ım! Bu şehrin hayrıyla beni rızıklandır, kötülüklerinden koru. Beni o şehir halkına sevdir, o şehir halkının salihlerini de bize sevdir.”

Ey Ali! Bir yere yerleştiğinde şöyle de: “Allah’ım! Bizi mübarek bir menzile yerleştir. Sen yerleştirenlerin en hayırlısısın.” Böyle dua edersen oranın hayırlı rızkını yersin, kötülüğü ise senden uzaklaşır.

Ey Ali! Mürailikten sakın. Çünkü onun sebebini bilemez, fitnesinden kurtulamazsın.

Ey Ali! Peştamal takmadan hamama girme, çünkü avret mahalline bakan ve bakılan kişi lanetlenmiştir.

Ey Ali! İşaret parmağına ve orta parmağa yüzük takma, bu davranış Lut kavminin fiillerindendir. (Not: Kadınlar istedikleri parmağa yüzük takabilirler, buradaki hitap erkekler içindir.)

Ey Ali! İpekli elbise giyme, ipekli elbise şeytanı çağırır. 

Ey Ali! Rükû veya secdedeyken Kur’an okuma.

Ey Ali! Tartışmaktan uzak dur, tartışmak amelleri ortadan kaldırır.

Ey Ali! Dilenciyi küçümseme, at üzerinde sana gelse bile gücünün yettiğini ver. Sadaka dilencinin eline düşmeden önce Allah’ın eline düşer.

Ey Ali! Sadakayı erken ver, çünkü sadakayla beraber bela bulunmaz. 

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 5

2 Yorum

yeşil yapraklar arasındaki pembe gül

Ey Ali! Ölüyü yıkamak gerekir. Kim bir ölüyü yıkarsa kendisine yetmiş kere mağfiret edilir. Bu mağfiretlerden birisi bütün yaratılmışlara dağıtılsaydı, hepsini kuşatırdı. Hz. Ali bunun üzerine şöyle der: “Ey Allah’ın peygamberi! Bir ölüyü yıkayan kişi ne demelidir?” Hz. Peygamber (s.a.v) de şöyle dedi: “Ey Rahman! Mağfiret eyle. ” Yıkanmayı tamamlayıncaya kadar böyle dua eder.”

Ey Ali! Tek başına yolculuğa çıkma, çünkü şeytan yalnızla beraber, iki kişiden nispeten daha uzaktır. Ey Ali! Bir kişi tek başına yolculuğa çıktığında sapıtır, halbuki üç kişi bir cemaattir. Ey Ali! Yolculuğa çıktığında vadilerde konaklama. Vadiler yılanların ve yırtıcı hayvanların mekanlarıdır. Ey Ali! Üç kişi bir hayvanın üzerine binmesin. Öyle bir durumda en öndeki lanetlenmiştir.

Ey Ali! Kölenin veya cariyenin bir çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan oku ve sol kulağına kamet getir. Böyle yaparsan şeytan çocuğa zarar veremez.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 4

Yorum bırakın

kahve fincanlarındaki güller

Ey Ali! Güneşin altında uzun süre kalma. Güneş altında kalmak hastalığa yol açar, elbiseyi eskitir ve rengini soldurur.

Ey Ali! Yangından güvende kalmanı sağlayacak dua şudur: “Allah’ım! Seni tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur. Sana tevekkül ettim. Yüce Arş’ın sahibisin.”

Ey Ali! Kuruntulardan kurtulmak için şu ayeti okuman gerekir: “Kur’an’ı okuduğunda seninle ahirete inanmayanlar arasında bir perde çekeriz.” Ayetin bu kısmından ” Gerisin geriye kaçarlar.” kısmına kadar okumalısın. (İsra Suresi, ayet 45-46)

Ey Ali! Her türlü kem gözden uzak kalman için şöyle demen gerekir: “Allah neyi dilerse o olur, neyi dilemezse o olmaz. Ben Allah’ın her şeye güç yetirdiğine şahitlik ederim. Allah her şeyi bilgisiyle ihata etmiş (kuşatmış), her şeyi sayıca saymıştır. O’ndan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.”

Ey Ali! Zeytin ye, zeytinyağı kullan. Zeytin yiyen ve yağını kullanana şeytan kırk sabah yaklaşamaz.

Ey Ali! Yemeğe tuzla başla, tuzla bitir. Tuz yetmiş hastalığın ilacıdır ki, onlardan birisi delilik, diğeri cüzzam, ayrıca abraş, boğaz ağrısı, kemik ağrısı, mide ağrısı vardır

Ey Ali! Yemeğe başlarken “Allah’ın adıyla. diye başla, bitirdiğinde “Allah’a hamdolsun” de. Böyle yaparsan muhafaza melekleri sürekli iyiliklerini yazarlar. 

Ey Ali! Ayın başlangıcında hilali gördüğünde üç kere “Allahu Ekber” ve üç kere “Beni yaratan, seni yaratan, senin için menziller belirleyip âlemlere ayet kılan Alllah’a hamdolsun.” de ve ardından şöyle de: “Allah meleklerine karşı seninle övünmüştür. O şöyle der: “Ey meleklerim! Böyle diyen bir kulu cehennemden azat ettim, şahit olunuz.”

Ey Ali! Aynaya bakarken şöyle de: “Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı güzel yap ve beni rızıklandır.”

Ey Ali! Bir aslan görüp başın sıkıntıya girdiğinde üç kere tekbir getir ve şöyle de: “Allah korkup çekindiğim bu hayvandan daha büyük, daha yüce ve daha izzetlidir. Allah’ım! Bu hayvanın kötülüğünden sana sığınırım.” 

Havlayan bir köpek gördüğünde şöyle de: “Ey insanlar ve cinler topluluğu! Göklerin ve yerin çeperlerinden çıkmaya çalışsanız bir sultan olmaksızın oradan çıkamazsınız.” (Rahman suresi, ayet 33)

Ey Ali! Evinden bir ihtiyaç maksadıyla çıktığında, Ayetelkürsi’yi okumalısın. Bu ayeti okumakla ihtiyacın – Allah’ın izniyle – karşılanır.

Ey Ali! Abdest aldığında şöyle demelisin: “Allah’ın adıyla, salât ve selam Hz. Peygamber’in üzerine olsun.”

Ey Ali! Geceleyin az da olsa namaz kıl, seherlerde Allah’a dua eyle, duan reddedilmez. Çünkü Allah şöyle der: “Onlar seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.” (Âl-i İmrân suresi, ayet 17)

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 3

Yorum bırakın

Dört cam şişenin içindeki dört yavruağzı renkli gül

Ey Ali! Yasin suresini çok oku. Yasin suresini okumanın on bereketi vardır: Aç insan okursa doyar, susamış okursa suya kanar, çıplak okursa giyinir, hasta okursa iyileşir, korkak okursa emniyet bulur, hapisteki okursa kurtulur, bekar okursa evlenir, yolcu okursa yolculuğunda ona yardım edilir, malını kaybeden okursa malını bulur. Bunun yanı sıra eceli gelen birinin başında okunursa ölümü kolaylaşır. Sabah vakti Yasin’i okuyan akşama kadar, akşam okuyan da sabaha kadar güvendedir.

Ey Ali! Cuma gecesi Duhan suresini oku ki, mağfirete mazhar olasın.

Ey Ali! Ayetelkürsi’yi her namazın sonunda oku. Onu okursan şükredenlerin kalpleri, peygamberlerin sevabı ve iyilerin ameli amelleri sana verilir.

Ey Ali! Haşr suresini oku. Onu okursan kıyamette her şeyden güvende olarak diriltilirsin.

Ey Ali! Tebarake ve Secde surelerini oku. Bu iki sure seni kıyamette korkularından kurtarır. 

Ey Ali! Yattığında Tebarake suresini oku. Bu sure seni kabir azabından, Münker ile Nekir’in sorularından kurtarır. 

Ey Ali! Abdestliyken İhlas Suresini oku. Onu okursan kıyamette sana şöyle hitap edilir: “Ey Allah’ı öven kişi! Kalk ve cennete gir.”

Ey Ali! Bakara suresini oku. Bu sureyi okumak bereket, okumamak pişmanlıktır. Tembel insanlar uykusuzluk nedeniyle bu sureye güç yetiremez.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 2

Yorum bırakın

pembe güller

Hz. Ali (k.v) der ki: Hz. Peygamber (s.a.v) bana tavsiyede bulunarak şöyle demiştir:

“Ey Ali! Herşeyin bir afeti vardır: Sözün afeti yalan, bilginin afeti unutmak, ibadetin afeti riyakarlık, zarifliğin afeti sululuk, cesaretin afeti taşkınlık, müsamahanın afeti başa kakmak, güzelliğin afeti kendini beğenmek, değerin ve asaletin afeti iftihar, hayanın afeti zayıflık, keremin afeti böbürlenmek, ihsanın afeti cimrilik, cömertliğin afeti israf, ibadetin afeti kibir, dindarlığın afeti hevadır.

Ey Ali! Bir kişi seni yüzüne karşı överse şöyle de: “Allah’ım! Beni söylediklerinden daha hayırlı birisi yap, bilmedikleri işlerimi bağışla, hakkımda söyledikleri hususta beni yargılama.” Böyle yaparsan onların sözlerinden emin olursun.

Ey Ali! Oruçlu akşamladığında orucunu açarken şöyle de: “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, rızkınla iftar ettim.” Böyle dersen o gün – kendi ücretlerinden hiçbir şey eksilmeksizin- oruç tutan herkesin sevabı sana yazılır. Oruç tutan her insanın kabul edilen bir duası vardır. Birinci lokmada şöyle der: “Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla! Ey mağfireti geniş olan Allah, beni bağışla.” İftarda bu duayı okuyana mağfiret edilir. Bilmelisin ki oruç cehennemden koruyan bir kalkandır.

Ey Ali! Güneş’e ve Ay’a yönelme, onlara sırtını dön. Onlara yönelmek hastalık iken onlara sırtını dönmek ilaçtır. 

Hz. Muhammed (s.a.v)

Nebevi Tavsiyeler – 1

Yorum bırakın

camın önündeki masanın üzerindeki saksıda renkli çiçekler

Hz. Ali (k.v) der ki: Hz. Peygamber (s.a.v) bana tavsiyede bulunarak şöyle demiştir:

“Ey Ali! Sana bir tavsiyede bulunacağım. Onu aklında tut, o tavsiyeye uyarsan sürekli hayır ve iyilikte bulunursun.

Ey Ali! Müminin üç alameti vardır: Namaz, oruç ve zekat. 

Tekellüf sahibinin üç alameti vardır: Gördüğünde yağcılık eder, yanında yokken gıybet eder, musibet gelince bela okur.

Zalimin üç alameti vardır: Kendinden aşağı derecedekini zorbalıkla ezer, üzerindekine karşı isyan eder, zulme taraftar olur.

Riyakarın üç alameti vardır: İnsanlar arasındayken dinçtir, tek başına kalınca tembeldir. Bütün işlerinde övünmeyi sever.

Tembellerin üç alameti vardır: İhmal edinceye kadar geciktirir, zayi edinceye kadar ihmal eder, günah işleyinceye kadar zayi eder.

Akıllı şahıs üç yerde tezahür eder: Geçimi için mücadele eder, haram olmayan işlerden hazzını kazanır, günahın peşinde koşmaz.

Ey Ali! Yakînin bir alameti de Allah’ı kızdıracak bir işle kimseyi razı etmemendir. Allah’ın ihsan ettiği bir şeye karşılık kimseyi övmemen gerekir, emretmediği sürece kimseyi kınamaman lazımdır.

Rızkı harisin hırs getirmediği gibi istenmeyenin isteksizliği de rızkı engellemez. Allah rahatlığı, kendi taksimiyle; genişliği yakîne ve rızaya yerleştirmiştir. Buna mukabil üzüntü ve gamı da kendisini kızdıran işlere yerleştirmiştir.

Ey Ali! Bilgisizlikten daha şiddetli fakirlik, akıldan daha cömert mal, kendini beğenmekten daha tehlikeli yalnızlık, istişareden daha güçlü dayanışma yoktur. Yakîn gibi iman, kendini haramdan korumak gibi verâ, güzel ahlak gibi iyilik, tefekkür gibi ibadet yoktur.

Hz. Muhammed (s.a.v)

%d blogcu bunu beğendi: