Rızık Ve Geçim Endişesini Kalbinden Çıkar

Yorum bırakın

bahçede gül

Ey Oğul! Davran. Aziz ve Celîl olan Allah’ın senden razı olmasına ulaş. Zira hiç şüphe yok ki, eğer O senden razı olursa bil ki seni sevmiştir. 

Rızık ve geçim endişesini kalbinden çıkar. Zira sen gönül huzuru içinde çalıştığın müddetçe zorluksuz ve sıkıntısız olarak senin rızkın Allah’tan gelecektir. 

Kalbindeki, düşünceleri, tasaları, endişeleri at. Tek bir tasan olsun, o da Allah’a layık bir kul olup olamama endişesi olsun. İşte bu mertebeye ulaştığın an, bütün diğer tasalarına Allah kâfidir. Onları O karşılar ve senden yok eder. Senin tasan, senin ulvî gayen, senin için en mühim olandır.

Eğer bütün tasan dünya ve dünyalık ise, bütün himmet ve gayretini dünyaya hasrediyorsan, sen dünya ile berabersin. Dünya ile haşır neşir olursun.

Eğer bütün tasan ahiret ise, bütün himmet ve gayretini ahiretini kazanmaya hasredersen, sen ahiretle berabersin.

Eğer bütün tasan insanlar ise, bütün himmet ve gayretini onlara harcıyorsan, sen onlarla berabersin..

Eğer bütün tasan Allah ise, bütün himmet ve gayretini O’na lâyık bir kul olmaya hasrediyorsan, sen dünya ve ahiret O’nunla berabersin.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Reklamlar

Herşey Allah (c.c)’ı Tesbih Eder

2 Yorum

denizdeki tekne

Bu varlık aleminde ne varsa Allah’ın büyüklüğünü söyler, O’nun varlığına şahitlik eder. Maviliği ile gökyüzü, yeşilliği ile yeryüzü, göz alıcılığı ile bağlar, hışırtılarıyla ağaçlar, şırıltılarıyla sular, nameleriyle kuşlar, doğması ve batmasıyla güneş, yağmur yağdırmasıyla bulutlar…

Bütün bunlar Allah’ı tesbih eder ve O’nun birliğine şahitlik eder.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Yaralı Gönlüm, Celaleddin Ada

Yorum bırakın

Tarikatta mürid-mürşid ilişkisi muhabbet esasına dayanır. Kalpten kalbe nur ve sevgi yansımasının ve kalplerin aynı renge boyanmasının uzaklık ve yakınlıkla alakası yoktur. Salik nerede olursa olsun her zaman mürşidinden faydalanabilir. Bunu sağlayan da rabıtadır.

Kaynak Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Allah (c.c)’ı Katıksız Sevmek

Yorum bırakın

aşk ile

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Üç haslet vardır ki bunlar kimde varsa imanının tadını duyar: Allah’ı ve Rasûlünü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten daha çok sevmek; bir kulu sırf Allah rızası için sevmek; Allah, imansızlıktan kurtarıp İslam’ı nasip ettikten sonra tekrar küfre ve inkara düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak.” 

Hadis Kaynak: Buhârî,c.1,İman 9; Müslim,c.1,İman 67 (43)

“Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve yine (verilmeyecek şeyi de) Allah için vermezse imanını kemale erdirmiştir.”

Hadis Kaynak: Ebû Dâvud,Sünnet 15,h.4681

Hz. Peygamber, Cenâb-ı Hak’tan katıksız bir sevgi istemiştir. Katıksız sevgi ise Allahu Teâlâ’yı yürekten sevmektir. Nitekim şöyle dua ederdi:

“Ya Rabbi, sana olan sevgimi; kendime, gözüme, kulağıma, aileme, malıma ve soğuk suya olan sevgimden daha ziyade kıl.”

Bir mümin severek Allah’a itaat ve ibadet ederse, O’nun emirlerine ve yasaklarına uyarsa bunun değeri vardır. Allahu Teâlâ’yı seven; O’nun kelamı olan Kur’an’ı ve rasûlü olan Hz. Muhammed (s.a.v)’i, O’nun ashabını ve ümmetini de sever. Kısaca Allah’ın sevdiği herkesi ve her şeyi, Allah (c.c) için sever. Zira “Allah’a en sevimlileriniz, insanlara en sevimli olanlarınızdır.”

Hakk’ı sevenler, Hak Teâlâ ile beraberdirler..

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Ya Kerim Allah / Türkçe-İngilizce/Murat Gökşen-Abdülaziz

Yorum bırakın

Bana Rahmeyle Allah’ım / İlahi

2 Yorum

 

%d blogcu bunu beğendi: