Peygamber (sav) Efendimizin Ağlayarak Tekrar Ettiği Ayet-i Kerime

Yorum bırakın

inci ve gül

Anlatıldığına göre Peygamber (sav) Efendimiz Kur’an okurken:

“Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır (dilediğini yaparsın). Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin.” (Mâide Sûresi, ayet 118) ayet-i kerimesine gelince gözyaşları arasında bunu tekrar ederek sabahlardı. (Tembihü’l-Gafilin, s.557)

Kişi, kendisine endişe ve korkuyu en hayırlı arkadaş olarak seçmelidir. Geçmişteki günahları için endişelenmek, ileride başına neler geleceğini bilmediğine göre de ömrünün geride kalan kısmı ile ilgili olarak korkmak kişiye hayır getirir. Ömrünü imanlı olarak tamamlayıp tamamlayamayacağını, Allah’ın emirlerini gereği gibi yerine getirip getiremeyeceğini, kıyamet gününde ömür sermayesinin hesabını verip veremeyeceğini düşünen kişi üzüntü ve sevinci biliyor demektir. Bu sayede kişi gözyaşlarını dökebilir. Çünkü gözyaşı cehennem ateşini söndürür. Hatta ümmetin arasında Allah korkusu ile ağlayan bir tek kişi bulunsa, o tek kulun ağlaması sayesinde Allah (cc), o ümmetin tümüne rahmetiyle muamele eder.

Düşüp tefekküre pirâne kudretullahı,

Kemâl-i acz ile tıflâne ağlarım gâhî,

Aşıkların al cânını, ver onlara cânânını,

Aşık neyler cânı teni, ister hemen cânânını.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Reklamlar

Ey Aşık-ı Dildade, Sufi Mehter

Yorum bırakın

Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah

Sevenlerin Durumu

4 Yorum

ahşap aşk yazısı

Kim ki dünyaya aşıksa cehennem de dünyaya aşık olanı seviyor. Kim ki ahiretle ilgili şeyleri seviyorsa cennet o kimseyi seviyor, hem de aşık oluyor. Kim ki Allahu Zülcelâl Hazretlerini seviyor hem de Allah’a aşık ise, Allahu Teâlâ o kimseyi seviyor. (Camiu’l-Usûl, s.206)

Ebû’d-Derdâ (Radıyallâhu anh) demiştir ki:

“Rabbime özlemimden ötürü ölümü severim. Günahıma kefâret olsun diye hastalığı severim. Rabbime karşı tevazu olması hasebiyle fakirliği severim.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Kim Allah’a Özlem Duyarsa Allah’a Aşina Olur

Yorum bırakın

Pembe lalem

Kim Allahu Teâlâ’ya lâyıkıyla kul olursa, Allah’ın koruması altında olur. Kim Allah için severse, Allah’tan başkasını görmez. Kim Allah’ın yoluna girerse Allah’a ulaşır. Kim Allah’a ulaşırsa Allah’ın himayesinde yaşar. Kim Allah’a özlem duyarsa Allah’a aşina olur. Kim masivayı terk ederse, Allah ile saf ve katışıksız anlar yaşar.

Azizim! 

Allah’ın kapısını sürekli çal ve O’na sığın! Tevekkül et, Allah’a dön! Bu meşakkat ve sıkıntı yurdunda O’na dönmezsen, ya buluşma anında ne yapacaksın?

Ya nimet yurdunda nasıl olacak, bir düşün! Ya perde kaldırıldığında nasıl olacak, bir düşün! Bu, uzaktan seslendiği andaki durumdur. Ya tecelli edip bizzat göründüğün an nasıl olacak, bir düşün! Sufiler müşahede içindedirler ve vuslat denizleri onlara gelip ulaşmıştır.

Azizim!

Aşıklar, ağaçlarda uyumayıp seherlerde gizlice sevgilisiyle konuşan kuşa benzerler! Onların kalplerini kurbiyetin kokusu sarıp sarmalar ve Rablerinin özlem ve hasretiyle yanarlar.

Onları “Siz beni teslimiyetle ve bütün işlerinizi bana bırakmak suretiyle anın ki, ben de sizi en uygun tercihle anayım!” hitabının kokusu sarmıştır. Bunun beyanı, Yüce Allah’ın şu kavlidir:

“Kim Allah’a güvenip dayanırsa, O, kendisine yeter.” (Talak sûresi, ayet 3)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Muhammed (s.a.v)’in O Gözleri / Güçlü Soydemir

Yorum bırakın

Seninle gönül cennet olur, benimle cehennem..

Miftâhu’l İrşâd

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: