Sıhhate Kavuşmuş Kalbin Hali / Abdülkadir Geylani (k.s)

Yorum bırakın

bahçe kapısı

Kalp manevi-ahlaki sıhhate kavuştuğu zaman, tıpkı dalları, yaprakları, meyveleri bulunan ve insanlara faydalı olan bir ağaç haline gelir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbâni, syf. 412 / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar

İlla Edep İlla Edep

Yorum bırakın

edep ya hu

Kavuşan ancak hürmet ve tâzimle kavuşmuş, kopanlar ancak hürmet ve tâzimi terkle kopmuştur.

Kaynak: Marifetnâme, syf. 707

Sevilenlerin Durumundaki Farklılık/İbn-i Arabî ks

Yorum bırakın

Ya Rab

“Allah’ın her sevilende başkasına ait olmayan bir tecellisi vardır.”

İbn-i Arabî (k.s)

Kaynak: Fütûhât-ı Mekkiyye , cilt 8, syf.285

Edebin Kaynağı

Yorum bırakın

gizemli gül

Zahirdeki güzel edep, batındaki edebin görüntüsüdür.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Sevenin Bakış Açısı

Yorum bırakın

eldeki çiçek

Seven şöyle der: 

Sevgilinin yaptığı her iş sevimlidir.

Kaynak: Fütûhât-ı Mekkiyye,cilt 8, syf. 257 / Muhyiddin İbni Arabi (k.s)

Hz. Ömer (r.a)’dan: İhsan Ve İyiliğin Şerefi Nedir?

Yorum bırakın

at üzerindeki adam

Her şeyin bir şerefi vardır. İhsan ve iyiliğin şerefi de acele yapılmasıdır..

Hz. Ömer (r.a)

Kaynak: Hak Ve Adalet Güneşi Hz. Ömer, syf.357

İlmin Sadakası Nedir?

Yorum bırakın

taş ev

İlmin sadakası vaaz-u nasihattir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Vuslata Ermenin Sırrı

Yorum bırakın

ötesini bırak

Allah’ın lütfuna bel bağlayanın vuslata ermesi umulur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İbrahim bin Ethem (r.a)’den: Terazide En Ağır Gelen Amel

Yorum bırakın

gül hamalı

İbrahim bin Ethem (r.a) dedi ki:

“Öbür dünyada terazide en ağır gelen amel, burada bedene zor gelen ameldir. İşittiğime göre kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdığı kimseler yanında hesaba çekilir.”

Kaynak: Nübüvvet ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Hz. Ali (k.v)’nin İtaat Hakkında Söyledikleri

Yorum bırakın

ihlas suresi

Hz. Ali (k.v) Efendimiz buyurur ki:

“Allah Rasûlü (s.a.v) bize doğru yolu gösterince hepimiz Hakk Teâlâ’ya itaat ettik. Doğru yolu bulduktan sonra, Allah’a itaat etmeyi ve takva üzere bir hayat sürmeyi gerekli gördük.”

Hz. İmam Ali (k.v) divanı, syf. 48

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Turuk

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: