Çok Konuşan Çok Yanılır

Yorum bırakın

daldaki kuş

Hz. Ömer (ra) şunu söylerdi:

“Çok konuşmayın. Çünkü çok konuşan çok yanılır, çok yanılan çok günah kazanır, çok günah kazanan da cehenneme gider.”

Kaynak: İhyâ’u Ulûmid’dîn / İmam-ı Gazali (ra)

Reklamlar

Sıhhate Kavuşmuş Kalbin Hali / Abdülkadir Geylani (k.s)

Yorum bırakın

bahçe kapısı

Kalp manevi-ahlaki sıhhate kavuştuğu zaman, tıpkı dalları, yaprakları, meyveleri bulunan ve insanlara faydalı olan bir ağaç haline gelir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbâni, syf. 412 / Abdülkadir Geylani (k.s)

İlla Edep İlla Edep

Yorum bırakın

edep ya hu

Kavuşan ancak hürmet ve tâzimle kavuşmuş, kopanlar ancak hürmet ve tâzimi terkle kopmuştur.

Kaynak: Marifetnâme, syf. 707

Sevilenlerin Durumundaki Farklılık/İbn-i Arabî ks

Yorum bırakın

Ya Rab

“Allah’ın her sevilende başkasına ait olmayan bir tecellisi vardır.”

İbn-i Arabî (k.s)

Kaynak: Fütûhât-ı Mekkiyye , cilt 8, syf.285

Edebin Kaynağı

Yorum bırakın

gizemli gül

Zahirdeki güzel edep, batındaki edebin görüntüsüdür.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Sevenin Bakış Açısı

Yorum bırakın

eldeki çiçek

Seven şöyle der: 

Sevgilinin yaptığı her iş sevimlidir.

Kaynak: Fütûhât-ı Mekkiyye,cilt 8, syf. 257 / Muhyiddin İbni Arabi (k.s)

Hz. Ömer (r.a)’dan: İhsan Ve İyiliğin Şerefi Nedir?

Yorum bırakın

at üzerindeki adam

Her şeyin bir şerefi vardır. İhsan ve iyiliğin şerefi de acele yapılmasıdır..

Hz. Ömer (r.a)

Kaynak: Hak Ve Adalet Güneşi Hz. Ömer, syf.357

İlmin Sadakası Nedir?

Yorum bırakın

taş ev

İlmin sadakası vaaz-u nasihattir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Vuslata Ermenin Sırrı

Yorum bırakın

ötesini bırak

Allah’ın lütfuna bel bağlayanın vuslata ermesi umulur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İbrahim bin Ethem (r.a)’den: Terazide En Ağır Gelen Amel

Yorum bırakın

gül hamalı

İbrahim bin Ethem (r.a) dedi ki:

“Öbür dünyada terazide en ağır gelen amel, burada bedene zor gelen ameldir. İşittiğime göre kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdığı kimseler yanında hesaba çekilir.”

Kaynak: Nübüvvet ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: