Kâmil Mürşidin Şânı Hakk’ın Ahlakı İle Ahlaklanmaktır

2 Yorum

kitaplar ve gül

Kamil mürşidin şânı Hakk’ın ahlakı ile ahlaklanmaktır. Yaratıklığın ve insanlığın özelliklerini terk etmek ahlak güzelliğidir. Kusurları bağışlamak, ayıpları örtmek, herkese hoş davranmak, iyilik etmek, yumuşaklık ve şevkat göstermektir. Halkı tabiatlarının karanlığından kurtarmak, ruhları nurlarına çıkarmak için onlara meyil ve muhabbettir. Fakat bu meyil, Allah’a muhabbettir. Onun için bu muhabbet Hak dergahının makbulüdür. Tabiat ehlinde olan meyil ve muhabbet gibi değil, bu sırf esirgeme ve merhamettir; ama diğer  muhabbet nefis için olduğundan yerilmiş, uğursuz, karanlık ve gaflettir.

Bu öyle acayip bir sırdır ki, ancak ona müyesser olur. Onun için bu kamil zahiri bakımdan insanların avam kısmından fark olunmaz. Fakat bâtını bakımından toprağı altına çeviren madde gibidir, eşi bulunmaz.

Kâmil insan hasın hasıdır ki, nurların kaynağı, sırların madeni, iyi insanların rehberi ve hali de ilahi ilim dairesinin kendisidir.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar

Ancak Cahiller Kibirlenir / Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

İstanbu bulutları

Dünyaya talip olma. Dünyalık için öfkelenme. Zira böyle bir hareket kalbini ifsad eder, bozar. Tıpkı bala karıştırılan sirkenin onu bozması gibi.

Vah sana! Dünya sevgisi ile kibri bir arada topladın. Halbuki bunlar öyle iki haslettir ki, kimde bulunurlarsa o iflah bulmaz. Meğer ki onlardan tevbe etmiş ola.

Akl-ı selim sahibi ol. Şöyle bir düşün. Sen kimsin? Nesin? Hangi şeyden yaratıldın? Niçin yaratıldın? Kibirlenme. Zira ancak cahiller kibirlenir. Allah’ı, O’nun resûllerini ve salih kullarını bilmeyenler kibirlenir.

Ey aklı kıt olan kişi! sen kibirlenerek yükselmek istiyorsun. Bu yanlıştır. Tersini yap. Kibirlenme. Bilakis tevazu göster. İşte o zaman isabet eder, gerçekten yükselirsin. Bak, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar:

“Kim ki Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse onu da alçaltır.”

Ahirete razı olan, dünyaya lâyık olur. Aza razı olana çok gelir. Alçakgönüllülüğe razı olana efendilik gelir. Sen daha aşağıya razı ol ki, hakkındaki hüküm değişsin.

Kim ki kadere boyun eğer ve razı olursa, her şeye kâdir olan Allah onu yükseltir. Tevazu ve hüsn-ü edep seni Allah’a yakınlaştırır. Kibir ve sû-i edep ise seni Allah’tan uzaklaştırır. Taat, ibadet seni islah eder Allah’a yakınlaştırır. Masiyet, günah ise seni ifsâd eder, Allah’tan uzaklaştırır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 367 / Abdülkadir Geylani (ks)

Büyük Ahlakın Dört Sıfatı

Yorum bırakın

sepetteki pembe güller

Cüneyd-i Bağdâdî (k.s) demiştir ki:

“Büyük ahlak, şu dört güzel sıfatın bir araya gelmesiyle gerçekleşir:

1- İçten gelerek cömertlik yapmak,

2- Samimi bir dostluk, müminlerle gönülden bir kaynaşma ve bağlılık kurmak,

3- Herkese, bilhassa Müslümanlara en doğru yolu göstermek, başkalarının iyiliğini istemek,

4- Her canlıya merhametli ve şevkatli davranmak, kimseye kızmamak.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Müminin Ahlakı On Şey Üzerine Kurulmuştur

Yorum bırakın

Allah cc için

İbadetin tamam olması niyetin doğru olmasına bağlıdır. Amelin tam yararlı olması da tevazudadır. Bu iki şeyin tamamı dünyada zühde dayanır. Bütün bu işlerin tamamı, ahiret işlerinde endişe duyup gayret göstermekle olur. Endişenin ve hüznün tamamı da ölümü kalben hatırlamakla ve günahları çok düşünmekle olur.

Müminin ahlakı şu on şey üzerine kurulmuştur:

1- Kalbin selameti,

2- Mal cömertliği,

3- Dilin doğruluğu,

4- Nefsin tevazuu,

5- Şiddetli hale sabır,

6- Gizli gizli ağlamak,

7- Halka nasihat,

8- Müminlere merhamet,

9- Fenayı tefekkür,

10- Eşyadan ibret almak.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Allah’ın (c.c) Ahlakıyla Süslenenin Beş Sıfatı

Yorum bırakın

lila lale

Ebu Seyyid Kuşeyri (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Büyük ahlak Allah’ın ahlakıdır. Kimde şu beş sıfat bulunursa o kişi, kendini Allah’ın ahlakıyla süslemiştir:

1- Menfaat beklemeden cömert olmak,

2- Karşılık beklemeden iyilik yapmak,

3- İnsanların kusur ve günahlarını görmezlikten gelmek,

4- Yapılan iyiliği başa kakmamak,

5- Allah’ı görür gibi ibadet etmek.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: